Miejscowo¶æ
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 94

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia MiejscowoϾ Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
127 176 Józef Galimski 59 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
127 176 Barbara - ¯ona 41 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
127 176 Kazimierz - Syn 16 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
127 177 El¿bieta - Córka 19 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
128 177 Maryanna Galimska 34 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
128 177 Jakub - Syn 19 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
128 177 Józef - Syn 17 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
128 177 Piotr - Syn 16 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
128 177 Tekla - Córka 10 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
128 177 Brygida - Córka 7 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
129 177 Wojciech Zaleski 41 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
129 177 Jan - Syn 9 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
129 177 £ukasz - Syn 7 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
129 178 Julianna Galimska za rusinem 27 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
129 178 Anna Grocka 13 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
129 178 Aleksander Ruciñski 56 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
129 178 Maryanna - ¯ona 51 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
129 178 Ignacy - Syn 20 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
129 178 Maryanna - Córka 19 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
132 178 Jan Kuciñski 29 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
132 178 Maryanna - ¯ona 26 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
132 178 Woycyech - Syn 2 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
133 178 Zuzanna Siedlecka m±¿ rusin 27 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
133 179 Piotr Skopski 19 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
133 179 Kostantia Andruszewiczowa 51 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
133 179 Kasper - Syn 9 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
134 179 Maryanna Pop³aska wdowa 27 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
134 179 Jakub Pop³awski Kawa 26 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
134 179 Antoni Pop³awski 24 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
134 179 Franciszka - ¯ona 21 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
134 179 Katarzyna - Córka 7 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
134 179 Maryanna - Córka 5 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
135 179 Stanis³aw Zygad³o 46 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
135 180 Teresa - ¯ona 34 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
135 180 ... - Córka 16 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
135 180 Wiktorya - Córka Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
135 180 Anna - Córka 10 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
135 180 Woycyech - Syn 8 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
135 180 Maryanna - Córka 1 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
136 180 Feliks Ostaszewski 37 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
136 180 Anna - ¯ona 24 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
136 180 Jan - Syn 8 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
136 180 Augustyn - Syn 6 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
137 181 Konstantia Prokopowa m±¿ rusin 51 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
138 181 Józef Pop³awski 27 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
138 181 Maryanna - ¯ona 23 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
138 181 Franciszka - Córka 2 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
139 181 Andrzej ¯ytnikowski 57 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
139 181 Krystyna - ¯ona 33 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
139 181 B³a¿ey - Syn 31 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
139 181 Hima - ¯ona 30 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
139 181 Tomasz - Syn 19 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
139 181 Franciszek - Syn 13 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
139 182 Maryanna - Córka 12 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
139 182 Barbara - Córka 10 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
139 182 Katarzyna - Córka 2 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
140 182 Bart³omi Falkoski 37 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
140 182 Maryanna - ¯ona 36 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
140 182 Marcin - Syn 16 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
140 182 Teresa - Córka 12 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
140 182 Franciszek - Syn 10 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
140 182 Jan Krasucki 19 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
141 182 Rozalia Adamowiczowa 23 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
141 183 Piotr - Syn 3 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
141 183 Marcin Adamowicz 21 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
141 183 £ukasz Adamowicz 16 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
142 183 Aleksander Pop³awski 29 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
142 183 Anna - ¯ona 21 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
143 183 Jakub Bielaski 71 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
143 183 Maryanna - ¯ona 50 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
143 183 Józef - Syn 27 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
143 183 Miko³aj - Syn 27 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
143 183 Maryanna - ¯ona 25 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
143 184 Katarzyna - Córka Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
143 184 Franciszka - Córka Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
144 184 Mateusz Jaworski Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
144 184 ... ¯ygad³o 17 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
145 184 ... Zieliñski 46 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
145 184 Andrzej - Syn 7 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
146 184 Maciey Adamowicz 31 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
146 184 Marcianna - ¯ona 31 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
146 184 Szymon - Syn 5 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
146 184 Bogumi³a - Córka 2 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
146 185 Barbara Adamowiczowa 41 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
146 185 £ukasz - Syn 25 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
146 185 Tekla Galimska 25 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
147 185 Jan Zaleski 40 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
147 185 Cecylia - ¯ona 34 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
147 185 Szymon - Syn 8 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
147 185 Justyna - Córka 5 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
147 185 Jan Zaleski 28 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
147 185 Maryanna - ¯ona 23 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
147 185 Stanis³aw Jakuszewicz 19 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW
147 186 Katarzyna Ziemkowska 32 Ostróg Choteñ 1813 Ostróg par. DW


Zarówno w samych ksiêgach jak i przy ich odczytywaniu i t³umaczeniu zdarzaja siê b³êdy. Proszê je zg³aszaæ na adres wodanka @ o2.pl