Miejscowość
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 45

Spisy

Nr Gospodarstwa Nr Mężczyzny Nr Kobiety Personalia Wiek Mężczyzny Wiek Kobiety Parafia Miejscowoœć Rok Archiwum Spisane przez Uwagi
168 363 Nyko Erazm Szl. Ziemianin 43 Korzec Kamionka 1885 Równe DW
168 420 Żona Adela z Wroczyńskich 31 Korzec Kamionka 1885 Równe DW
168 364 Syn Gustaw 17 Korzec Kamionka 1885 Równe DW
168 421 Córki Maria 15 Korzec Kamionka 1885 Równe DW
168 422 Pawlina 12 Korzec Kamionka 1885 Równe DW
168 423 Wroczyńska Izabela Szl. 73 Korzec Kamionka 1885 Równe DW
168 424 Pyszek Maria Guwern. 56 Korzec Kamionka 1885 Równe DW
169 365 Głębocki Piotr Mieszcz. 46 Korzec Kamionka 1885 Równe DW
169 425 Żona Emilia z Niedelskich 33 Korzec Kamionka 1885 Równe DW
169 Synowie Jan 17 Korzec Kamionka 1885 Równe DW
169 Bronisław 7 Korzec Kamionka 1885 Równe DW
169 Córki Dorota 13 Korzec Kamionka 1885 Równe DW
169 Jadwiga 4 Korzec Kamionka 1885 Równe DW
169 Zofia 0,5 Korzec Kamionka 1885 Równe DW
170 366 Malinowski Józef 29 Korzec Kamionka 1885 Równe DW
170 426 Żona Ewa z Markowskich 24 Korzec Kamionka 1885 Równe DW
170 367 Syn Władysław 4 Korzec Kamionka 1885 Równe DW
170 427 Córka Emilia 0,5 Korzec Kamionka 1885 Równe DW
171 368 Wojciechowski Aleksander 43 Korzec Kamionka 1885 Równe DW
171 428 Żona Helena z Gustowskich 34 Korzec Kamionka 1885 Równe DW
171 369 Synowie Kazimierz 9 Korzec Kamionka 1885 Równe DW
171 370 Józef 5 Korzec Kamionka 1885 Równe DW
171 429 Córka Stanisława 10 Korzec Kamionka 1885 Równe DW
172 371 Palanica Tomasz Galiczanin 49 Korzec Kamionka 1885 Równe DW
173 372 Bagiński Jan Mieszcz. 43 Korzec Kamionka 1885 Równe DW
173 428 Żona Joanna z Kuczyńskich 38 Korzec Kamionka 1885 Równe DW
173 373 Synowie Faustyn 16 Korzec Kamionka 1885 Równe DW
173 374 Rafał 14 Korzec Kamionka 1885 Równe DW
173 375 Antoni 5 Korzec Kamionka 1885 Równe DW
174 376 Romański Tomasz Mieszcz. 47 Korzec Kamionka 1885 Równe DW
174 429 Żona Ewa z Marcinkowskich 43 Korzec Kamionka 1885 Równe DW
174 377 Synowie Jan 21 Korzec Kamionka 1885 Równe DW
174 378 Romuald 6 Korzec Kamionka 1885 Równe DW
174 379 Tomasz 11 Korzec Kamionka 1885 Równe DW
174 380 Józef 2 Korzec Kamionka 1885 Równe DW
174 430 Córki Maria 17 Korzec Kamionka 1885 Równe DW
174 431 bliźniaczki Anna 12 Korzec Kamionka 1885 Równe DW
174 432 Joanna 12 Korzec Kamionka 1885 Równe DW
175 433 Trochimowicz Ewa Mieszcz. wdowa 59 Korzec Kamionka 1885 Równe DW
175 81 Synowie Franciszek 6 Korzec Kamionka 1885 Równe DW
175 82 Stefan 4 Korzec Kamionka 1885 Równe DW
175 383 Jan 20 Korzec Kamionka 1885 Równe DW
176 384 Jezierski Andrzej Mieszcz. 45 Korzec Kamionka 1885 Równe DW
176 434 Żona Katarzyna z Basińskich 39 Korzec Kamionka 1885 Równe DW
176 385 Syn Antoni 4 Korzec Kamionka 1885 Równe DW


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl