Miejscowość
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 5

Spisy

Nr Gospodarstwa Nr Mężczyzny Nr Kobiety Personalia Wiek Mężczyzny Wiek Kobiety Parafia Miejscowoœć Rok Archiwum Spisane przez Uwagi
3610 1 Drohomirecki Piotr syn Jana 27 Żytomierz Futor Aleksandrowskiego 1864 Ż DM 178-51-90
3610 1 żona Petronela z Kaleńskich 24 Żytomierz Futor Aleksandrowskiego 1864 Ż DM 178-51-90
3610 2 syn Adam 3 Żytomierz Futor Aleksandrowskiego 1864 Ż DM 178-51-90
3611 3 Piątkowski Jan syn Aleksandra 41 Żytomierz Futor Aleksandrowskiego 1864 Ż DM 178-51-90
3611 2 żona Paulina z Kaleńskich 36 Żytomierz Futor Aleksandrowskiego 1864 Ż DM 178-51-90


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl