Miejscowość
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 50

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowoœć Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
17 1 Wieś dziedziczna W. Kurowskiego chorążego trembowelskiego Horbulów Beżów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
17 1 Dwór: W. Ludwik Kurowski, kawaler 36 Horbulów Beżów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
17 2 Tomasz Zastaski, lokaj 27 Horbulów Beżów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
17 1 żona Teresa z Zdrojkowskich 21 Horbulów Beżów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
17 2 Tekla Zdrojkowska, matka 55 Horbulów Beżów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
18 3 W. Kazimierz Stefański, posesor, wiceregent kijowski 27 Horbulów Beżów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
18 3 żona Weneranda z Wiszniowskich 20 Horbulów Beżów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
18 4 córka Tekla 3 m Horbulów Beżów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
18 4 Ur. Jakub Rymaszewski, w usługach 24 Horbulów Beżów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
18 5 Ur. Jan Nielipowicz, w usługach 60 Horbulów Beżów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
18 6 Ur. Paweł Zieliński, w usługach 12 Horbulów Beżów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
18 7 Ur. Tomasz Stucki, lokaj 18 Horbulów Beżów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
18 5 Ur. Marianna Kuleska, mamka 26 Horbulów Beżów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
18 6 Ur. Helena Zagórska, w usługach 12 Horbulów Beżów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
19 8 Dworek: W. Bartłomiej Negożenko lub Negoienko 43 Horbulów Beżów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
19 7 żona Justyna z Kulczyckich 28 Horbulów Beżów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
19 9 syn Ludwik 7 Horbulów Beżów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
19 10 syn Gabriel 6 Horbulów Beżów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
19 8 córka Salomea 5 Horbulów Beżów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
19 9 córka Marianna 1 Horbulów Beżów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
19 10 córka Wiktoria 5 m Horbulów Beżów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
19 11 Ur. Apolonia Kulczycka z Zawrockich, matka, wdowa 54 Horbulów Beżów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
19 12 Ur. Magdalena Orańska, wdowa 40 Horbulów Beżów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
19 13 Ur. Franciszka Minkowska 14 Horbulów Beżów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
19 11 Ur. Mateusz Szparski, w usługach 30 Horbulów Beżów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
19 12 Ur. Tadeusz Kowalski, dyrektor 42 Horbulów Beżów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
20 13 Dwór: W. Stefan Skowroński, cześnik smoleński 36 Horbulów Beżów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
20 14 żona Anastazja z Łopuszańskich 26 Horbulów Beżów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
20 14 syn Antoni 10 Horbulów Beżów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
20 15 syn Józef 8 Horbulów Beżów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
20 15 córka Julianna 11 Horbulów Beżów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
20 16 córka Franciszka 5 Horbulów Beżów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
20 1 Ur. Anna Wolska z Więckowskich, ciotka, wdowa 59 Horbulów Beżów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
20 16 Ur. Jakub Łopuszański, brat 18 Horbulów Beżów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
20 18 Ur. Teresa Barszczewska, w usługach 19 Horbulów Beżów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
21 17 Dom czynszowy: Ur. Jan Wiszniowski 32 Horbulów Beżów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
21 19 żona Aniela 23 Horbulów Beżów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
21 20 córka Małgorzata 5 Horbulów Beżów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
21 21 córka Anastazja 1 Horbulów Beżów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
21 18 Ur. Stefan Wiszniowski, brat, żona Ruska 42 Horbulów Beżów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
21 19 syn Mikołaj 10 Horbulów Beżów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
22 20 Dom czynszowy: Ur. Roman Wojnatowicz 38 Horbulów Beżów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
22 22 żona Honorata 26 Horbulów Beżów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
22 21 syn Józef 3 Horbulów Beżów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
22 23 córka Marianna 6 Horbulów Beżów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
23 22 Dom czynszowy: Ur. Karol Mileski, żona Ruska 47 Horbulów Beżów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
23 23 Ur. Michał Mileski, brat, kawaler 35 Horbulów Beżów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
23 24 Ur. Maria Leszczyńska 10 Horbulów Beżów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
23 24 Kowalski Jan, sierota 6 Horbulów Beżów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
23 25 Kowalski Grzegorz, sierota 3 Horbulów Beżów 1790 CDIAK DM 1044-1-1


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl