Miejscowoĥĉ
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 83

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowoœĉ Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
1 1 Chomicki Marcin 62 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 19V 39
1 1 żona Katarzyna z d. Zieliñska 57 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 19V 39
1 2 córka Marcelina 22 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 19V 39
1 2 Chomicki Ludwik 39 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 19V 39
1 3 żona Anna z d. Szadurska 32 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 19V 39
1 3 syn Józef 9 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 19V 39
1 4 syn Boles³aw 2 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 19V 39
1 4 córka Franciszka 11 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 20R 40
1 5 córka Stanis³awa 6 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 20R 40
2 5 Strutyñski Jan 60 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 20R 40
2 6 £azowska Antonina z d. Ma³ecka 57 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 20R 40
2 6 syn Jan 25 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 20R 40
2 7 syn Franciszek 21 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 20R 40
2 8 syn Wawrzyniec 17 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 20R 40
2 7 £azowska Karolina z d. Choiñska 66 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 20R 40
3 9 Domañski Józef 52 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 20R 40
3 8 żona Teofila z d. £azowska 45 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 20R 40
3 10 syn Antoni 22 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 20R 40
3 11 syn Jan 18 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 20R 40
3 12 syn Stanis³aw 15 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 20R 40
3 9 córka Marcelina 12 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 20R 40
3 10 córka Franciszka 9 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 20R 40
4 13 Ma³ecki Pawe³ 60 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 20R 40
4 11 żona Justyna z d. Konopka [lub Konopka] 54 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 20R 40
4 14 syn Marcin 28 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 20R 40
4 15 syn Stefan 22 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 20R 40
5 16 Daszkiewicz W³adys³aw 35 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 20R 40
5 12 żona Ludwika z d. Lisiecka 28 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 20R 40
5 17 syn Alfons 1 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 20R 40
5 13 Strutyñska Marcelina z d. £azowska 38 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 20R 40
5 18 syn Mateusz 19 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 20R 40
5 14 córka Helena 16 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 20R 40
5 15 córka Stefania 13 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 20R 40
5 19 Strutyñski Micha³ 40 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 20R 40
5 16 żona Maria z d. Lisiecka 32 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 20R 40
5 20 syn Boles³aw 12 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 20R 40
5 21 syn Wiktor 10 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 20R 40
5 22 syn Kazimierz 7 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 20R 40
5 17 córka Stanis³awa 4 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 20R 40
6 18 Strutyñska Maria z d. Szadurska 47 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 20R 40
6 23 syn Wincenty 16 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 20R 40
6 19 córka Cecylia 18 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 20R 40
6 24 Strutyñski Bronis³aw 29 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 20R 40
6 20 żona Józefa z d. Malinowska 27 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 20R 40
7 25 £azowski Stanis³aw 45 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 20R 40
7 21 żona Franciszka z d. Rudkowska 37 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 20V 41
7 26 syn Franciszek 10 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 20V 41
7 22 córka Bronis³awa 14 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 20V 41
7 23 córka Antonina 7 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 20V 41
7 24 córka Honorata 2 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 20V 41
7 25 Mañkiewicz Katarzyna z d. Buszyk [akt ĥl. Buszkiewicz] 64 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 20V 41
7 27 syn Jan 35 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 20V 41
7 26 Lisiecka Aleksandra z d. Domañska 57 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 20V 41
7 27 Strutyñska Maria z d. Szatkowska 72 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 20V 41
8 28 Bħkowski Jan 63 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 20V 41
8 28 żona Antonina z d. Ulanowska 55 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 20V 41
8 29 syn Bronis³aw 24 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 20V 41
8 30 syn Grzegorz 33 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 20V 41
9 31 Kostecki Jan 35 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 20V 41
9 29 żona Antonina z d. Jurkowska 21 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 20V 41
9 32 syn Antoni 1 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 20V 41
9 30 córka Janina 2 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 20V 41
9 31 Wysocka Teofila z d. Kochanowska 50 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 20V 41
9 33 syn W³adys³aw 24 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 20V 41
9 32 Cho³odowa Wincentyna, jej mħż prawos³awny 37 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 20V 41
9 34 Francek Micha³ 70 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 20V 41
9 33 żona Paulina z £azowskich 64 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 20V 41
10 35 Hass Henryk 35 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 20V 41
10 34 żona Jadwiga z d. Ostrowska 29 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 20V 41
10 36 syn Jan 2 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 20V 41
11 35 Drewnowska Józefa z d. Chomicka 36 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 20V 41
11 37 syn W³adys³aw 16 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 20V 41
11 38 syn Kazimierz 3 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 20V 41
11 36 córka Antonina 12 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 20V 41
12 39 Pcionek Pawe³ 49 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 20V 41
12 37 żona Marianna z d. Buszt 43 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 20V 41
12 40 syn Stanis³aw 14 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 20V 41
12 41 syn Antoni 10 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 20V 41
12 42 syn W³adys³aw 6 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 20V 41
12 38 córka Józefa 17 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 20V 41
12 39 córka Bronis³awa 3 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 20V 41
12 43 Pa³ka [lub Palka] Wincenty 30 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 20V 41
12 40 żona Katarzyna z d. Pcionek 20 Horochów Cehów (Cechów) 1902 £uck DM 193-1-161 20V 41


Zarówno w samych ksiêgach jak i przy ich odczytywaniu i t³umaczeniu zdarzaja siê b³êdy. Proszê je zg³aszaĉ na adres wodanka @ o2.pl