Miejscowo¶ć
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 29

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowość Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
124 0 Wie¶ dziedziczna sukcesora W. Czerwińskiego, skarbnika bracław. Horbulów Rudnia Żadkowska 1790 CDIAK DM 1044-1-1
124 1 Dom rudnika: Uczciwy Franciszek Swatenko 59 Horbulów Rudnia Żadkowska 1790 CDIAK DM 1044-1-1
124 1 żona Anna z G±gałów 57 Horbulów Rudnia Żadkowska 1790 CDIAK DM 1044-1-1
124 2 syn Stanisław 23 Horbulów Rudnia Żadkowska 1790 CDIAK DM 1044-1-1
124 3 syn Jan 16 Horbulów Rudnia Żadkowska 1790 CDIAK DM 1044-1-1
124 4 wnuk Jan Swatenko 4 Horbulów Rudnia Żadkowska 1790 CDIAK DM 1044-1-1
124 2 wnuczka Marianna Swatenko 6 Horbulów Rudnia Żadkowska 1790 CDIAK DM 1044-1-1
124 5 brat Andrzej G±gało 60 Horbulów Rudnia Żadkowska 1790 CDIAK DM 1044-1-1
125 6 Dom kowala: Uczciwy Wojciech G±gało 69 Horbulów Rudnia Żadkowska 1790 CDIAK DM 1044-1-1
125 3 żona Anna z Lisowskich 57 Horbulów Rudnia Żadkowska 1790 CDIAK DM 1044-1-1
125 7 syn Jan 14 Horbulów Rudnia Żadkowska 1790 CDIAK DM 1044-1-1
125 8 syn Wincenty 12 Horbulów Rudnia Żadkowska 1790 CDIAK DM 1044-1-1
125 9 syn Łukasz 10 Horbulów Rudnia Żadkowska 1790 CDIAK DM 1044-1-1
125 4 córka Agnieszka 16 Horbulów Rudnia Żadkowska 1790 CDIAK DM 1044-1-1
126 10 Dom rudnika: Uczciwy Michał Gorułowski 36 Horbulów Rudnia Żadkowska 1790 CDIAK DM 1044-1-1
126 5 żona Marianna z Lisów 32 Horbulów Rudnia Żadkowska 1790 CDIAK DM 1044-1-1
126 6 córka Marianna 2 Horbulów Rudnia Żadkowska 1790 CDIAK DM 1044-1-1
126 11 Grzegorz Szewczuk, w usługach 8 Horbulów Rudnia Żadkowska 1790 CDIAK DM 1044-1-1
127 x Dom kowala: ten Rusin x Horbulów Rudnia Żadkowska 1790 CDIAK DM 1044-1-1
127 7 żona Apolonia z Zurawelów 30 Horbulów Rudnia Żadkowska 1790 CDIAK DM 1044-1-1
127 12 syn Paweł 8 Horbulów Rudnia Żadkowska 1790 CDIAK DM 1044-1-1
127 13 syn Antoni 2 Horbulów Rudnia Żadkowska 1790 CDIAK DM 1044-1-1
127 8 córka Aleksandra 6 Horbulów Rudnia Żadkowska 1790 CDIAK DM 1044-1-1
127 9 córka Tekla 5 Horbulów Rudnia Żadkowska 1790 CDIAK DM 1044-1-1
128 x Dom kowala: Jakowczuk, ten Rusin x Horbulów Rudnia Żadkowska 1790 CDIAK DM 1044-1-1
128 10 żona Apolonia z Neboraczków 28 Horbulów Rudnia Żadkowska 1790 CDIAK DM 1044-1-1
128 14 syn Jan 2 Horbulów Rudnia Żadkowska 1790 CDIAK DM 1044-1-1
128 11 córka Marianna 3 Horbulów Rudnia Żadkowska 1790 CDIAK DM 1044-1-1
128 15 Józef Neboraczek, brat 15 Horbulów Rudnia Żadkowska 1790 CDIAK DM 1044-1-1


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl