XIX-wieczne metryki z Wołynia


Uruchomiłam tę stronę w nadziei, że ułatwi potomkom dziewiętnastowiecznych mieszkańców Wołynia uzyskanie informacji o członkach ich rodzin.


Baza danych powstała w oparciu o mikrofilmy z ksiąg metrykalnych parafii wyznania rzymskokatolickiego diecezji łuckiej znajdujących się w zasobach Archiwum Głównego Akt Dawnych w zespole 436 jako efekt uboczny moich prywatnych badań genealogicznych. Potem poszerzyłam ją o informacje o ludziach związanych z Wołyniem otrzymane od ich potomków i krewnych. Następnie dodałam wpisy z paru parafii archidiecezji lwowskiej (zespół 301), a po odwiedzeniu kilku archiwów na Ukrainie również dane z ksiąg tam przechowywanych, które zdołałam spisać. Przy większości pozycji z zasobów AGAD podano sygnatury akt i strony, na których znajdują się poszczególne wpisy. Nie mogę jednak zagwarantować, że nie wkradły się przy tym jakieś błędy, więc przed złożeniem w AGAD ewentualnego zamówienia na reprodukcje jest wskazane sprawdzenie, czy zgadza się to ze stanem faktycznym. Wkrótce skany tych ksiąg będą dostępne w internecie.


Z początku nazwiska i imiona wpisywałam w takiej formie, jaka występuje w księgach (np. może być „Gurski” czy „Maryanna”), później dla ułatwienia starałam się je uwspółcześniać. Zdarzało się, że czyjeś nazwisko występowało w kilkunastu wersjach, przykładowo pełna gama od „Studnicki” do „Studzieniecki”. Jeśli nie wiedziałam, która wersja jest właściwa, to tego nie zmieniałam.


Miejscami wpisy są trudne do odczytania, w dodatku od 1848 księgi były prowadzone po rosyjsku, a miejscami również po ukraińsku. Czasem trzeba wręcz odgadywać imię czy nazwisko i zapewne nie zawsze udaje się to zrobić prawidłowo. Bardzo proszę o informacje o zauważonych błędach.

Wykazy tworzące bazę nie są kompletne i będą  uzupełniane.


Baza danych przeszukiwana jest według słowa kluczowego. Może to być imię, nazwisko, jego fragment bądź dowolna zbitka liter, np. „Studnicki”, „Stud” czy „Stu”. Przeszukiwane są wszystkie pola mogące zawierać imiona lub nazwiska osób których dotyczy wpis w księdze oraz te które mogą zawierać nazwiska i imiona ich bliskich. Można również wyszukiwać po miejscowości, korzystając z drugiego pola.


Dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania tej strony


Danuta Wojtowicz wodanka@o2.pl


Aby przejść do wyszukiwarki naciśnij Tutaj 

 
 
-->