Miejscowo¶æ
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 23

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia MiejscowoϾ Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
1 Jêdrzej Bachniuk 55 Luboml Bór 1791 Lublin BK 19
1 Katarzyna Bachniuk ¿ona 30 Luboml Bór 1791 Lublin BK 19
1 Maciej Bachniuk syn 15 Luboml Bór 1791 Lublin BK 19
1 Marianna Bachniuk córka 10 Luboml Bór 1791 Lublin BK 19
1 Agnieszka Bachniuk córka 8 Luboml Bór 1791 Lublin BK 19
1 Teresa Bachniuk córka 6 Luboml Bór 1791 Lublin BK 19
2 Wojciech Bachniuk 30 Luboml Bór 1791 Lublin BK 19
2 Anna Bachniuk ¿ona 26 Luboml Bór 1791 Lublin BK 19
2 Jakub Bachniuk syn 3 Luboml Bór 1791 Lublin BK 19
2 Jan Bachniuk syn 2 Luboml Bór 1791 Lublin BK 19
3 Dominik Bachniuk 24 Luboml Bór 1791 Lublin BK 19
3 Katarzyna Bachniuk ¿ona 14 Luboml Bór 1791 Lublin BK 19
4 Wojciech Bachniuk 30 Luboml Bór 1791 Lublin BK 19
4 Stanis³aw Bachniuk syn 7 Luboml Bór 1791 Lublin BK 20 0
5 Józef Bachniuk 42 Luboml Bór 1791 Lublin BK 20
5 Katarzyna Bachniuk ¿ona 40 Luboml Bór 1791 Lublin BK 20
5 Jan Bachniuk syn 18 Luboml Bór 1791 Lublin BK 20
5 Franciszek Bachniuk syn 14 Luboml Bór 1791 Lublin BK 20
5 Grzegorz Bachniuk syn 12 Luboml Bór 1791 Lublin BK 20
5 Jakub Bachniuk syn 3 Luboml Bór 1791 Lublin BK 20
5 Wojciech Bachniuk syn 1 Luboml Bór 1791 Lublin BK 20
5 Anna Bachniuk córka 2 Luboml Bór 1791 Lublin BK 20
5 Marianna Bachniuk córka 1 Luboml Bór 1791 Lublin BK 20


Zarówno w samych ksiêgach jak i przy ich odczytywaniu i t³umaczeniu zdarzaja siê b³êdy. Proszê je zg³aszaæ na adres wodanka @ o2.pl