Miejscowoĥĉ
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 61

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowoœĉ Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
1 1 Brodecki Jan 37 Emilczyn Anżelina 1910 CDIAK DW 1045-2-925 1R 67 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GYS-98Z?i=66&cat=989340
1 1 ż. Teofila 37 Emilczyn Anżelina 1910 CDIAK DW 1045-2-925
1 2 córka Maria 16 Emilczyn Anżelina 1910 CDIAK DW 1045-2-925
2 2 Brodecki Walerian Emilczyn Anżelina 1910 CDIAK DW 1045-2-925
2 3 ż. Franciszka Emilczyn Anżelina 1910 CDIAK DW 1045-2-925
3 3 Brodecki Jan 26 Emilczyn Anżelina 1910 CDIAK DW 1045-2-925
3 4 ż. Paulina 26 Emilczyn Anżelina 1910 CDIAK DW 1045-2-925
4 4 Wojciechowski Kasper 71 Emilczyn Anżelina 1910 CDIAK DW 1045-2-925
4 5 ż. Maria 70 Emilczyn Anżelina 1910 CDIAK DW 1045-2-925
4 5 syn Jan 26 Emilczyn Anżelina 1910 CDIAK DW 1045-2-925
4 6 córki Teofila 40 Emilczyn Anżelina 1910 CDIAK DW 1045-2-925
4 7 Kamila 27 Emilczyn Anżelina 1910 CDIAK DW 1045-2-925
4 8 Karolina 25 Emilczyn Anżelina 1910 CDIAK DW 1045-2-925
5 6 Wojciechowski Józef 37 Emilczyn Anżelina 1910 CDIAK DW 1045-2-925
5 9 ż. Emilia 35 Emilczyn Anżelina 1910 CDIAK DW 1045-2-925
6 7 Wojciechowski Franciszek 35 Emilczyn Anżelina 1910 CDIAK DW 1045-2-925
6 10 ż. Maria 25 Emilczyn Anżelina 1910 CDIAK DW 1045-2-925
7 8 Skokowski Józef 25 Emilczyn Anżelina 1910 CDIAK DW 1045-2-925
7 11 ż. Anna 25 Emilczyn Anżelina 1910 CDIAK DW 1045-2-925
7 9 synowie Stanis³aw Emilczyn Anżelina 1910 CDIAK DW 1045-2-925
7 10 Filip Emilczyn Anżelina 1910 CDIAK DW 1045-2-925
7 12 córka Kamila Emilczyn Anżelina 1910 CDIAK DW 1045-2-925
8 11 Zabrodzki Franciszek 93 Emilczyn Anżelina 1910 CDIAK DW 1045-2-925
8 13 ż. Karolina 92 Emilczyn Anżelina 1910 CDIAK DW 1045-2-925
9 12 Zabrodzki Albin 45 Emilczyn Anżelina 1910 CDIAK DW 1045-2-925
9 14 ż. Paulina 40 Emilczyn Anżelina 1910 CDIAK DW 1045-2-925
10 13 Zabrodzki Józef 42 Emilczyn Anżelina 1910 CDIAK DW 1045-2-925
10 15 ż. Teofila 37 Emilczyn Anżelina 1910 CDIAK DW 1045-2-925
11 14 Zabrodzki Tomasz Emilczyn Anżelina 1910 CDIAK DW 1045-2-925
11 16 ż. Kamila Emilczyn Anżelina 1910 CDIAK DW 1045-2-925
11 15 syn Miko³aj Emilczyn Anżelina 1910 CDIAK DW 1045-2-925
12 16 Zabrodzki Adolf 25 Emilczyn Anżelina 1910 CDIAK DW 1045-2-925
12 17 ż. Balbina 19 Emilczyn Anżelina 1910 CDIAK DW 1045-2-925
13 17 Paszkowski Jan 68 Emilczyn Anżelina 1910 CDIAK DW 1045-2-925 1V 68 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GYS-9F6?i=67&cat=989340
13 18 ż. Michalina 58 Emilczyn Anżelina 1910 CDIAK DW 1045-2-925
13 18 synowie Karol Emilczyn Anżelina 1910 CDIAK DW 1045-2-925
13 19 Erazm Emilczyn Anżelina 1910 CDIAK DW 1045-2-925
13 20 Stanis³aw 32 Emilczyn Anżelina 1910 CDIAK DW 1045-2-925
13 21 Kazimierz 21 Emilczyn Anżelina 1910 CDIAK DW 1045-2-925
13 19 córki Teofila 26 Emilczyn Anżelina 1910 CDIAK DW 1045-2-925
13 20 Bronislawa 24 Emilczyn Anżelina 1910 CDIAK DW 1045-2-925
14 22 Talko Walery 59 Emilczyn Anżelina 1910 CDIAK DW 1045-2-925
14 21 ż. Franciszka 59 Emilczyn Anżelina 1910 CDIAK DW 1045-2-925
15 23 Talko Fabian 31 Emilczyn Anżelina 1910 CDIAK DW 1045-2-925
15 22 ż. Aniela 31 Emilczyn Anżelina 1910 CDIAK DW 1045-2-925
16 24 Pop³awska Honorata wd. 55 Emilczyn Anżelina 1910 CDIAK DW 1045-2-925
16 25 Kucharska Antonina wd. 51 Emilczyn Anżelina 1910 CDIAK DW 1045-2-925
16 24 syn Jan 8 Emilczyn Anżelina 1910 CDIAK DW 1045-2-925
17 25 Janczewski Feliks 58 Emilczyn Anżelina 1910 CDIAK DW 1045-2-925
17 26 ż. Paulina 58 Emilczyn Anżelina 1910 CDIAK DW 1045-2-925
17 26 syn Franciszek 19 Emilczyn Anżelina 1910 CDIAK DW 1045-2-925
18 27 Janczewski Adolf 37 Emilczyn Anżelina 1910 CDIAK DW 1045-2-925
18 27 ż. Paulina 37 Emilczyn Anżelina 1910 CDIAK DW 1045-2-925
19 28 Janczewski Tomasz 35 Emilczyn Anżelina 1910 CDIAK DW 1045-2-925
19 28 ż. Anna 28 Emilczyn Anżelina 1910 CDIAK DW 1045-2-925
20 29 Janczewski Hipolit 31 Emilczyn Anżelina 1910 CDIAK DW 1045-2-925
20 29 ż. Sabina 26 Emilczyn Anżelina 1910 CDIAK DW 1045-2-925
21 30 Sawicka Aleksandra wdowa 92 Emilczyn Anżelina 1910 CDIAK DW 1045-2-925
21 30 syn Stefan 42 Emilczyn Anżelina 1910 CDIAK DW 1045-2-925
22 31 Żarnowiecki Antoni 38 Emilczyn Anżelina 1910 CDIAK DW 1045-2-925
22 31 ż. Kamila 31 Emilczyn Anżelina 1910 CDIAK DW 1045-2-925


Zarówno w samych ksiêgach jak i przy ich odczytywaniu i t³umaczeniu zdarzaja siê b³êdy. Proszê je zg³aszaĉ na adres wodanka @ o2.pl