Miejscowość
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 43

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowoœć Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
101 0 Wieś dziedziczna W. Mianowskich Horbulów Rudnia Rakowska 1790 CDIAK DM 1044-1-1
101 1 Dom rudnika: Uczciwy Szymon Zaiąc 49 Horbulów Rudnia Rakowska 1790 CDIAK DM 1044-1-1
101 1 żona Teresa z Mysiurów 39 Horbulów Rudnia Rakowska 1790 CDIAK DM 1044-1-1
101 2 syn Franciszek 11 Horbulów Rudnia Rakowska 1790 CDIAK DM 1044-1-1
101 3 syn Marcin 8 Horbulów Rudnia Rakowska 1790 CDIAK DM 1044-1-1
101 4 syn Józef 6 Horbulów Rudnia Rakowska 1790 CDIAK DM 1044-1-1
101 2 Balbina Zającówna 3 Horbulów Rudnia Rakowska 1790 CDIAK DM 1044-1-1
101 3 Agnieszka Szaciłowa 13 Horbulów Rudnia Rakowska 1790 CDIAK DM 1044-1-1
101 4 Marianna Szaciłowa 19 Horbulów Rudnia Rakowska 1790 CDIAK DM 1044-1-1
101 5 mąż jej Szymon Ostryński 26 Horbulów Rudnia Rakowska 1790 CDIAK DM 1044-1-1
101 6 Józef Mysiura, brat, żonaty 23 Horbulów Rudnia Rakowska 1790 CDIAK DM 1044-1-1
101 5 jego żona Anna z Worobiów 20 Horbulów Rudnia Rakowska 1790 CDIAK DM 1044-1-1
102 7 Dom: Uczciwy Wojciech Zaiąc 70 Horbulów Rudnia Rakowska 1790 CDIAK DM 1044-1-1
102 6 żona Agnieszka z Licków lub Lichów 63 Horbulów Rudnia Rakowska 1790 CDIAK DM 1044-1-1
102 8 syn Leon, żonaty 22 Horbulów Rudnia Rakowska 1790 CDIAK DM 1044-1-1
102 7 żona jego Magdalena z Baszyńskich 21 Horbulów Rudnia Rakowska 1790 CDIAK DM 1044-1-1
102 9 syn Jan Zaiąc 19 Horbulów Rudnia Rakowska 1790 CDIAK DM 1044-1-1
102 8 córka Marianna Zaiąc 20 Horbulów Rudnia Rakowska 1790 CDIAK DM 1044-1-1
103 10 Dom kowala: Uczciwy Jan Synycia 46 Horbulów Rudnia Rakowska 1790 CDIAK DM 1044-1-1
103 9 żona Katarzyna z Ludwików 30 Horbulów Rudnia Rakowska 1790 CDIAK DM 1044-1-1
103 11 syn Jan 12 Horbulów Rudnia Rakowska 1790 CDIAK DM 1044-1-1
103 12 syn Adam 7 Horbulów Rudnia Rakowska 1790 CDIAK DM 1044-1-1
103 13 syn Franciszek 5 Horbulów Rudnia Rakowska 1790 CDIAK DM 1044-1-1
103 14 syn Aleksander ? Horbulów Rudnia Rakowska 1790 CDIAK DM 1044-1-1
104 15 Dom kowala: Uczciwy Jan Ludwiczek 60 Horbulów Rudnia Rakowska 1790 CDIAK DM 1044-1-1
104 10 żona Regina z Jurczaków 50 Horbulów Rudnia Rakowska 1790 CDIAK DM 1044-1-1
104 16 syn Grzegorz 24 Horbulów Rudnia Rakowska 1790 CDIAK DM 1044-1-1
104 17 syn Krzysztof 18 Horbulów Rudnia Rakowska 1790 CDIAK DM 1044-1-1
104 11 córka Apolonia 15 Horbulów Rudnia Rakowska 1790 CDIAK DM 1044-1-1
105 18 Dom kowala: Uczciwy Andrzej Ludwiczek 27 Horbulów Rudnia Rakowska 1790 CDIAK DM 1044-1-1
105 12 żona Anna z Kotozów ? Horbulów Rudnia Rakowska 1790 CDIAK DM 1044-1-1
105 13 córka Urszula 4 Horbulów Rudnia Rakowska 1790 CDIAK DM 1044-1-1
105 14 córka Franciszka 1 Horbulów Rudnia Rakowska 1790 CDIAK DM 1044-1-1
106 19 Dom kowala: Uczciwy Mikołaj Dworak 40 Horbulów Rudnia Rakowska 1790 CDIAK DM 1044-1-1
106 1 żona Katarzyna z Jurczaków 30 Horbulów Rudnia Rakowska 1790 CDIAK DM 1044-1-1
106 16 córka Marianna 4 Horbulów Rudnia Rakowska 1790 CDIAK DM 1044-1-1
107 17 Dom kowalowej: Uczciwa Apolonia z Drapejków Wolowachowa, wd. 43 Horbulów Rudnia Rakowska 1790 CDIAK DM 1044-1-1
107 20 syn Adam 9 Horbulów Rudnia Rakowska 1790 CDIAK DM 1044-1-1
107 18 córka Helena 14 Horbulów Rudnia Rakowska 1790 CDIAK DM 1044-1-1
108 21 Dom kowala: Uczciwy Jan Galicki, żona Ruska 49 Horbulów Rudnia Rakowska 1790 CDIAK DM 1044-1-1
108 22 syn Mikołaj 10 Horbulów Rudnia Rakowska 1790 CDIAK DM 1044-1-1
108 23 syn Bazyli 3 Horbulów Rudnia Rakowska 1790 CDIAK DM 1044-1-1
108 19 córka Teresa 5 Horbulów Rudnia Rakowska 1790 CDIAK DM 1044-1-1


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl