Miejscowo¶æ
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 238

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia MiejscowoϾ Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
1 1 Ksiê¿na Malwina Sapie¿yna z Brzostowskich c. Micha³a 47 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1 1 http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/433/sygn.%201/pages/PL_1_433_1_0002.htm
1 2 Urszula Nanowska c. Grzegorza 46 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
1 3 Teofila Chraniewicz c. Micha³a 16 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
1 4 Magdalena Nanowska c. Wincentego 16 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
1 5 Franciszka Oskar 27 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
1 1 Franciszek Machnicki s. Wiktora 26 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
1 2 Micha³ Machnicki s. Jana 8 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
1 6 Apolonia Baczyñska c. Mateusza 56 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
2 7 Urodzona Marianna Wierzbicka z Przybyszewskich 43 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
2 8 córka Julia 18 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
2 9 córka Emilia 17 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
2 10 córka Józefa 9 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
2 11 Krewna Józefa c. Jana 60 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
3 3 Franciszek Wolañski s. Józefa 54 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
3 12 ¿ona Honorata z Górskich c. Grzegorza 36 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
3 4 syn Kazimierz 13 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
3 5 syn Jan 10 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
3 6 syn Erazm 8 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
3 7 Piotr Wiszniewski s. Antoniego 23 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
4 8 Urodzony Wojciech Monasterski s. Micha³a 56 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
4 13 ¿ona Julia z Wiszniowskich c. Józefa 49 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
4 9 syn Aleksander 25 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
4 10 syn Józef 17 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
4 11 syn Micha³ 4 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
4 14 córka Józefa 19 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
4 15 córka Lucyna 14 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
4 16 córka Zofia 9 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
4 12 Szymon Faynicki s. Miko³aja 40 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
4 13 Maciej Kuchcicki s. Jana 76 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
5 14 Kazimierz Koszkewicz s. Szymona 43 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
5 17 ¿ona Cecylia z Go³êbiowskich c. Tomasza 30 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
5 18 córka Józefa 9 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
5 19 córka Karolina 4 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
5 20 Apolonia ¯uchewicz c. Franciszka 44 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
5 15 syn Franciszek 16 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
5 21 córka Marcela 14 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1 2 http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/433/sygn.%201/pages/PL_1_433_1_0003.htm
5 22 Petronela Sawicka 29 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
6 16 Karol Jendrzeiowski [Jêdrzejowski] s. Szymona 43 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
6 23 ¿ona Apolonia c. Rocha 36 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
6 17 syn Józef 8 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
6 18 syn Leon 6 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
6 19 syn Antoni 2 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
6 24 córka Rozalia 17 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
6 25 córka Apolonia 10 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
7 20 Miko³aj Wenckiewicz 25 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
7 26 ¿ona Apolonia z Korzeniowskich 21 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
7 21 syn Jan 2 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
8 22 Piotr Chmielarski 41 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
9 23 Urodzony Karol Leonowicz s. Micha³a 49 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
9 27 ¿ona Marcjanna z Zawistowskich 48 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
9 24 syn Antoni 16 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
9 25 syn Micha³ 12 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
9 28 córka Aniela 21 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
9 29 córka Ludwika 20 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
9 30 córka Antonina 18 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
9 31 córka Marcjanna 14 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
10 26 Urodzony Bazyli Jakubowicz s. Szymona 68 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
10 32 Siostra Anna D±browska 58 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
10 27 syn Jan 26 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
10 28 Konstanty s. Stefana 36 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
10 29 Wawrzyniec Barszczewski 26 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
10 33 Balbina Czerniawska c. Jana 32 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
11 30 Jan Koszkewicz s. Szymona 56 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
11 34 ¿ona Józefa c. Jakuba 56 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
12 35 Lucyna S³awiñska c. Grzegorza 49 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
12 31 syn Stanis³aw 13 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
12 36 córka Marcjanna 19 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
12 37 córka Józefa 9 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
12 38 córka Franciszka 8 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
12 39 córka El¿bieta 5 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
12 40 Józefa Dereyczycha c. Jakuba 27 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
12 41 Ewa Dereyczycha c. Bazylego 31 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
13 32 Wincenty Zakrzewski s. Szymona 42 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
13 42 ¿ona Franciszka c. Rocha 38 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
13 33 syn Antoni 23 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
14 34 Micha³ Strzeszkowski s. Feliksa 48 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
14 43 ¿ona Marcela c. Tomasza 25 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
14 35 syn W³adys³aw 4 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
14 44 córka Józefa 6 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
15 36 Tomasz Witwicki s. Franciszka 43 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
15 45 ¿ona Marcjanna 38 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
15 37 syn Franciszek 17 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
15 46 córka Józefa 17 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
15 47 córka Paulina 13 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
15 48 córka Julia 7 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
15 49 córka Antonina 23 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1 3 http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/433/sygn.%201/pages/PL_1_433_1_0004.htm
15 38 m±¿ Antoniny Chrzanowski Antoni 27 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
15 39 Wincenty Witwicki 5 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
16 50 Marianna Nowakowska c. Jana 38 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
16 40 syn Miko³aj 11 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
16 41 syn Antoni 6 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
17 42 Miko³aj Kramicki 40 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
17 51 ¿ona Marcjanna 51 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
17 52 córka Marianna 19 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
18 53 Józefa Olszewska z Rabcewiczów 23 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
18 54 córka Marcela 5 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
18 55 córka Marcjanna 2 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
18 56 Magdalena Zaremba 61 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
19 43 Walenty Rabcewicz s. Teodora 43 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
19 57 ¿ona Agnieszka c. Szymona 39 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
19 44 syn Franciszek 19 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
19 45 syn Antoni 17 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
19 46 syn Ignacy 7 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
19 58 córka Anna 14 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
20 47 Jan Szczur s. Antoniego 31 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
20 59 ¿ona Antonina 27 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
20 48 syn Franciszek 7 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
21 49 Józef Kozubski s. Dominika 20 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
21 60 Siostra Katarzyna 24 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
21 61 Apolonia Derejko c. Bazylego 31 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
22 62 Franciszka Szorer z Szafnerów 62 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
22 50 Wawrzyniec Jakubowicz 71 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
23 51 Pantaleon Ziembowicz s. Jana 71 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
23 63 ¿ona Agata 41 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
23 64 córka Konstancja 18 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
23 65 córka Aleksandra 16 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
23 52 Franciszek Machnicki 39 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
23 66 córka Teofila 7 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
23 67 Tekla Brat 18 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
23 68 Siostra Honorata 17 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
24 69 Katarzyna Indyk 43 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
24 53 syn Jan 13 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
24 70 córka Apolonia 19 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
24 71 Justyna Fedeniuczka 56 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
24 72 Katarzyna Sydorowa 33 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
25 54 Jan Weso³owski s. Mateusza 50 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
25 73 ¿ona Marianna c. Bazylego 43 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
25 55 syn Kalikst 19 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
25 56 syn £ukasz 5 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
25 74 córka Lucyna 19 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
25 75 córka Karolina 17 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
25 76 córka Julia 13 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
26 57 Jan Szczur s. Tomasza 31 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
26 77 ¿ona Anna c. Wawrzyñca 27 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
26 58 Brat Jana Kazimierz Szczur 24 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1 4 http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/433/sygn.%201/pages/PL_1_433_1_0005.htm
26 78 Siostra Jana Aleksandra 17 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
26 79 Katarzyna Tomkowa 49 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
27 80 Anna Rozdolska c. Antoniego 50 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
27 81 córka Franciszka 18 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
28 82 Józefa Batowska c. Wojciecha 72 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
28 83 córka Paulina 26 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
28 84 Magdalena Batowska c. Kaspra 29 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
28 85 Marianna Chrzanowska 62 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
29 86 Katarzyna Pa¶luk 82 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
29 87 córka Apolonia 40 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
29 59 syn Apolonii Piotr 16 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
29 88 córka Apolonii Franciszka 10 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
30 60 Teodor Augustyniuk s. Jana 33 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
30 61 syn Jan 7 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
30 89 córka Anna 13 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
30 90 córka Rozalia 9 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
30 91 córka Marianna 7 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
30 62 Brat Teodora Jan 21 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
30 63 Brat Teodora Micha³ 15 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
31 92 Marianna Dzere³ajko 60 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
31 93 córka Joanna 26 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
32 94 Teresa Rabcewicz 57 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
32 64 syn Józef 17 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
32 95 córka Aniela 16 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
32 96 córka Franciszka 14 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
32 65 Józef Zdaniewicz 17 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
33 66 Pawe³ Paszyñski s. Eliasza 71 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
33 97 ¿ona Karolina z Bronowskich 38 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
33 67 syn Leon 6 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
33 98 córka Franciszka 9 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
33 68 Ziêæ Edward Petruszewski 23 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
33 99 ¿ona Paulina 20 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
33 69 syn Karol 2 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
34 70 Pawe³ Jêdrzejowski s. Klemensa 54 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
34 100 ¿ona Antonna z Dubiskich 44 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
34 71 syn Franciszek 20 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
34 72 syn Antoni 14 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
34 73 syn Edmund 2 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
34 101 córka Honorata 17 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
35 74 Jan Rudnicki s. Tomasza 25 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
35 102 ¿ona Emilia 22 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
35 103 Matka Honorata z £askich 57 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
36 75 Józef Sapalski s. Ludwika 26 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
36 104 Matka Marcjanna 66 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
36 76 Brat Józefa Karol Sapalski 38 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
36 105 ¿ona Karola Marcjanna z Baczyñskich 30 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
36 106 córka Malwina 6 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1 5 http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/433/sygn.%201/pages/PL_1_433_1_0006.htm
36 77 Aleksander Huges 14 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
36 107 Siostra Józefa 16 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
37 78 Antoni Niwiñski s. Franciszka 28 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
37 108 ¿ona Marcjanna z Hugesów 23 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
37 79 syn Antoni 3 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
38 80 Franciszek Korzeniowski s. Marcina 62 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
38 109 ¿ona Teresa z Skalskich 53 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
38 81 syn Antoni 15 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
38 82 syn Piotr 12 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
38 110 córka Anna 18 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
39 83 Ludwik Gargoliñski s. Jakuba 50 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
39 84 syn Nikodem 24 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
39 85 syn Aleksander 16 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
39 86 syn Piotr 22 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
39 111 ¿ona Piotra Tekla z D±browskich 18 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
40 87 Jakub D±browski s. Wawrzyñca 58 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
40 112 ¿ona Antonina z Makowskich 56 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
40 88 syn Alojzy 14 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
40 113 córka Marianna 18 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
40 114 córka Ma³gorzata 16 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
40 115 Zofia Kondratiuk 70 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
41 116 Katarzyna Baraban c. Eliasza 35 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
41 117 Tekla Markowa 36 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
41 89 syn Józef 14 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
41 118 So³datka Marianna 53 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
41 119 Agnieszka Trosteniuk 55 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
42 90 Franciszek £ukców 41 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
42 120 ¿ona Marianna z Litwaków 38 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
42 91 syn Antoni 2 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
42 121 córka Joanna 10 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
43 92 Ignacy Szustiak s. Kazimierza 29 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
43 122 ¿ona Marcjanna z Romaniuków 29 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
43 93 syn Julian 13 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
43 94 syn Stefan 7 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
43 123 córka Franciszka 2 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
44 124 Paulina Dzere³ejka z Janickich 26 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
45 95 Grzegorz Witwicki s. Jana 41 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
45 125 ¿ona Urszula z Zdanowiczów 31 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
45 96 syn Antoni 11 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
45 97 syn Micha³ 5 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
45 126 córka Marcjanna 7 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
45 127 córka Józefa 3 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
46 98 Jakub Szczur s. Franciszka 43 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
46 128 ¿ona Barbara 39 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
46 129 córka Lucyna 9 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
46 130 córka Ludwika 7 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
47 131 Rozalia Przedakowska 50 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1 6 http://agadd2.home.net.pl/metrykalia/433/sygn.%201/pages/PL_1_433_1_0007.htm
47 99 syn Micha³ 12 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
47 100 syn Jan 8 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
47 132 córka Józefa 18 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
48 133 Marianna Kra¶nicka 58 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
48 101 syn Franciszek 17 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
48 134 córka Wiktoria Kra¶nicka 26 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
48 102 m±¿ Wiktorii Miko³aj Drzewiecki 31 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
48 135 Katarzyna Brant 39 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1
48 103 syn Wiktor Brant s. Kajetana 17 Bia³ozórka Bia³ozórka 1857 AGAD DM 433-1


Zarówno w samych ksiêgach jak i przy ich odczytywaniu i t³umaczeniu zdarzaja siê b³êdy. Proszê je zg³aszaæ na adres wodanka @ o2.pl