Miejscowość
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 22

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowoœć Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
1 Uro. Antoni Chrusciewicz possessor 40 Berezne Teklówka (Łukawka) 1844 CDIAK AS 1045-2-238
1 Celestyna z Smolińskich żona 29 Berezne Teklówka (Łukawka) 1844 CDIAK AS 1045-2-238
1 Kazimierz 4 Berezne Teklówka (Łukawka) 1844 CDIAK AS 1045-2-238
1 Franciszek 1 Berezne Teklówka (Łukawka) 1844 CDIAK AS 1045-2-238
1 Celestyna dzieci 3 Berezne Teklówka (Łukawka) 1844 CDIAK AS 1045-2-238
1 Jan Tomaszewski służący kawaler 25 Berezne Teklówka (Łukawka) 1844 CDIAK AS 1045-2-238
1 Marianna Gurczyska babka Chruściewiczowej wdowa 70 Berezne Teklówka (Łukawka) 1844 CDIAK AS 1045-2-238
1 Barbara Smolińska córka Marianny Gurczyskiej wdowa 50 Berezne Teklówka (Łukawka) 1844 CDIAK AS 1045-2-238
1 Stanisław Kuriata ekonom kawaler 28 Berezne Teklówka (Łukawka) 1844 CDIAK AS 1045-2-238
2 Jan Zaręba 37 Berezne Teklówka (Łukawka) 1844 CDIAK AS 1045-2-238
2 Katarzyna z Wisznieskich żona 35 Berezne Teklówka (Łukawka) 1844 CDIAK AS 1045-2-238
2 Józef 15 Berezne Teklówka (Łukawka) 1844 CDIAK AS 1045-2-238
2 Anna 8 Berezne Teklówka (Łukawka) 1844 CDIAK AS 1045-2-238
2 Tekla 6 Berezne Teklówka (Łukawka) 1844 CDIAK AS 1045-2-238
2 Helena dzieci 3 Berezne Teklówka (Łukawka) 1844 CDIAK AS 1045-2-238
3 Kazimierz Muchorowski 75 Berezne Teklówka (Łukawka) 1844 CDIAK AS 1045-2-238
3 Ewa żona 65 Berezne Teklówka (Łukawka) 1844 CDIAK AS 1045-2-238
3 Jan Muchorowski żonaty 25 Berezne Teklówka (Łukawka) 1844 CDIAK AS 1045-2-238
3 Lucyna z Aleksandrowiczów żona 22 Berezne Teklówka (Łukawka) 1844 CDIAK AS 1045-2-238
3 Kalesanty syn 2 Berezne Teklówka (Łukawka) 1844 CDIAK AS 1045-2-238
3 Jakub Muchorowski 38 Berezne Teklówka (Łukawka) 1844 CDIAK AS 1045-2-238
3 Agata z Aleksandrowiczów żona 25 Berezne Teklówka (Łukawka) 1844 CDIAK AS 1045-2-238


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl