Miejscowo¶æ
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 19

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia MiejscowoϾ Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
1 1 Piotrowski Dionizy s. Karola 40 Ostróg Holendry (Karswald) 1903 Ostróg par. DW
1 2 ¿. Katarzyna z Gauków 31 Ostróg Holendry (Karswald) 1903 Ostróg par. DW
1 3 s. Jan 13 Ostróg Holendry (Karswald) 1903 Ostróg par. DW
1 4 Leopold 12 Ostróg Holendry (Karswald) 1903 Ostróg par. DW
1 5 Ludwik 10 Ostróg Holendry (Karswald) 1903 Ostróg par. DW
1 6 W³adyslaw 8 Ostróg Holendry (Karswald) 1903 Ostróg par. DW
1 7 Adolf 7 Ostróg Holendry (Karswald) 1903 Ostróg par. DW
1 8 Zygmunt 4 Ostróg Holendry (Karswald) 1903 Ostróg par. DW
1 9 Józef 3 Ostróg Holendry (Karswald) 1903 Ostróg par. DW
1 10 Jakub 3 Ostróg Holendry (Karswald) 1903 Ostróg par. DW
2 11 Piotrowski W³adys³aw s. Karola 48 Ostróg Holendry (Karswald) 1903 Ostróg par. DW
2 3 ¿. Maria z Nachtigalów 37 Ostróg Holendry (Karswald) 1903 Ostróg par. DW
2 12 s. Karol 13 Ostróg Holendry (Karswald) 1903 Ostróg par. DW
2 13 Micha³ 9 Ostróg Holendry (Karswald) 1903 Ostróg par. DW
3 4 Jerenec Balbina z Szmidlów wd. 59 Ostróg Holendry (Karswald) 1903 Ostróg par. DW
3 14 s. Jakub 35 Ostróg Holendry (Karswald) 1903 Ostróg par. DW
3 15 Józef 15 Ostróg Holendry (Karswald) 1903 Ostróg par. DW
3 5 c. Weronika 24 Ostróg Holendry (Karswald) 1903 Ostróg par. DW
3 6 Anna 21 Ostróg Holendry (Karswald) 1903 Ostróg par. DW


Zarówno w samych ksiêgach jak i przy ich odczytywaniu i t³umaczeniu zdarzaja siê b³êdy. Proszê je zg³aszaæ na adres wodanka @ o2.pl