Miejscowo¶æ
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 84

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia MiejscowoϾ Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
1 1 B³u¿niewski Franciszek 18 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
2 2 Wereszczyñski Karol s. Piotra 24 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
3 3 Galiñski Jan 20 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
4 4 G±ga³o Grzegorz wd. 78 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
4 5 s. Antoni 25 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
4 1 c. Maria 30 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
5 6 Kalinowski Micha³ 81 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
5 2 ¿. Aleksandra z Krynickich 61 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
6 7 Makowski Piotr s. Franciszka Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
7 8 Marcinkowski Ludwik s. Macieja 59 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
7 3 ¿. Olimpia z Malin. 41 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
8 9 Marcinkowski Franciszek s. Macieja 58 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
8 4 krewna Anna Krajczyñska 21 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
8 10 krewny Franciszek Mysielski 13 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
9 11 Marcinkowski Antoni s. Macieja 56 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
9 ¿. Petronela z Nowos. 45 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
9 12 s. Franciszek 25 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
9 13 W³adys³aw 23 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
10 Marcinkowska Waleria z Prew³. wd. 77 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
10 14 s. Kazimierz s. Feliksa 42 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
10 15 Marcin 19 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
10 6 c. Anastazja 20 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
11 16 Marcinkowski Franciszek s. Feliksa 21 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
11 7 ¿. Józefa z Nowosielskich 19 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
11 s. W³adys³aw Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
12 8 Marcinkowska Antonina z Gro. wd. 52 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
12 17 s. Dionizy s.Józefa 32 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
12 18 Stanis³aw 30 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
12 9 c. Aniela 19 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
13 19 Marcinkowski Jan s. Stanis³awa 52 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
13 20 s. Leonard 26 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
14 21 Marcinkowski Bronis³aw s. Jana 38 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
14 10 ¿. Michalina z Jakuszewskich 22 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
15 22 Maliszewski Stanis³aw s. W³adys³awa 43 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
15 11 ¿. Konstancja z Kalinowskich 42 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
15 23 krewny Józef 24 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
16 12 Nowosielska Paulina z Marcinowskich wd. 72 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
17 24 Nowosielski Piotr s. Konstantego 41 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
17 13 ¿. Antonina z Marcinkowskich 32 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
17 25 s. Franciszek 14 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
17 26 Bronis³aw 10 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
17 27 Józef 5 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
17 14 c. Jadwiga (dop. zamê¿na 1903) 16 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
17 15 Feliksa 8 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
17 Leontyna (dopisana) Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
18 16 Nowosielska Franciszka Olimpia panna 20 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
18 17 siostry Jadwiga 18 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
18 18 Domicella 15 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
18 19 Bronis³awa 10 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
19 20 Ostrowska Emilia z Gronowskich wd. 47 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
19 28 s. Piotr 25 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
19 29 Kazimierz 23 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
19 30 Franciszek 21 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
20 31 Porêbski Czes³aw s. Józefa 35 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
20 21 ¿. Magdalena z Juinów 28 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
20 32 s. Józef 7 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
20 22 c. Maria 2 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
20 Bronis³awa (dopisana) 1 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
21 33 Soko³owski Franciszek s. Jana 34 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
21 23 ¿. Maria z Marcinkowskich 20 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
21 34 s. Leonard 3 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
21 24 c. Apolonia 9 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
21 25 Franciszka 6 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
21 26 Leontyna 1 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
22 35 Trusiewicz Franciszka z Marcinkowskich m.pr. 44 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
23 36 Filipek Aleksander s. Jakuba 17 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
24 37 Chojna Jan s. Kazimierza 52 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
24 27 ¿. Józefa z Galimskich 42 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
24 38 s. Czes³aw 8 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
24 28 c. Antonina 12 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
24 29 Aniela 10 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
24 30 Weronika 18 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
25 39 Januszewski Stanis³aw s. Jana 47 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
25 31 ¿. Aniela z Marcinkowskich 35 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
25 40 s. Antoni 23 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
25 ¿. Maria z Markowskich (dopisana) 21 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
25 41 Marceli 15 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
25 42 Józef 12 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
25 43 W³adys³aw 10 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
25 44 Franciszek 8 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
25 32 c. Teofila 18 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
25 33 Józefa 16 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
25 34 Franciszka 4 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW
25 35 Karolina 6 Ostróg Bór 1903 Ostróg par. DW


Zarówno w samych ksiêgach jak i przy ich odczytywaniu i t³umaczeniu zdarzaja siê b³êdy. Proszê je zg³aszaæ na adres wodanka @ o2.pl