Miejscowo¶æ
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 100

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia MiejscowoϾ Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
1 1 Baszyñski Józef sierota 20 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
2 2 Biedakowski Kazimierz s. Konstantego wd. 82 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
3 3 Biedakowski Antoni s.Kazimierza 52 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
3 1 ¿. Michalina z Szczyg³owskich 40 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
3 4 s. Stanis³aw 21 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
3 5 Bronis³aw 20 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
3 6 Antoni 17 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
3 2 c. Bronis³awa 13 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
3 3 Antonina 10 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
3 4 Józefa 5 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
4 7 Bielewicz Jan 19 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
5 8 Wereszczyñski W³adys³aw s. £ukasza 72 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
5 5 ¿. Józefa z G±ga³ów 72 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
6 9 Wyszatycki Antoni kaw. 66 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
7 6 G±ga³o Józefa 18 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
8 10 Galimski Jan s. Wojciecha 52 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
8 7 ¿. El¿bieta z Brodeckich 37 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
8 11 s. Zygmunt 18 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
8 12 Adolf 16 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
8 13 Bronis³aw 13 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
8 14 Stanis³aw 7 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
8 8 c. Olimpia 10 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
8 15 jego O. Wojciech 82 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
9 16 Galimski Stanis³aw s. Jana 29 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
9 9 ¿. Zofia z Jakuszewskich 22 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
9 10 siostra Franciszka 21 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
10 17 Gi¿ycki Józef s. Wincentego 56 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
10 11 ¿. Paulina z Biedokowskich 53 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
10 18 s. Jan 18 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
10 19 Antoni 13 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
10 20 Feliks 9 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
11 21 Zieliñski Marcin s. Szymona 59 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
11 12 ¿. Katarzyna z Uliñskich 50 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
11 22 s. Jan 3 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
11 23 Wojciech 1 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
11 13 c. Antonina 19 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
11 s. Jan (dopisany - DW) Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
11 24 jej s. Józef 1 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
12 25 Górecki Mieczys³aw s. Józefa 18 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
13 26 Koz³owski Florian s. Dominika 22 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
14 27 Krynicki Ludwik 27 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
14 14 ¿. Olimpia z Makowskich 22 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
14 15 c. Maria 3 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
15 28 Krynicki Wawrzyniec s. Józefa ¿.praw. 25 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
16 29 Marci¿kowski Józef s. Feliksa 32 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
16 16 ¿. Maria z Soroczyñskich 24 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
16 17 c. Marcelina 1 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
17 30 Mys³owski Pawe³ s. Jana 30 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
17 18 ¿. Klementyna z Benrac. 29 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
18 31 Matuszewicz Antoni kaw. 22 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
19 32 Nowicki Mieczys³aw s. Sylwestra 18 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
20 33 Ostrowski Roch s. Romana 18 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
21 34 Pulkiewicz Pawe³ 52 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
21 19 ¿. Franciszka z Krauzów 42 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
21 35 s. Piotr 23 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
21 36 Roman 18 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
21 37 Jan 12 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
21 20 c. Józefa 21 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
21 21 Wiktoria 20 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
22 38 Pietruszewski Franciszek 19 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
23 39 Soroczyñski Franciszek s. Onufrego 52 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
23 22 ¿. Józefa z Ruciñskich 52 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
23 40 s. Marian 20 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
23 41 Bronis³aw 18 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
23 42 Feliks 7 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
23 23 c. Apolonia 19 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
23 24 Emilia 14 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
23 25 Józefa 12 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
23 26 Antonina 10 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
23 27 Katarzyna 6 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
23 28 Klementyna 4 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
23 29 Zofia 3 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
24 43 Skolimowski Józef kaw. 23 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
25 30 ¦lepowroñska Paulina z Doman. mpr. 41 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
26 44 Omyka Karol 57 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
26 31 ¿. Magdalena z Pietanów 58 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
26 45 s. W³adys³aw 23 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
26 46 Ludwik 16 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
26 47 Adolf 10 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
26 32 c. Marianna 19 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
26 33 Antonina 14 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
27 48 Frankowski Micha³ s. Antoniego 18 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
28 34 Cholecka Bronislawa z Rombuld mpr. 20 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
29 49 Szmigielski Wladyslaw wd. 65 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
30 50 Szmigielski Karol s. Kazimierza 50 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
30 ¿. Lut Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
31 51 Szmigielski Erazm 42 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
31 35 ¿. Józefa z Jakuszew. 39 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
31 36 c. Katarzyna 11 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
31 37 Anna 7 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
31 38 Zofia 4 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
31 Bronis³awa (dopisana - DW) Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
32 52 Jakuszewski Grzegorz s. Piotra 52 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
32 39 ¿. Aniela z Lipczyñskich 52 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
32 53 s. Marceli 22 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
32 54 W³adyslaw 19 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
32 55 Aleksander 17 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
32 40 c. Jadwiga 13 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
32 41 Franciszka 3 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW
33 56 Jarocki Jan 18 Ostróg Dorohoszcza 1903 Ostróg par. DW


Zarówno w samych ksiêgach jak i przy ich odczytywaniu i t³umaczeniu zdarzaja siê b³êdy. Proszê je zg³aszaæ na adres wodanka @ o2.pl