Miejscowo¶æ
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 1206

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia MiejscowoϾ Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
1 1 Bartosiewicz Pawe³ s. Grzegorza 35 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
1 1 ¿. Julia z Jakulskich 25 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
1 2 s. Jan 6 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
1 3 Cezary 5 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
1 4 Franciszek 2 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
2 5 Baszyñski Karol s. Józefa 45 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
2 2 ¿. Brygida z £oziñskich 38 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
2 6 s. Marian 6 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
2 7 Franciszek 2 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
2 3 c. Aniela 8 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
2 4 Domicella 5 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
3 5 Baszyñska Barbara z Jankowsk. wd. 72 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
3 8 s. Franciszek 23 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
3 6 c. Faustyna 25 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
4 9 Baszyñski Antoni s. Józefa 28 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
4 7 ¿. Celestyna z Roliñskich 18 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
4 10 s. Stanis³aw 1 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
5 11 Baszyñski Wincenty s. Józefa 32 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
5 8 ¿. Aniela z Bu³ajewskich 21 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
5 9 c. Maria 2 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
6 12 Baszyñski W³adys³aw s. Józefa 52 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
6 10 ¿. Aniela z Podhorodeckich 44 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
7 13 Baszyñski Hipolit s. Adama 32 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
7 11 ¿. Maria z Zab³ockich 29 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
7 12 c. Bronis³awa 6 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
7 Petronela (dopisana) Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
7 Anna (dopisana i skre¶lona) Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
8 14 Baszyñski Jan s. Adama 46 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
8 13 ¿. Katarzyna z D±browskich 30 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
8 15 s. Witalis 14 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
8 16 Zygmunt 10 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
8 17 Edward 5 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
8 18 Franciszek 2 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
8 14 c. Paulina 18 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
8 19 jego brat Józef 24 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
9 20 Bernadzki Józef s. Stanis³awa (skre¶lony, dop. um.) 62 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
9 15 ¿. Aniela z £ukomsk. 48 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
9 21 s. Micha³ 29 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
9 22 Mieczys³aw 18 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
9 23 Marceli 16 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
9 24 Bronis³aw 14 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
9 16 c. Teofila (skre¶lona, dop. zawar³a mal¿eñstwo) 20 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
10 25 Bednarski Karol s. Stefana 47 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
10 17 ¿. Kamila z Ziêbickich 47 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
10 26 s. Zygmunt 18 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
10 27 Piotr 15 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
10 28 Stefan (skre¶lony, dop. um.) 3 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
10 29 Edward 2 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
10 18 c. Bronis³awa 16 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
11 30 Bednarski Antoni s. Stanis³awa 42 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
11 19 ¿. Paulina z Rutkowskich 42 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
11 31 s. Bronis³aw 17 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
11 32 Stanis³aw 15 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
11 33 Marian 5 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
11 34 Aleksander 4 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
11 20 c. Izabela 11 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
11 21 Rozalia 8 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
11 Stanis³awa (dopisana) Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
12 35 Bednarski Benedykt s. Stanis³awa 38 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
12 22 ¿. Maria z Kaleñskich (skre¶lona, dop. um.) 32 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
12 36 s. Roman 8 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
12 37 Cezary 5 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
12 38 Jan 3 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
12 23 c. Józefa 11 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
12 24 Anastazja (skre¶lona, dop. um.) 1 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
12 25 Jego M Rozalia z Jank. wd. 82 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
13 39 Bednarski Jan s. Stanis³awa 41 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
13 26 ¿. Julia z Pulkiewiczów 30 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
13 40 s. Józef 7 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
13 27 c. Ludwika 13 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
13 28 Stanis³awa 10 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
14 41 Bednarski Kazimierz s. Micha³a 52 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
14 29 ¿. Aleksandra z Kozielskich 37 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
15 42 Beruk Józef s. Stefana 42 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
15 30 ¿. Paulina z Wolskich 30 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
15 43 s. Adam 6 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
15 31 c. Anastazja 17 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
15 32 Olimpia 14 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
15 33 Michalina 12 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
15 34 Bronis³awa 10 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
15 35 Aniela 8 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
16 44 Beruk Miko³aj s. Stefana 42 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
16 36 ¿. Eleonora z £atyñskich 52 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
16 45 s. Franciszek 15 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
16 37 c. Rozalia 14 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
16 38 Jej syn Antoni Baszyñski 20 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
17 46 Bilecki Franciszek s. Wincentego 52 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
17 39 ¿. Maria z Krzemiñskich 28 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
17 47 s. Ignacy 3 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
18 48 Bu³ajewski Bazyli s. Eliasza (skre¶lony, dop. um.) 62 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
18 40 ¿. Paulina z ¯ygad³ów 72 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
18 49 s. Stanis³aw 18 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
18 50 Mieczys³aw 12 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
18 41 c. Olimpia 14 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
19 51 Bu³ajewski Andrzej s. Bazylego 35 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
19 42 ¿. Anna z Sobieszczañskich 32 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
19 52 s. Józef 12 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
19 53 Cezary 8 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
19 54 Stanis³aw 5 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
19 55 Marian 2 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
19 43 c. Karolina 9 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
19 Maria (dopisana) Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
20 Bu³ajewski Antoni s. Bazylego 30 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
20 44 ¿. Józefa z Rutkowskich 26 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
20 56 s. Stanis³aw 5 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
20 45 c. Maria 3 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
21 57 Bu³ajewski Józef s. Bazylego 22 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
21 45 ¿. Maria z Grzybowskich 19 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
22 58 Burkowski Stanis³aw s. Andrzeja 52 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
22 46 ¿. Anna z Mydlarskich 52 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
22 59 s. Józef 20 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
22 60 Jan 18 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
22 61 Kazimierz 16 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
23 47 Brzezicka Barbara z Dom. wd. 52 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
23 62 s. Antoni 18 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
23 63 Pawe³ 13 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
23 48 c. Rozalia 20 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
24 64 Brzezicki Andrzej s. Jana 30 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
24 49 ¿. Franciszka z Kosowsk. 27 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
24 65 s. Antoni 9 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
24 66 Marian 2 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
24 c. Wilhelmina (dopisana) Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
25 67 Brzezicki Marceli s. Jana 27 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
25 50 ¿. Ludwika z Brzezickich 21 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
25 51 Brzezicka Zuzanna z ¯ytnik. wd. 52 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
26 68 Brzezicki Jakub s. Aleksandra 52 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
26 52 ¿. Julia z Kosowskich 40 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
26 69 s. Aleksander 13 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
26 70 Piotr 10 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
26 Emil (dopisany) Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
26 53 c. Wiktoria 15 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
27 71 Brzezicki Fabian s. Ignacego 36 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
27 54 ¿. Maria z Krasowsk. 27 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
27 55 c. Antonina 6 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
27 56 Olimpia (skreslona, dop. um.) 3 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
27 57 Karolina 1 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
27 72 Jego O. Ignacy 69 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
27 73 br. Mieczys³aw 14 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
28 74 Brzezicki Leon s. Ignacego 28 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
28 58 ¿. Maria z Frankow 22 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
28 75 s. Stanis³aw 2 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
29 76 Brzezicki Jakub s. Franciszka 62 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
29 59 ¿. Tekla z Nimczyck 52 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
29 77 s. Stanis³aw 28 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
29 78 Wincenty 23 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
29 79 Franciszek 16 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
29 60 c. Olimpia 18 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
30 80 Wereszczyñski Jan 60 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
30 61 ¿. Teofila 47 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
30 81 s. Fabian 15 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
30 82 Józef 12 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
30 62 c. Emilia 8 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
30 63 Ewelina 5 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
31 83 Wolski Stanis³aw s. Feliksa 47 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
31 64 ¿. Katarzyna z Bednars. 42 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
31 84 s. Franciszek 17 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
31 85 Antoni 6 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
31 65 c. Adela Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
31 66 Teofila Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
32 86 Wolski Antoni s. Feliksa 42 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
32 67 ¿. Zofia z Jankowskich 32 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
33 87 Wierzbicki Adolf s. Jakuba 62 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
33 68 ¿. Dorota z Zalewskich 62 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
34 88 Wierzbicki Maciej s. Micha³a 67 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
34 69 ¿. Teresa z Frankowskich Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
35 Wierzbicki Antoni s. Macieja wd. 48 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
35 ¿. Emilia z Jakuszewskich (dopisana) 27 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
35 88 s. Stanis³aw 14 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
35 89 Bronis³aw 10 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
35 90 Franciszek 7 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
35 91 Wincenty 3 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
35 92 Wac³aw 1 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
35 Roman (dopisany) Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
36 70 Wysocka Adela z Baszyñskich 47 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
36 92 s. Wincenty s. Franciszka 22 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
36 93 Aleksander 20 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
36 94 Hieronim 12 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
36 71 c. Emilia 8 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
37 95 Wysocki Jan s. Franciszka 27 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
37 72 ¿. Antonina z Komin. 19 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
37 73 Góralska Maria z Baszyñskich wd. 62 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
38 96 Górski Anastazy s. Wojciecha 57 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
39 97 Górski Gracjan s. Anastazego 29 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
39 74 ¿. Teofila z Bu³ajewskich 25 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
39 75 c. Klementyna 7 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
39 76 Józefa 5 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
40 98 Górski Jan s. Wojciecha 54 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
40 77 ¿. Anna z Frankowskich 46 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
40 99 s. Wincenty 17 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
40 100 Franciszek 14 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
40 Józef (dopisany) Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
40 78 c. Aniela 18 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
40 79 Bronis³awa 7 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
41 101 Górski Antoni s. Wojciecha 44 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
41 80 ¿. Karolina z Komin. 34 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
41 102 s. Micha³ 12 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
41 103 Stanis³aw 9 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
41 104 Stefan 2 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
41 81 c. Maria 8 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
41 82 Adela 5 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
42 105 G±ga³o Jan s. Józefa kaw. 27 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
42 ¿. Jadwiga z Serafinów (dopisana) 24 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
42 syn Witold (dopisany) Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
43 106 Górski Wincenty s. Wojciecha 42 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
43 83 ¿. Maria z Pi±tkowskich 25 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
43 107 s. Stanis³aw 7 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
43 108 Józef Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
44 109 Gutewicz Marcin s. Jana 48 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
44 84 ¿. Katarzyna z Bo¿yñskich 47 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
45 110 Gulañski Antoni s. Jana 67 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
45 85 ¿. Karolina z Frol 55 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
45 111 s. Stanis³aw 14 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
46 112 Gulañski Jan s. Antoniego 30 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
46 86 ¿. Rozalia z Ziêbiec. 28 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
46 87 c. Paulina 8 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
47 113 Gulañski Jakub 47 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
47 88 ¿. Klementyna z Bia³ogór. 50 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
47 114 s. Stefan 11 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
47 89 c. Tekla 39 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
47 90 Emilia 18 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
47 91 Kazimiera 20 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
47 92 jej córka Bronis³awa nie¶lubna 1 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
48 115 Gulañski Ignacy s. Jakuba 40 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
48 93 ¿. Aleksandra z Karliñskich 30 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
48 94 c. Maria 3 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
48 95 Paulina 8 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
48 Julia (dopisana) Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
49 116 Gulañski Miko³aj s. Jakuba 35 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
49 96 ¿. Karolina z Frolów 30 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
49 117 s. Franciszek 5 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
49 97 c. Aniela 12 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
49 98 Eleonora 3 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
49 99 Julia 1 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
50 118 Gulañski Filip s. Dionizego 52 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
50 100 ¿. Franciszka z Frolów 50 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
50 119 s. Stanis³aw 20 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
50 120 Marceli 12 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
50 101 c. Teofila 15 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
51 121 Gulañski Micha³ s. Filipa 20 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
51 102 ¿. Ludwika z Kotliñsk. 22 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
51 s. Witold (dopisany) Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
52 122 Grzesiuk Jan s. Antoniego 42 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
52 103 ¿. Aleksandra z Frolów 38 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
52 123 s. Kazimierz Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
52 124 Aleksander Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
52 125 Feliks 12 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
52 104 c. Michalina 10 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
52 105 Anna 3 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
53 126 Grzesiuk Eliasz s. Antoniego (skre¶lony, dop. um.) 40 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
53 106 ¿. Karolina z Nawrockich 30 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
53 127 s. Jan 10 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
53 128 Antoni 7 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
53 129 Aleksander 1 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
53 107 c. Aniela 11 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
53 108 Antonina 5 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
53 109 Apolonia 3 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
54 110 D±browska Aleksandra z Bupiaw ? 53 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
55 130 Domalewski Jan s. Józefa 50 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
55 111 ¿. Franciszka z Zieliñskich 50 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
55 131 s. Aleksander 26 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
55 ¿. Michalina z Ostaszewskich (dopisana) Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
55 132 Marian 17 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
55 112 c. Michalina 16 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
55 113 Aniela 14 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
55 114 Emilia 9 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
55 115 Jego M Aleksandra z Zalew. wd. 82 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
56 133 Domalewski Marceli s. Jana 29 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
56 116 ¿. Emilia z Soko³owskich 26 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
56 134 s. Bronis³aw 1 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
56 117 c. Petronela 3 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
57 135 Domalewski Franciszek s. Juliana 42 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
57 118 ¿. Antonina z Grzesiuków 32 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
57 136 s. Micha³ 9 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
57 137 Aleksander 3 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
57 138 Eliasz (skre¶lony, dop. um.) 1 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
57 119 c. Aniela 18 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
57 120 Bronis³awa 16 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
57 121 Michalina 14 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
58 139 Domalewski Stanis³aw s. Franciszeka 32 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
58 122 ¿. Kazimiera z Rutkowskich 20 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
59 140 ¯ygad³o Ludwik s. Wincentego 30 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
59 123 ¿. Aniela z Mydlarskich 24 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
59 141 Jego O. Wincenty 88 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
60 142 ¯ygad³o Jan s. Wincentego 33 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
60 124 ¿. Ewelina z £odzijewskich 31 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
60 143 s. Hipolit 1 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
61 144 ¯ygad³o Józef s. Wojciecha 57 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
61 125 ¿. Michalina z Pi±tkowskich 48 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
61 145 s. Aleksander 25 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
61 146 Stefan 21 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
61 147 Franciszek 17 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
61 148 Antoni 14 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
61 126 c. Klementyna 15 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
61 127 Apolonia 10 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
62 149 ¯ytnikowski Kazimierz 36 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
62 128 ¿. Domicela z Kr. 36 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
62 Bronis³aw (dopisany) Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
62 129 c. Katarzyna 14 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
62 130 Emilia 9 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
62 131 Petronela 5 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
63 150 ¯ytnikowski Stanis³aw s. Bart³omieja 40 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
63 132 ¿. Maria z Kowalskich 37 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
63 151 s. Antoni 23 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
63 152 Jan 21 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
63 153 Tomasz 18 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
63 154 Franciszek 9 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
63 133 c. Bronis³awa 17 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
63 134 Aniela 17 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
63 135 Karolina 6 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
64 155 ¯ytnikowski Marceli s. Bart³omieja 32 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
64 136 ¿. Sabina z Frankow 27 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
64 156 s. Piotr 2 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
64 137 c. Aniela 7 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
64 138 Anna 6 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
64 139 Olimpia 3 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
65 157 ¯ytnikowski Jan s. Marcina 62 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
65 140 ¿. Maria z Mydlarskich 52 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
65 158 s. Stanis³aw 23 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
65 ¿. Emilia z Janickich (dopisana) 19 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
65 159 Karol 20 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
65 160 Kazimierz 15 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
65 161 Antoni 11 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
66 162 ¯ytnikowski Feliks s. Jana 30 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
66 141 ¿. Michalina z Wierzbick. 22 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
66 142 c. Aniela 3 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
66 143 Bronis³awa 1 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
67 163 ¯ytnikowski Franciszek s. Jana 27 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
67 144 ¿. Michalina z £adzijewskich 24 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
68 145 ¯ytnikowska Maria z Ozimkow. wd. 52 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
68 164 s. Klemens 22 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
68 165 Kazimierz 17 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
68 146 c. Petronela 18 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
69 166 ¯ytnikowski Micha³ s. Ludwika 37 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
69 147 ¿. Maria z Ozimkowskich 34 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
69 167 s. Tomasz 12 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
69 168 Julian 4 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
69 Aleksander (dopisany) Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
69 148 c. Bronis³awa 8 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
69 149 Emilia 5 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
70 169 ¯ytnikowski Antoni s. Ludwika 33 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
70 150 ¿. Bronis³awa z Zieliñsk. 25 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
70 170 s. Roman 4 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
70 151 c. Emilia 5 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
70 152 Adela 1 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
71 171 ¯ytnikowski Ludwik s. Dominika 35 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
71 153 ¿. Sabina z Zieliñskich 33 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
71 172 s. Ludwik 8 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
71 173 Adam 6 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
71 154 c. Stanis³awa 9 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
71 155 Emilia 3 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
72 156 Zagajewska Franciszka z Gulañsk. wd. 82 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
73 174 Zagajewski Antoni s. Micha³a 50 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
73 157 ¿. Stefania z Domalewskich 50 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
73 158 c. Teofila 16 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
73 159 Michalina 13 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
74 175 Zagajewski Micha³ s.Antoniego 24 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
74 160 ¿. Aniela z Siedleckich 20 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
74 s. Feliks (dopisany) Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
75 176 Zagajewski Franciszek s.Antoniego 25 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
75 161 ¿. Ludwika z Karpiñskich 25 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
75 Józefa (dopisana) Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
76 177 Zagajewski Jan s. Micha³a 40 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
76 162 ¿. Klementyna z Krajczyñskich 37 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
76 178 s. Cezary 30 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
76 179 Stanis³aw 17 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
76 180 Aleksander 13 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
76 163 c. Emilia 10 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
76 164 Teofila 8 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
77 181 Zagajewski Józef 39 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
77 165 ¿. Antonina z Karpiñskich 39 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
77 182 s. Stanis³aw 7 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
77 165 c. Karolina 4 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
77 166 Teofila (skreslona, dop. um.) 1 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
78 183 Zalewski Antoni s. Grzegorza 47 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
78 167 ¿. Katarzyna z Grzesiuków 32 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
78 184 s. Stanis³aw 11 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
78 185 Zygmunt 7 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
78 186 Boles³aw 3 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
78 168 c. Emilia 13 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
79 187 Zaj±czkowski Franciszek s. Franciszka 27 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
79 169 ¿. Aniela z Mydlarskich 30 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
79 188 jego brat Faustyn 13 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
80 189 Zieliñski Hipolit s. Jana 37 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
80 170 ¿. Michalina z ¯ytnikowsk. 28 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
80 190 s. Stanis³aw 4 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
80 171 c. Emilia 1 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
80 Filomena (dopisana) Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
81 191 Zieliñski Ludwik s. Jana 32 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
81 172 ¿. Stanis³awa z Jakuszew. 24 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
81 192 s. Roman 1 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
81 173 c. Petronela 6 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
81 174 Józefa 3 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
81 175 jego M. Honorata z Jaworskich wd. 62 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
82 193 Zieliñski Marceli s. Jana 28 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
82 176 ¿. Bronis³awa z Jankowsk. 19 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
83 194 Zieliñski Kasper s. Jana 47 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
83 177 ¿. Karolina z ¯ytnikowsk. 47 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
83 195 s. Wojciech 20 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
83 178 c. Celestyna 17 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
83 179 Michalina 14 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
84 196 Zieliñski Stanis³aw s. Kaspera 22 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
84 180 ¿. Franciszka z Krzemiñskich 21 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
84 197 s. Józef 1 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
85 198 Zieliñski Jan s. Kaspera 29 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
85 181 ¿. Adela z Oliñskich 24 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
85 199 s. Stanis³aw 3 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
85 200 Roman 1 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
86 201 Zieliñski Antoni s. Kaspera 27 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
86 182 ¿. Kazimiera z Krzemiñskich 25 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
86 202 s. Stanis³aw 3 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
86 203 Stefan (skre¶lony, dop. um.) 2 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
86 c. Aniela (dopisana) Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
87 204 Zieliñski Antoni s. Micha³a 32 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
87 183 ¿. Teofila z Baszynskich 32 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
87 205 s. Stanis³aw 9 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
87 206 Mieczys³aw 7 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
87 207 Franciszek 5 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
87 208 Bronis³aw 4 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
87 184 c. Emilia 3 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
87 185 Petronela 6 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
87 186 Jego matka Maria z Jaworskich 62 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
88 209 Zieliñski Miko³aj s. Micha³a 29 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
88 187 ¿. Aniela z Rutkowskich 27 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
89 210 Zieliñski Józef s. Grzegorza 62 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
89 188 ¿. Aniela z Biruków 50 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
89 189 c. Antonina 22 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
89 190 Olimpia 12 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
90 211 Zieliñski Kazimierz s. Grzegorza 62 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
90 191 ¿. Feliksa z Domalewsk. 24 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
90 212 s. Stanis³aw 2 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
91 213 Zieliñski Jan s. Szymona 50 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
91 192 ¿. Petronela z Jankowsk. 32 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
91 214 s. W³adys³aw 8 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
91 215 Stanis³aw (skre¶lony, dop. um.) 3 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
91 193 c. Anna 10 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
91 194 Sabina 6 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
91 195 Erazmina 2 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
92 216 Zieliñski Micha³ s. Szymona 34 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
92 196 ¿. Anna z Grabowskich 32 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
92 217 s. Antoni 2 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
92 197 c. Izabella 12 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
92 198 Franciszka 10 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
92 199 Bronis³awa 4 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
92 Teofila (dopisana) Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
93 218 Ziêbicki W³adys³aw s. Anastazego 52 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
93 200 ¿. Maria z Górskich 27 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
93 219 s. Julian 14 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
93 220 Augustyn 7 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
93 221 Piotr 2 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
93 201 c. Zuzanna 8 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
93 202 Anastazja 4 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
93 203 Jego matka Zuzanna z Wróblewskich 62 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
94 222 Karpiñski Stanis³aw s. Micha³a 47 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
94 204 ¿. Paulina z Bu³ajewskich 37 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
94 223 s. Wincenty 6 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
94 205 c. Emilia 12 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
94 206 Helena 4 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
95 224 Karpiñski Antoni s. Micha³a 39 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
95 207 ¿. Ludwika z Miliniew. 37 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
95 225 s. Piotr 4 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
95 226 Stanis³aw 3 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
95 208 c. Bronis³awa 9 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
95 Józefa (dopisana) Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
95 227 jego br. Jan 30 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
95 228 Wincenty 27 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
95 209 siostra Maria 21 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
96 229 Karpiñski Jakub s. Jana 32 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
96 210 ¿. Józefa z Mydlarskich 28 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
96 230 s. Ksawery 4 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
96 211 c. Filomena 1 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
97 231 Karpiñski Józef s. Józefa 30 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
97 212 ¿. Kazimiera z Orliñskich 28 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
97 232 s. Albin 5 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
97 233 Roman 1 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
97 213 c. Filomena 3 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
98 214 Karpiñska Anna z Rutkowskich wd. 58 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
98 234 s. Stanis³aw s. Marcina 23 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
98 235 Franciszek 18 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
98 215 c. Karolina 16 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
99 236 Karpiñski Bronis³aw s. Jana 40 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
99 216 ¿. Teofila z Gulañskich 38 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
99 237 s. Stanis³aw 3 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
99 217 c. Karolina 8 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
99 218 Michalina 6 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
99 Emilia (dopisana) Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
99 219 jego Matka Maria z Pop³awskich wd. 77 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
100 238 Karpiñski Antoni s. Jana 37 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
100 220 ¿. Aniela z Wierzbickich 28 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
100 239 s. Roman Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
100 240 Florian Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
100 241 Franciszek Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
101 242 Kaczarowski Adam s. Tomasza 42 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
101 221 ¿. Aniela z Jankowskich 32 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
101 243 s. Jan 14 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
101 244 Hipolit 12 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
101 245 Tomasz 10 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
101 246 Marceli 4 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
101 247 Franciszek 2 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
101 Józef (dopisany) Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
101 222 c. Józefa 6 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
102 248 Kosowski Stanis³aw s. Aleksandra 47 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
102 223 ¿. Julia z Pruszyñskich 42 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
102 249 s. W³adys³aw 17 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
102 250 Józef 13 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
102 251 Piotr 4 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
102 224 c. Aniela (skre¶lina, dop. um.) 19 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
102 225 Bronis³awa 14 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
102 226 Olimpia 11 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
102 227 Antonina 2 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
103 252 Kosowski Franciszek s. Aleksandra 45 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
103 228 ¿. Paulina z ¯ytnikowskich 37 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
103 253 s. Tomasz 14 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
103 254 Gracjan 6 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
103 255 Klemens 7 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
103 229 c. Emilia 17 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
103 230 Olimpia 11 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
103 231 Petronela 7 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
103 232 Apolonia 2 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
104 256 Kosowski Antoni s. Aleksego 32 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
104 233 ¿. Julia z Jankowskich 32 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
104 257 s. Mieczys³aw 17 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
104 258 Micha³ 15 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
104 259 Adam 10 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
104 260 Feliks 8 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
104 261 Aleksander 6 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
104 262 Witold 2 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
104 Piotr (dopisany) Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
104 234 c. Aniela (skre¶lina, dop. zam±¿) 20 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
104 235 Józefa 4 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
105 263 Kosowski Józef s. Aleksego 32 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
105 236 ¿. Teofila z ¯ytnikowskich 37 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
105 264 s. Piotr 6 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
105 Roman (dopisany) Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
105 237 c. Anna 10 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
105 238 Apolonia 21 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
106 239 Kosowska Karolina sieroty 16 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
106 240 Teofila 15 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
106 241 Bronis³awa 14 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
107 265 Kosowski Franciszek s. Antoniego 34 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
107 242 ¿. Franciszka z Chomiczów 32 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
107 266 s. Micha³ 12 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
107 267 Antoni 9 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
107 268 Stanis³aw 7 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
107 269 Piotr 4 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
107 243 c. Aniela 8 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
107 244 Julia 2 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
107 245 Anastazja 1 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
108 270 Kosowski Antoni s. Antoniego 31 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
108 246 ¿. Aniela z ¯ytnikowskich 24 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
108 271 s. Micha³ 3 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
108 247 jego M. Maria z Kra¶nickich (skre¶lona, dop. um.) 82 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
109 272 Ko³osiñski Jakub ¿.pr. 50 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
110 248 Krajczyñska Franciszka z Górskich wd. 40 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
110 273 s. Franciszek 19 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
110 249 jej M Klementyna z Lelawskich 82 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
111 250 Krajczyñska Franciszka z Górskich wd. 49 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
111 274 s. Wincenty 19 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
111 251 c. Franciszka 21 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
111 252 Olimpia 16 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
111 253 Teofila 14 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
112 275 Krajczyñski Adam s. Jakuba 28 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
112 254 ¿. Teofila z Kaczorowskich 23 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
112 276 s. Aleksander Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
112 s. Witold (dopisany) Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
112 255 c. Józefa 5 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
113 277 Krajczyñski Pawe³ s. Feliksa 41 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
113 256 ¿. Sabina z Baszyñskich 42 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
113 278 s. Marian 10 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
113 279 Micha³ 8 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
113 280 Stanis³aw 3 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
113 257 c. Emilia 14 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
113 258 Józefa 10 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
113 259 Leokadia 1 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
114 281 Krajczyñski Jan s. Feliksa 39 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
114 260 ¿. Konstancja z Pop³awskich 29 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
114 282 s. Antoni 8 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
114 261 c. Bronis³awa 6 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
114 262 Apolonia 7 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
114 263 Celestyna 2 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
114 264 Helena 2 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
115 283 Krajczyñski Micha³ s. Feliksa 36 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
115 265 ¿. Rozalia z Pop³awskich 32 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
115 284 s. Marian 3 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
115 266 c. Apolonia 6 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
116 285 Krajczyñski Antoni s. Feliksa 32 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
116 267 ¿. Teofila z Ozimkowskich 23 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
116 286 s. Micha³ 2 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
116 c. Janina (dopisana) Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
116 268 jego matka Ewa z Kosowskich 62 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
116 269 jego ciotka Teofila z Kosowskich Bednarska wd. 80 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
117 287 Krajczyñski Jan s. Filipa 49 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
117 270 ¿. Katarzyna z Mydlarskich 46 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
117 288 s. Feliks 21 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
117 289 Franciszek 18 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
117 290 Józef 7 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
117 291 Antoni 3 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
117 271 c. Michalina 19 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
117 272 Emilia 17 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
117 273 Aniela 10 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
118 292 Krajczyñski Adolf s. Filipa 42 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
118 274 ¿. Teofila z Kosowskich 37 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
118 293 s. Stanis³aw 7 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
118 294 Jan 5 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
118 295 Aleksander 3 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
118 275 c. Antonina 9 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
118 Filomena (dopisana) Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
118 296 Jego O. Filip wd. 82 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
119 297 Krajczyñski Jan s. Piotra 77 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
119 276 ¿. Maria z Hanusiewiczów 62 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
119 298 s. Adolf 30 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
120 299 Krajczyñski Karol s. Jana 37 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
120 277 ¿. Izabela z Serafinów 27 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
120 300 s. Feliks Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
120 301 Adam Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
120 278 c. Aniela Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
121 302 Krajczyñski Stanis³aw s. Piotra 72 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
121 279 ¿. Karolina z Chomiczów 62 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
121 303 s. Franciszek 23 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
122 Krajczyñski Antoni s. Stanis³awa 32 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
122 280 ¿. Sabina z Frankowskich 32 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
122 304 s. Józef 11 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
122 305 Franciszek 3 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
122 306 Micha³ (skreslony, dop. um. 1904r.) 2 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
122 281 c. Michalina 14 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
122 282 Stanis³awa 6 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
123 307 Krajczyñski Józef s. Stanis³awa 33 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
123 283 ¿. Paulina z Górskich 23 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
123 308 s. Aleksander 5 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
123 Stanis³aw (dopisany) Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
123 284 c. Karolina 2 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
124 309 Krajczyñski Antoni s. Piotra 62 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
124 285 ¿. Petronela z Grzesiuków 57 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
124 310 s. Jan 23 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
124 311 Stanis³aw 15 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
124 286 c. Michalina 13 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
125 312 Krajczyñski Aleksander s. Antoniego 28 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
125 287 ¿. Bronis³awa z Janickich 22 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
126 288 Krajczyñska Józefa z Zaj±czkowskich wd. 37 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
127 313 Krajczyñski Adolf s. Piotra 30 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
127 289 ¿. Maria z Serafinów 26 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
127 290 Jego siostra Anastazja 30 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
128 314 Krajczyñski Antoni s. Eliasza 27 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
128 291 ¿. Ludwika z Bednarskich 25 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
128 315 s. Piotr 15 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
128 316 Micha³ 9 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
128 292 c. Anastazja 12 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
128 293 Antonina 7 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
128 294 Anna 3 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
128 Malwina (dopisana) Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
129 317 Krajczyñski Stanis³aw s. Eliasza 27 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
129 295 ¿. Paulina z Wierzbickich 37 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
129 318 s. Antoni 6 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
129 319 Aleksander 3 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
129 320 Franciszek 11 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
129 321 Jakub 9 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
129 Adam (dopisany) Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
130 322 Krajczyñski Kazimierz s. Eliasza 39 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
130 296 ¿. Anna z Rutkowskich 27 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
130 323 s. Antoni 8 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
130 324 Stanis³aw 2 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
130 297 c. Józefa 6 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
130 298 Aniela 5 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
131 325 Krajczyñski Jakub s. Eliasza 29 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
131 299 ¿. Anna z Frolów 26 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
131 326 s. W³adys³aw 6 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
131 327 Stanis³aw 5 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
132 328 Kra¶nicki Antoni s. Micha³a 42 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
132 300 ¿. Petronela z Paciorkowskich 37 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
132 329 s. Zygmunt 13 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
132 330 Anastazy 6 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
132 331 Micha³ 3 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
132 301 c. Wilhelmina 15 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
132 302 Maria 10 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
132 303 Feliksa 8 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
132 304 Ludwika 2 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
132 Józefa (dopisana) Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
133 332 Krzemiñski Piotr s. £ukasza 55 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
133 305 ¿. Agnieszka z Chomiczów 45 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
133 333 s. Stefan 22 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
133 334 Antoni 9 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
133 306 c. Franciszka 20 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
133 307 Paulina 12 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
133 308 Feliksa 6 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
133 309 Anna 3 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
134 335 Krzemiñski Józef s. Piotra 27 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
134 310 ¿. Adela z Bu³ajewskich 23 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
134 336 s. Stanis³aw 3 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
134 337 Florian (skre¶lony, dop. um.) 1 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
134 311 c. Maria 5 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
134 Apolonia (dopisana) Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
135 338 £adzijewski Antoni s. Stefana 53 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
135 312 ¿. Aniela z Bu³ajewskich 35 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
135 339 s. Stanis³aw 3 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
135 340 Stefan 1 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
135 313 c. Klementyna 7 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
136 341 £adzijewski Marceli s. Wojciecha 28 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
136 314 ¿. Apolonia z Bartosiewiczów 26 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
136 342 s. Zygmunt 3 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
136 343 Wac³aw 1 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
136 315 jego siostry Klementyna 20 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
136 316 Michalina 14 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
137 344 £oziñski Maciej 57 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
137 317 ¿. Antonina z Jankowskich 52 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
137 345 s. Aleksander 27 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
137 346 Marian 17 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
138 318 Molska Karolina z Brzezickich 52 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
138 347 s. Aleksander 22 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
139 348 Mydlarski Pawe³ s. Jakuba 72 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
139 319 ¿. Anna z Krajczyñskich 62 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
140 349 Mydlarski Kazimierz s. Paw³a 37 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
140 320 ¿. Michalina z Brzezickich 34 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
140 350 s. Marian 9 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
140 321 c. Teofila 11 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
140 322 Bronis³awa 8 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
140 323 Leontyna 5 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
140 324 Filomena 1 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
141 351 Mydlarski Jan s. Jakuba 62 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
141 325 ¿. Antonina z Brzozowskich 52 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
141 326 c. Adela Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
142 352 Mydlarski Kazimierz s. Jana 32 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
142 327 ¿. El¿bieta z Serafinów 20 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
142 s. Franciszek (dopisany) Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
143 353 Mydlarski Marcin s. Jana 32 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
143 328 ¿. Julia z Rutkowskich 32 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
143 354 s. Stanis³aw 14 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
143 355 Klemens 3 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
143 329 c. Olimpia 10 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
143 330 Teofila 8 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
143 331 Karolina 5 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
143 Weronika (dopisana) Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
144 356 Mydlarski Augustyn s. Jana 31 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
144 332 ¿. Karolina z Serafinów 28 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
144 357 s. Teofil 4 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
144 358 Stefan 2 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
144 c. Adela (dopisana) Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
145 359 Mydlarski Micha³ s. Antoniego 21 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
145 360 br. Stanis³aw 19 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
145 333 siostra Kazimiera 20 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
146 334 Mydlarska Teofila z Karpiñskich 42 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
146 361 s. Franciszek s. Jana 20 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
146 335 c. Anastazja 17 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
147 362 Mydlarski Ludwik s. Tadeusza 52 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
147 336 ¿. Franciszka z Kaczorowskich 50 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
147 363 s. Stanis³aw 28 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
147 364 Franciszek 22 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
147 365 Marceli 9 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
147 337 c. Teofila 18 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
147 338 Anna 14 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
147 339 Maria 10 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
147 340 Olimpia 6 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
147 341 Apolonia 2 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
148 366 Mydlarski Jan s. Tadeusza 42 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
148 342 ¿. Tekla z Ozimkowskich 40 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
148 367 s. Stanis³aw 23 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
148 368 Karol 20 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
148 369 Józef 17 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
148 370 Roman 12 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
148 371 Antoni 10 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
148 372 Marceli 5 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
148 343 c. Bronis³awa 8 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
149 373 Mydlarski Antoni s. Tadeusza 37 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
149 344 ¿. Michalina z Górskich 35 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
149 374 s. Józef 1 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
149 345 c. Karolina 3 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
150 375 Mydlarski Micha³ s. Stanis³awa 18 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
150 376 brat Franciszek 16 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
150 346 siostra Michalina 19 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
151 377 Nimczycki Antoni s. Antoniego 47 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
151 347 ¿. Zuzanna z Ostaszewskich 29 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
151 378 s. Stanis³aw 19 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
151 379 Micha³ 12 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
151 380 Wojciech 1 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
151 348 c. Teofila 9 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
151 349 Anastazja 6 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
151 350 Wiktoria 4 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
151 351 jego M Domicella z Galimskich wd. 70 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
152 381 Nimczycki Jan s. Antoniego 23 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
152 352 ¿. Barbara z Podhorodeckich 20 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
152 Marian (dopisany) Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
153 382 Nimczycki Miko³aj s. Antoniego 42 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
153 353 ¿. Petronela z Mydlarskich 38 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
153 383 s. Zygmunt 13 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
153 354 c. Józefa 10 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
153 355 Bronis³awa 10 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
153 356 Karolina 7 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
153 357 Adela 2 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
153 358 Teofila 1 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
154 384 Nimczycki Stanis³aw s. Antoniego 39 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
154 359 ¿. Julia z Kleczyñskich 36 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
154 385 s. W³adys³aw 8 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
154 360 c. Michalina 16 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
154 361 Aniela 12 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
154 362 Antonina 7 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
154 363 Katarzyna 3 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
154 364 Józefa 1 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
155 365 Orliñska Anna z Brzezickich wd. 56 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
155 386 s. Adam 15 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
155 366 c. Anastazja 17 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
156 387 Orliñski Jan s. Franciszka 37 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
156 367 ¿. Józefa z G±ga³ów 32 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
156 388 s. Marceli 11 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
156 389 Józef 6 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
156 390 Micha³ 3 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
156 391 Marian 2 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
156 368 c. Anastazja 8 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
156 369 Kazimiera 5 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
157 392 Ostaszewski Tomasz s. Jana 38 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
157 370 ¿. Aniela z Brzezickich 35 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
157 393 s. Franciszek 7 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
157 394 Adam 2 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
157 371 c. Rozalia 13 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
157 372 Emilia 10 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
157 373 Stanis³awa 4 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
158 395 Ostaszewski Wojciech s. Józefa 26 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
158 374 ¿. Emilia z ¯ytnikowskich 20 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
158 396 s. Józef 2 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
158 397 jego br. Julian 22 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
158 398 Tomasz 11 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
158 375 jego siostra Michalina 17 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
159 399 Ozimkowski Jan s. Karola 39 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
159 376 ¿. Aleksandra z Wierzbickich (skreslona, dop. umar³a) 29 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
159 400 s. Stanis³aw 7 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
159 401 Antoni 4 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
159 402 Marceli 2 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
159 377 c. Bronis³awa 8 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
160 378 Podgruszecka Antonina z Krajcz. wd. 52 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
160 403 s. Adam 26 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
160 404 Micha³ 20 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
160 379 c. Rozalia 14 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
161 405 Podgruszecki Antoni s. Wincentego 30 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
161 380 ¿. Maria z Kosowskich 30 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
162 406 Pi±tkowski Stanis³aw s. Wojciecha 57 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
162 381 ¿. Karolina z Jasiñskich 52 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
163 407 Pi±tkowski Józef s. Stanis³awa 32 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
163 382 ¿. Hipolita z Ignatowiczów 22 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
163 383 c. Helena 1 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
164 408 Prys Stanis³aw s. Piotra 37 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
164 384 ¿. Aniela z Jakuszewskich 42 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
164 409 s. Jan 14 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
164 410 Adam 8 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
164 411 Roman 3 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
164 412 Wac³aw 2 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
165 413 Prochorowicz Hieronim 26 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
165 385 ¿. Michalina z Jakuszewskich 22 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
166 414 Rudkowski Jan s. Rafa³a 52 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
166 386 ¿. Julia z ¯ukowskich 49 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
166 415 s. Stanis³aw 17 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
166 387 c. Rozalia 14 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
166 388 jej M. Maria z Krzemiñskich 80 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
167 389 Rudkowska Maria z ¯ytnikowskich wd. 47 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
167 416 s. W³adys³aw 18 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
167 417 Jan 16 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
167 418 Stanis³aw 11 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
167 c. Emilia (dopisana) Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
168 419 Rudkowski Jan s. Romana 30 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
168 390 ¿. Karolina z Górskich 24 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
168 391 c. Aniela 6 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
168 392 Bronis³awa 3 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
169 420 Rudkowski Marcin s. Michala 47 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
169 393 ¿. Katarzyna z Chomiczów 44 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
169 394 c. Teofila 16 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
169 395 Aniela 12 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
169 396 Maria 9 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
170 421 Rudkowski Michal s. Rafa³a 37 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
170 397 ¿. Teofila z Krajczyñskich 32 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
170 422 s. Aleksander 10 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
170 423 Adam 3 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
170 398 c. Leontyna (skre¶lona, dop. um.) 1 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
172 399 Rutkowska Olimpia z Zaj±czk. wd. 32 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
172 400 c. Kazimiera 12 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
172 401 Olimpia 7 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
173 424 Rutkowski Karol s. Rafa³a 27 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
173 402 ¿. Julia z ¯ukowskich 22 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
173 425 s. Stanis³aw 9 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
173 426 Teofil 1 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
173 403 c. Karolina 5 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
174 427 Serafin Piotr s. Józefa 54 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
174 404 ¿. Aleksandra z Krajczyñskich 42 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
174 428 s. Franciszek 20 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
174 429 Micha³ 11 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
174 405 c. Bronis³awa 15 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
174 406 Anastazja 14 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
175 430 Serafin W³adys³aw s. Piotra 25 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
