MiejscowoŠ
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 51

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia MiejscowoťŠ Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
3019 1 Bia│uszkiewicz Teresa z Murawskich, wdowa 47 »ytomierz Berezˇwka 1864 » DM 178-51-90
3019 1 syn Jan 18 »ytomierz Berezˇwka 1864 » DM 178-51-90
3019 2 syn Adam 16 »ytomierz Berezˇwka 1864 » DM 178-51-90
3019 3 syn Dominik 17 »ytomierz Berezˇwka 1864 » DM 178-51-90
3019 2 cˇrka Katarzyna 18 »ytomierz Berezˇwka 1864 » DM 178-51-90
3020 4 Borowski Tadeusz syn Jana, wdowiec 49 »ytomierz Berezˇwka 1864 » DM 178-51-90
3021 5 Krotowski Dionizy syn Macieja, wdowiec 42 »ytomierz Berezˇwka 1864 » DM 178-51-90
3022 6 Kurijata Piotr syn Jana 47 »ytomierz Berezˇwka 1864 » DM 178-51-90
3022 3 ┐ona Kunegunda z Bia│uszkiewiczˇw 44 »ytomierz Berezˇwka 1864 » DM 178-51-90
3022 4 cˇrka Amelia 8 »ytomierz Berezˇwka 1864 » DM 178-51-90
3022 5 cˇrka Aniela 7 »ytomierz Berezˇwka 1864 » DM 178-51-90
3023 7 Szaci│o Kulikowski Antoni syn Macieja, kawaler 26 »ytomierz Berezˇwka 1864 » DM 178-51-90
3024 8 úowniewski Teodor syn Jakuba, kawaler 27 »ytomierz Berezˇwka 1864 » DM 178-51-90
3025 6 Szaci│o Kulikowska Paulina, cˇrka Macieja, panna 25 »ytomierz Berezˇwka 1864 » DM 178-51-90
3026 7 Nester Karolina z Szaci│ˇw, m▒┐ prawos│awny 28 »ytomierz Berezˇwka 1864 » DM 178-51-90
3027 8 Tuszy˝ska Franciszka z Borowskich, m▒┐ prawos│awny 59 »ytomierz Berezˇwka 1864 » DM 178-51-90
3028 9 Michalski Stanis│aw syn Grzegorza 42 »ytomierz Berezˇwka 1864 » DM 178-51-90
3028 9 ┐ona Franciszka z Kulikowskich 39 »ytomierz Berezˇwka 1864 » DM 178-51-90
3029 10 »ygad│o Stanis│aw syn Miko│aja, kawaler 23 »ytomierz Berezˇwka 1864 » DM 178-51-90
3030 10 Makowska El┐bieta z Szaci│ˇw, m▒┐ prawos│awny 44 »ytomierz Berezˇwka 1864 » DM 178-51-90
3031 11 Rakowska Wiktoria cˇrka Jana 17 »ytomierz Berezˇwka 1864 » DM 178-51-90
3032 12 »urawska Aleksandra z Krzywakowskich, wdowa 34 »ytomierz Berezˇwka 1864 » DM 178-51-90
3033 11 Rychlewski Jakub syn Jˇzefa, kawaler 25 »ytomierz Berezˇwka 1864 » DM 178-51-90
3034 13 Michalska Konstancja z Krotowskich, wdowa 45 »ytomierz Berezˇwka 1864 » DM 178-51-90
3034 12 syn Grzegorz 16 »ytomierz Berezˇwka 1864 » DM 178-51-90
3035 13 Trzci˝ski Tomasz syn Ignacego 47 »ytomierz Berezˇwka 1864 » DM 178-51-90
3035 14 ┐ona Wiktoria z Zboreckich 37 »ytomierz Berezˇwka 1864 » DM 178-51-90
3035 14 syn Dominik 15 »ytomierz Berezˇwka 1864 » DM 178-51-90
3035 15 syn Jan 12 »ytomierz Berezˇwka 1864 » DM 178-51-90
3035 16 syn Nikodem 1 »ytomierz Berezˇwka 1864 » DM 178-51-90
3035 15 cˇrka Bronis│awa 18 »ytomierz Berezˇwka 1864 » DM 178-51-90
3036 17 Borowski Jˇzef syn Jana 42 »ytomierz Berezˇwka 1864 » DM 178-51-90
3036 16 ┐ona Marianna z úagowskich 32 »ytomierz Berezˇwka 1864 » DM 178-51-90
3036 18 syn Dominik »ytomierz Berezˇwka 1864 » DM 178-51-90
3036 19 syn Franciszek »ytomierz Berezˇwka 1864 » DM 178-51-90
3036 17 cˇrka Antonina 9 »ytomierz Berezˇwka 1864 » DM 178-51-90
3037 18 Ku│akowska Teresa z úagowskich, m▒┐ prawos│awny 34 »ytomierz Berezˇwka 1864 » DM 178-51-90
3038 19 Ho┐ko Rozalia z Ziemi˝skich, wdowa 47 »ytomierz Berezˇwka 1864 » DM 178-51-90
3038 20 syn Jˇzef 18 »ytomierz Berezˇwka 1864 » DM 178-51-90
3039 20 Gˇrska Izabela z Jakubowskich, wdowa 50 »ytomierz Berezˇwka 1864 » DM 178-51-90
3040 21 Piaskowska Zofia z Trzci˝skich, wdowa 38 »ytomierz Berezˇwka 1864 » DM 178-51-90
3040 21 syn Jan 7 »ytomierz Berezˇwka 1864 » DM 178-51-90
3040 22 cˇrka Marianna 14 »ytomierz Berezˇwka 1864 » DM 178-51-90
3041 22 Chodorowski Marcin syn Jana, wdowiec 49 »ytomierz Berezˇwka 1864 » DM 178-51-90
3041 23 syn Hieronim 8 »ytomierz Berezˇwka 1864 » DM 178-51-90
3042 24 Czy┐ewski Dawid syn Sylwestra 48 »ytomierz Berezˇwka 1864 » DM 178-51-90
3042 23 ┐ona Marianna z Niewie┐skich 38 »ytomierz Berezˇwka 1864 » DM 178-51-90
3042 24 cˇrka Ewelina 2 »ytomierz Berezˇwka 1864 » DM 178-51-90
3043 25 Niewieska Franciszka z Karpi˝skich, wdowa 56 »ytomierz Berezˇwka 1864 » DM 178-51-90
3043 25 syn Miko│aj 21 »ytomierz Berezˇwka 1864 » DM 178-51-90
3044 26 Sawicka Apolonia z Rudnickich, m▒┐ prawos│awny 20 »ytomierz Berezˇwka 1864 » DM 178-51-90


Zarˇwno w samych ksiŕgach jak i przy ich odczytywaniu i t│umaczeniu zdarzaja siŕ b│ŕdy. Proszŕ je zg│aszaŠ na adres wodanka @ o2.pl