Miejscowo¶ć
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 26

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowość Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
1 1 Chł. Grzegorz Bartczyszyn s. Jana 34 Stary Wi¶niowiec Borszczówka 1872 Tarnopol DW 426-2-231
1 1 Żona Joanna z Ruszczyńskich 32 Stary Wi¶niowiec Borszczówka 1872 Tarnopol DW 426-2-231
1 2 syn Wojciech 4 Stary Wi¶niowiec Borszczówka 1872 Tarnopol DW 426-2-231
1 2 córki Katarzyna 9 Stary Wi¶niowiec Borszczówka 1872 Tarnopol DW 426-2-231
1 3 Anna 8 Stary Wi¶niowiec Borszczówka 1872 Tarnopol DW 426-2-231
1 4 Maria 6 Stary Wi¶niowiec Borszczówka 1872 Tarnopol DW 426-2-231
2 5 Chł. Magdalena z Kubów Berezniukowa m.pr. 40 Stary Wi¶niowiec Borszczówka 1872 Tarnopol DW 426-2-231
2 6 córka z 1-ego męża Maria Bartczyszyna 19 Stary Wi¶niowiec Borszczówka 1872 Tarnopol DW 426-2-231
3 3 Chł. Stefan Kubow s. Jana 33 Stary Wi¶niowiec Borszczówka 1872 Tarnopol DW 426-2-231
3 7 Żona Julianna z Dudenków 29 Stary Wi¶niowiec Borszczówka 1872 Tarnopol DW 426-2-231
3 4 synowie Antoni 6 Stary Wi¶niowiec Borszczówka 1872 Tarnopol DW 426-2-231
3 5 Józef 1 Stary Wi¶niowiec Borszczówka 1872 Tarnopol DW 426-2-231
4 8 Chł. Aniela z Jarych Dudenkowa m.pr. 26 Stary Wi¶niowiec Borszczówka 1872 Tarnopol DW 426-2-231
4 9 córka z 1-ego męża Józefa 8 Stary Wi¶niowiec Borszczówka 1872 Tarnopol DW 426-2-231
4 10 Chł. Klara Dudenkowa c. Jana panna 19 Stary Wi¶niowiec Borszczówka 1872 Tarnopol DW 426-2-231
4 11 siostra Maria 17 Stary Wi¶niowiec Borszczówka 1872 Tarnopol DW 426-2-231
4 12 Chł. Barbara z Krysków Dudenkowa 40 Stary Wi¶niowiec Borszczówka 1872 Tarnopol DW 426-2-231
5 6 Chł. Jan Antoniuk s. Teodora 55 Stary Wi¶niowiec Borszczówka 1872 Tarnopol DW 426-2-231
5 13 Żona Franciszka z Moczulskich 52 Stary Wi¶niowiec Borszczówka 1872 Tarnopol DW 426-2-231
5 14 córka Klara 18 Stary Wi¶niowiec Borszczówka 1872 Tarnopol DW 426-2-231
6 7 Chł. Paweł Bartczyszyn s. Wojciecha 35 Stary Wi¶niowiec Borszczówka 1872 Tarnopol DW 426-2-231
6 15 Żona Ewa z Grysynów 35 Stary Wi¶niowiec Borszczówka 1872 Tarnopol DW 426-2-231
6 8 syn Antoni 2 Stary Wi¶niowiec Borszczówka 1872 Tarnopol DW 426-2-231
6 16 Chł. Helena z Bartczyszynów reszczyńska m.pr. 50 Stary Wi¶niowiec Borszczówka 1872 Tarnopol DW 426-2-231
6 17 Chł. Anna z Jarych Dzusowa wdowa 55 Stary Wi¶niowiec Borszczówka 1872 Tarnopol DW 426-2-231
6 18 Chł. Maria Kryska c. Józefa panna 40 Stary Wi¶niowiec Borszczówka 1872 Tarnopol DW 426-2-231


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl