Miejscowo¶ć
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 27

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowość Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
40 0 Wie¶ dziedziczna W. Trzeciakowskiej, kasztelanowej owruckiej Horbulów Borszczów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
40 1 Dwór: W. Franciszka Trzeciak z Dzierzbickich, wdowa 60 Horbulów Borszczów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
40 2 Ur. Aleksandra Górska, w usługach 34 Horbulów Borszczów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
40 1 Ur. Jakub Moszkowski, w usługach 20 Horbulów Borszczów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
40 2 W. Karol Łazarski, wojski węd. 60 Horbulów Borszczów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
40 3 Ur. Andrzej Zabłocki, siostrzeniec 22 Horbulów Borszczów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
40 4 Ur. Piotr Bahrynowski, w usługach 18 Horbulów Borszczów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
40 5 Ur. Antoni Domański, ogrodnik 24 Horbulów Borszczów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
40 6 Uczciwy Antyp Szymonowicz, lokaj 18 Horbulów Borszczów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
41 7 Folwark: Ur. Józef Kobylański b/w Horbulów Borszczów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
41 3 żona Marianna z Mrozowskich 32 Horbulów Borszczów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
41 8 syn Teodor 12 Horbulów Borszczów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
41 9 syn Jakub 6 Horbulów Borszczów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
41 4 córka Katarzyna 5 Horbulów Borszczów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
42 10 Dom kucharza: Ur. Bazyli Rzepecki 40 Horbulów Borszczów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
42 5 żona Wiktoria z Zawadzkich 39 Horbulów Borszczów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
42 11 syn Antoni 6 Horbulów Borszczów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
42 6 córka Tekla 12 Horbulów Borszczów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
43 12 Dom strzelca: Uczciwy Jakub Stecenko 32 Horbulów Borszczów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
43 7 żona Marianna 28 Horbulów Borszczów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
43 13 syn Florian 11 Horbulów Borszczów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
43 8 córka Marianna 5 Horbulów Borszczów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
43 9 córka Tacjanna 2 Horbulów Borszczów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
43 10 córka Marianna 1 Horbulów Borszczów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
44 14 Dom szewca: Uczciwy Andrzej Górski 52 Horbulów Borszczów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
44 11 żona Marianna z Czerniaskich 48 Horbulów Borszczów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
44 15 syn Gabriel, żonaty, żona Ruska 28 Horbulów Borszczów 1790 CDIAK DM 1044-1-1


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl