Miejscowość
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 8

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowoœć Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
1 Sł. Andrzej Czapski - leśniczy 42 Aleksandria Antonówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
1 żona jego obrządku greko-rosyjskiego Aleksandria Antonówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
1 syn Joachim 15 Aleksandria Antonówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
1 syn Jan 12 Aleksandria Antonówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
1 syn Stefan 10 Aleksandria Antonówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
1 syn Abdon 6 Aleksandria Antonówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
1 matka Andrzeja Apolonia Czapska wdowa 81 Aleksandria Antonówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
1 służąca sł. Katarzyna Strzałowska panna 21 Aleksandria Antonówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl