Miejscowo¶æ
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 89

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia MiejscowoϾ Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
138 1 Brokowicka Teofila, wdowa 80 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
139 2 Lewczuk Julia, m±¿ prawos³awny 51 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
140 1 Marcinkowski Antoni 66 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
140 3 ¿ona Petronela z Nowosielskich 55 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
140 2 Marcinkowski Franciszek, wdowiec 68 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
141 3 Marcinkowski W³adys³aw 30 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
141 4 ¿ona Jadwiga z Nowosielskich 28 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
141 4 syn Józef 10 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
141 5 syn Antoni 8 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
141 6 syn Jan 3 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
142 7 Marcinkowski Micha³ 28 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
142 5 ¿ona Józefa z Jakuszewskich 26 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
142 8 syn W³adys³aw 1 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
142 9 Marcinkowski Kazimierz 52 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
142 10 Marcinkowski Marcin 35 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
143 11 Marcinkowski Franciszek 41 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
143 6 ¿ona Józefa z Nowosielskich 29 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
143 12 syn Wac³aw 11 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
143 7 córka Maria 9 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
143 8 córka Bronis³awa 6 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
144 9 Marcinkowska Antonina, wdowa 62 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
144 13 syn Dionizy 42 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
144 14 syn Stanis³aw 40 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
145 15 Marcinkowski Bronis³aw 48 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
145 10 ¿ona Michalina z Jakuszewskich 32 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
145 16 syn Mieczys³aw 10 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
145 17 syn Wac³aw 8 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
145 18 syn Franciszek 12 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
145 11 córka Zofia 7 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
146 19 Marcinkowski Leonard s. Jana 36 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
146 12 ¿ona Maria z Gaw³ockich 30 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
146 20 syn Julian 5 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
146 13 córka Rozalia 4 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
146 14 córka Apolonia 1 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
147 21 Maliszewski Stanis³aw 53 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
147 15 ¿ona Konstancja z Malinowskich 52 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
147 22 Malinowski Józef, kawaler 34 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
148 16 Nowosielska Paulina, wdowa 62 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
148 23 Nowosielski Piotr 51 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
148 17 ¿ona Antonina z Marcinkowskich 42 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
148 24 syn Franciszek 24 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
148 25 syn Bronis³aw 20 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
148 26 syn Józef 15 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
148 27 syn W³adys³aw 10 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
148 28 syn Antoni 9 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
148 18 córka Feliksa 18 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
148 19 córka Leontyna 11 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
148 20 córka Franciszka 5 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
148 21 Nowosielska Domicela c. Franciszka, panna 25 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
148 22 Nowosielska Bronis³awa 18 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
149 29 Ostrowski Piotr s. £ukasza 38 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
149 23 ¿ona Jadwiga z Nowosielskich 28 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
149 30 syn Boles³aw 7 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
149 31 syn Miko³aj 6 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
149 32 syn Wojciech 3 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
149 33 syn Julian 1 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
150 34 Ostrowski Kazimierz 35 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
150 24 ¿ona Anastazja z Marcinkowskich 30 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
150 35 syn Józef 1 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
151 36 Porembski Czes³aw s. Józefa 45 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
151 25 ¿ona Magdalena z Chojnów Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
151 37 syn Józef 12 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
151 38 syn Teofil 7 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
151 26 córka Maria 11 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
151 27 córka Bronis³awa 10 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
152 39 Soko³owski Franciszek 44 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
152 28 ¿ona Maria z Marcinkowskich 29 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
152 40 syn Leonard 15 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
152 29 córka Apolonia 18 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
152 30 córka Leontyna 13 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
152 31 córka Wiktoria 7 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
153 41 Trusiewicz Roman 52 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
153 32 ¿ona Franciszka z Marcinkowskich 54 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
153 42 syn W³odzimierz 20 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
153 33 córka Antonina 18 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
153 34 córka Nadie¿da 14 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
154 35 Chojna Józefa z Galimskich, wdowa 52 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
154 36 córka Antonina 22 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
154 37 wnuczka Anna - córka nie¶lubna Antoniny 7 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
154 38 córka Aniela 20 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
155 43 Jakuszewski Stanis³aw s. Jana, wdowiec 57 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
155 44 syn Józef 22 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
155 45 syn W³adys³aw 19 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
155 39 córka Franciszka 14 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
155 40 córka Karolina 15 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
156 46 Jakuszewski Antoni 35 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
156 41 ¿ona Anastazja z Marcinkowskich 28 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
156 47 syn Marcin 7 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
156 42 córka Janina 2 Ostróg Bór 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63


Zarówno w samych ksiêgach jak i przy ich odczytywaniu i t³umaczeniu zdarzaja siê b³êdy. Proszê je zg³aszaæ na adres wodanka @ o2.pl