Miejscowość
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 42

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowoœć Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
96 1 Kuszelewski Franciszek, kawaler 37 Ostróg Brodów 1875 Równe DM 654-1-81
97 2 Wyrzykowski Fortunat 63 Ostróg Brodów 1875 Równe DM 654-1-81
97 1 żona Karolina z Tyszkiewiczów 53 Ostróg Brodów 1875 Równe DM 654-1-81
98 3 Boczkowski Kazimierz 54 Ostróg Brodów 1875 Równe DM 654-1-81
98 2 żona Justyna z Galińskich 45 Ostróg Brodów 1875 Równe DM 654-1-81
98 4 syn Karol 24 Ostróg Brodów 1875 Równe DM 654-1-81
98 5 syn Antoni 17 Ostróg Brodów 1875 Równe DM 654-1-81
99 6 Kotowiński Stanisław 40 Ostróg Brodów 1875 Równe DM 654-1-81
99 3 żona Maria z Tyszkiewiczów 40 Ostróg Brodów 1875 Równe DM 654-1-81
99 7 syn Franciszek 15 Ostróg Brodów 1875 Równe DM 654-1-81
99 8 syn Karol 11 Ostróg Brodów 1875 Równe DM 654-1-81
99 9 syn Józef 9 Ostróg Brodów 1875 Równe DM 654-1-81
99 4 córka Maria Kamila 4 Ostróg Brodów 1875 Równe DM 654-1-81
100 10 Krzemiński Jan 46 Ostróg Brodów 1875 Równe DM 654-1-81
100 5 żona Katarzyna z Grodzkich 42 Ostróg Brodów 1875 Równe DM 654-1-81
100 11 syn Jan 21 Ostróg Brodów 1875 Równe DM 654-1-81
100 12 syn Karol 15 Ostróg Brodów 1875 Równe DM 654-1-81
100 6 córka Marianna 17 Ostróg Brodów 1875 Równe DM 654-1-81
100 7 córka Rozalia 11 Ostróg Brodów 1875 Równe DM 654-1-81
100 8 córka Anna 9 Ostróg Brodów 1875 Równe DM 654-1-81
101 13 Rzepa Antoni 42 Ostróg Brodów 1875 Równe DM 654-1-81
101 9 żona Marianna z Gajdów 36 Ostróg Brodów 1875 Równe DM 654-1-81
101 14 syn Antoni 7 Ostróg Brodów 1875 Równe DM 654-1-81
101 15 syn Bronisław 3 Ostróg Brodów 1875 Równe DM 654-1-81
101 10 córka Franciszka 9 Ostróg Brodów 1875 Równe DM 654-1-81
101 16 Brodowski Władysław 23 Ostróg Brodów 1875 Równe DM 654-1-81
101 17 Boczkowski Karol 25 Ostróg Brodów 1875 Równe DM 654-1-81
102 18 Samułowicz Ludwik 28 Ostróg Brodów 1875 Równe DM 654-1-81
102 11 żona Anna z Majewskich 23 Ostróg Brodów 1875 Równe DM 654-1-81
102 19 syn Karol 1 Ostróg Brodów 1875 Równe DM 654-1-81
102 12 córka Teofila 3 Ostróg Brodów 1875 Równe DM 654-1-81
102 20 Błażejewski Michał 50 Ostróg Brodów 1875 Równe DM 654-1-81
102 21 Poźniak Marcin 40 Ostróg Brodów 1875 Równe DM 654-1-81
102 22 Frąckiewicz Julian 27 Ostróg Brodów 1875 Równe DM 654-1-81
102 23 Badyński Honorat 22 Ostróg Brodów 1875 Równe DM 654-1-81
102 24 Badyński Wincenty 24 Ostróg Brodów 1875 Równe DM 654-1-81
102 25 Wajdenat Andrzej 25 Ostróg Brodów 1875 Równe DM 654-1-81
103 26 Pabian Tomasz 41 Ostróg Brodów 1875 Równe DM 654-1-81
103 13 żona Elżbieta z Koniaków 40 Ostróg Brodów 1875 Równe DM 654-1-81
103 27 syn Michał 13 Ostróg Brodów 1875 Równe DM 654-1-81
103 14 córka Jędrzyna 4 Ostróg Brodów 1875 Równe DM 654-1-81
103 15 Sozańska Maria z Krzemińskich, mąż prawosławny 31 Ostróg Brodów 1875 Równe DM 654-1-81


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl