Miejscowo¶ć
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 6

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowość Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
45 0 Wie¶ dziedziczna W. Michałowskiego łowczego zwinogrodzkiego Horbulów Czajkówka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
45 1 Dwór: W. Honorata Michałowska z Dzierzbickich, wdowa 48 Horbulów Czajkówka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
45 1 Leon Lewicki, kucharz 26 Horbulów Czajkówka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
45 2 Łukasz Sopoliński, przysiężny 48 Horbulów Czajkówka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
45 3 Grzegorz Benkowski, lokaj 26 Horbulów Czajkówka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
45 2 Anna Ostapczuk z Gongałów, poddana, m±ż Rusin 21 Horbulów Czajkówka 1790 CDIAK DM 1044-1-1


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl