MiejscowoŠ
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 102

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia MiejscowoťŠ Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
342 x x Dzieci przystŕpuj▒ce do I spowiedzi - 13 maj 1912 x x Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
343 1 Kupczy˝ski Stanis│aw 10 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
344 2 Bia│okur Jˇzef 12 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
345 3 Bia│okur Stanis│aw 13 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
346 4 Kupczy˝ski Karol 13 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
347 5 Majchrewicz Stanis│aw 9 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
348 6 Kraci˝ski Jˇzef 11 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
349 7 Kraci˝ski Stanis│aw 12 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
350 8 Kulikowski Jan 11 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
351 9 Sinicki Jan 11 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
352 10 Linek Stanis│aw 13 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
353 11 Boczkowski Julian 10 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
354 12 Gawro˝ski Aleksander 11 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
355 13 Gawro˝ski Franciszek 10 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
356 14 Gutkowski Tomasz 10 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
357 15 Bia│ous Bronis│aw 14 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
358 16 Krasucki W│odzimierz 11 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
359 17 Krasucki Jan 9 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
360 18 Sokulski Cezar 12 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
361 19 Krzy┐ak Bronis│aw 10 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
362 20 Bober Jan 12 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
363 21 Zieli˝ski Mieczys│aw 9 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
364 22 Iwanowski Adolf 12 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
365 23 Krasucki Stanis│aw 12 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
366 24 Žwiczarski Aleksander 12 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
367 25 Fabrycy Stanis│aw 13 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
368 26 Orli˝ski Cezary 13 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
369 27 Makowski Jan 13 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
370 28 Pulkiewicz Jan 12 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
371 29 Bober Fabian 12 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
372 30 »igak Alojzy 12 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
373 31 Zieli˝ski Kazimierz 11 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
374 32 Choin (Choina?) Edward 9 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
375 33 úozi˝ski Jˇzef 14 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
376 34 Kraci˝ski Piotr 10 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
377 35 Radziszewski Adam 9 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
378 36 úozi˝ski Jan 12 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
379 37 Radziszewski Kazimierz 11 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
380 38 Harapat Wac│aw 9 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
381 39 Pulkiewicz Ludwik 14 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
382 40 úadzi˝ski Antoni 11 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
383 41 Wo╝nicki Micha│ 9 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
384 42 Orli˝ski Fabian 10 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
385 43 Hips Stanis│aw 12 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
386 44 G▒ga│o Adam 12 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
387 45 Lipski W│adys│aw 12 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
388 46 Wˇjcik Jan 10 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
389 47 Hej Piotr 11 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
390 48 Linkiewicz W│adys│aw 12 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
391 49 Raczy˝ski Adam 12 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
392 50 Szulc Jan 10 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
393 51 Olszewski Micha│ 12 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
394 52 Chodakowski Jˇzef 9 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
395 53 Ziemnicki Jˇzef 10 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
396 54 Ziemnicki Antoni 12 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
397 55 Iwanicki Aleksander 10 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
398 56 Wysocki Stanis│aw 11 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
399 57 Karpi˝ski Jan 12 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
400 58 WaÂkowski Wincenty 12 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
401 59 Jaworski Kazimierz 12 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
402 60 Maluszewski Mieczys│aw 10 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
403 61 Andrle Jˇzef 11 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
404 62 Brodecki Stanis│aw 11 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
405 63 Zigmun Antoni 11 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
406 64 Budiakowski Jˇzef 9 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
407 1 Kraci˝ska Olimpia 12 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
408 2 Kraci˝ska Aniela 12 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
409 3 Kraci˝ska Anna 11 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
410 4 G▒ga│o Paulina 12 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
411 5 Linek Maria 12 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
412 6 Bia│ous Emilia 11 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
413 7 Bia│ous Aniela 11 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
414 8 Murawska Katarzyna 11 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
415 9 Sokulska Katarzyna 8 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
416 10 Krzy┐ak Rozalia 14 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
417 11 Žwiczarska Anna 12 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
418 12 Olszewska Maria 12 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
419 13 Fabrycy Zofia 14 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
420 14 Makowska Bronis│awa 12 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
421 15 S│oniewska Marcelina 10 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
422 16 Malinowska Weronika 11 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
423 17 Harapat Emilia 11 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
424 18 Slanek Eugenia 11 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
425 19 Harapat Bogumi│a 12 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
426 20 Jahoda Stanis│awa 16 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
427 21 Choina Helena 10 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
428 22 Sadowska Antonina 10 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
429 23 S│oniewska Maria 11 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
430 24 Mierzwi˝ska Wiktoria 13 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
431 25 Kraci˝ska Ludwika 11 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
432 26 Hips Olimpia 9 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
433 27 Lipska Jˇzefa 14 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
434 28 Daszkiewicz Antonina 11 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
435 29 Linek Antonina 9 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
436 30 Wojna│owicz Maria 8 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
437 31 Gryba│owska Jˇzefa 11 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
438 32 Gryba│owska Agata 8 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
439 33 Olszewska Waleria 10 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
440 34 Roszkowska Janina 10 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
441 35 Wojtowicz Maria 8 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
442 36 Ostaszewska Zofia 12 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70
443 37 Maluszewska Jˇzefa 13 Krzywin 1-sza spowied┐ 1912 Ch DM 17-2-70


Zarˇwno w samych ksiŕgach jak i przy ich odczytywaniu i t│umaczeniu zdarzaja siŕ b│ŕdy. Proszŕ je zg│aszaŠ na adres wodanka @ o2.pl