175 407 ¿. Julia z Rudkowskich 20 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
176 431 Serafin Grzegorz s. Józefa wd. (skre¶lony, dop. um.) 62 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
176 408 c. Jadwiga (skre¶lona, dop. zamê¿na.) 24 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
176 409 Franciszka 20 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
177 432 Serafin Jan s. Grzegorza 32 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
177 410 ¿. Józefa z Kotliñskich 22 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
177 411 c. Olimpia 3 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
178 433 Serafin W³adys³aw s. Grzegorza 26 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
178 412 ¿. Anastazja z Krajczyñskich 28 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
178 413 c. Bronis³awa 2 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
178 Anna (dopisana) Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
178 434 jej s. Stanis³aw Krajczyñski 2 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
179 435 Serafin Karol s. Grzegorza 22 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
179 414 ¿. Antonina z Frankowskich 21 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
179 436 s. Adam (skre¶lony, dop. um.) 1 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
180 437 Siedlecki Karol s. Wojciecha 32 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
180 415 ¿. Paulina z Szy³añskich 32 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
180 438 s. Kazimierz 4 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
180 416 c. Józefa 6 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
180 417 Genowefa 2 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
180 Maria (dopisana) Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
180 439 jego O. Wojciech wd. 82 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
180 440 jego ojca brat Ludwik kawaler 77 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
181 441 Frankowski Jan s. Lucjana 56 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
181 418 ¿. Antonina z Uliñskich 51 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
181 442 s. Stanis³aw 24 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
181 ¿. Karolina z Chomiczów (dopisana) Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
181 443 Mieczys³aw 21 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
181 419 c. Aniela 15 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
181 420 Olimpia 13 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
182 444 Frankowski Feliks s. Jana 26 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
182 421 ¿. Julia z Krynickich 22 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
182 445 s. Florian 3 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
182 Piotr (dopisany) Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
183 446 Frankowski Grzegorz s. Antoniego 77 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
183 422 ¿. Urszula z Chor±¿ych 72 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
184 447 Frankowski Karol s. Grzegorza 41 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
184 423 ¿. Michalina z Frankowskich 27 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
184 448 s. Adam 13 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
184 449 Alfons 2 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
184 424 c. Olimpia 16 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
184 425 Petronela 12 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
184 426 Weronika 9 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
184 427 El¿bieta 5 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
184 428 Joanna 4 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
185 450 Frankowski Dominik s. Grzegorza 40 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
185 429 ¿. Anastazja z Kaczorowskich 40 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
185 451 s. Józef 11 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
185 430 c. Franciszka 4 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
186 452 Frankowski Antoni s. Grzegorza 30 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
186 431 ¿. Ludwika z Jakuszewskich 27 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
186 453 s. Józef 11 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
186 454 Zygmunt 2 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
186 432 c. Aniela 5 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
187 455 Frankowski Walery s. W³adys³awa Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
187 433 ¿. Sabina z Jankowskich Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
187 456 s. W³adys³aw Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
187 457 Stanis³aw Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
187 458 Antoni Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
187 459 Józef Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
187 460 Marian 5 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
187 434 c. Aniela 12 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
187 435 Anna 3 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
187 461 jego O. W³adys³aw s. Stanis³awa wd. 62 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
188 462 Frankowski Bronis³aw s. W³adys³awa 37 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
188 436 ¿. Rozalia z Malinowsk. 24 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
188 463 I s. Micha³ 16 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
188 464 Wincenty 14 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
188 465 Piotr 7 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
188 437 II c. Maria 5 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
189 466 Frankowski Franciszek s. W³adys³awa 32 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
189 438 ¿. Paulina z Karpiñskich 30 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
189 467 s. Jan 8 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
189 W³adys³aw (dopisany) Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
189 439 c. Adela 6 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
189 440 Apolonia 4 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
189 441 Petronela 2 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
190 468 Frankowski Piotr s. W³adys³awa 27 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
190 442 ¿. Karolina z Krajczyñskich 25 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
190 469 Frankowski Micha³ s. Stanis³awa 52 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
190 443 ¿. Anna z Zieliñskich 52 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
190 470 s. Ludwik 25 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
190 471 Zygmunt 4 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
190 444 c. Celestyna 18 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
190 445 Rozalia 16 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
190 446 Tekla 12 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
191 472 Frankowski W³adys³aw s. Micha³a 32 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
191 447 ¿. Anna z Brzezickich 27 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
191 473 s. Antoni 9 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
191 474 Micha³ 8 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
191 448 c. Helena 5 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
191 449 Rozalia 3 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
191 450 Bronis³awa 1 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
192 475 Frankowski Jan s. Stanis³awa 48 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
192 451 ¿. Karolina z Podgruszeckich 35 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
192 476 s. Kazimierz 21 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
192 477 Hipolit 18 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
192 478 Piotr 4 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
192 452 c. Wiktoria 16 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
192 453 Adela 12 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
193 479 Frankowski Stanis³aw s. Karola 28 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
193 454 ¿. Katarzyna z Krajczyñskich 27 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
193 480 s. Hieronim 3 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
193 c. Michalina (dopisana) Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
194 481 Frankowski Micha³ s. Karola 25 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
194 455 ¿. Katarzyna z Kosowskich 23 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
194 456 jej siostra Teofila 12 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
195 482 Filarowski Antoni s. Jana 37 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
195 457 ¿. Anna z Karpiñskich 32 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
195 483 s. Franciszek 9 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
195 458 c. Karolina 14 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
195 459 Adela 7 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
195 460 Olimpia 3 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
195 Józefa (dopisana) Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
196 484 Frol Feliks s. Wincentego 44 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
196 461 ¿. Karolina z Gulañskich 45 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
196 485 s. Jan 19 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
196 462 c. Olimpia 17 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
196 463 Paulina 15 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
196 464 Bronis³awa 4 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
197 486 Frol Antoni s. Feliksa 28 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
197 465 ¿. Aniela z Kosowskich 20 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
197 466 c. Józefa (skre¶lona, dop. um.) 1 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
198 487 Frol Jan s. Leona 42 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW
198 467 ¿. Katarzyna z Krajczyñskich 52 Ostróg Choteñ 1903 Ostróg par. DW