Miejscowość
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 3

Spisy

Nr Gospodarstwa Nr Mężczyzny Nr Kobiety Personalia Wiek Mężczyzny Wiek Kobiety Parafia Miejscowoœć Rok Archiwum Spisane przez Uwagi
1 1 Brocki Aleksander, żona wyznania prawosławnego 71 Łysin Świszczów 1912 Żytomierz DM 178-49-49
1 2 Konopka Anna 62 Łysin Świszczów 1912 Żytomierz DM 178-49-49
1 2 Słodkowski Adam, żona wyznania prawosławnego 69 Łysin Świszczów 1912 Żytomierz DM 178-49-49


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl