Miejscowo¶æ
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 22

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia MiejscowoϾ Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
1 1 Bezymski Piotr s. Marcina 25 Ostróg Grozów 1903 Ostróg par. DW
1 1 ¿. Józefa z Barkowskich 24 Ostróg Grozów 1903 Ostróg par. DW
1 2 s. Bronis³aw 5 Ostróg Grozów 1903 Ostróg par. DW
1 2 c. Franciszka 1 Ostróg Grozów 1903 Ostróg par. DW
1 3 Jego M. Józefa z Krzemiñskich 51 Ostróg Grozów 1903 Ostróg par. DW
2 3 Bilecki Bazyli (?) 87 Ostróg Grozów 1903 Ostróg par. DW
2 4 ¿. Emilia z Mydkowskich 77 Ostróg Grozów 1903 Ostróg par. DW
3 5 Wojciechowska Maria z Nawrockich wd. 70 Ostróg Grozów 1903 Ostróg par. DW
3 4 s. Micha³ 11 Ostróg Grozów 1903 Ostróg par. DW
3 5 Jan 7 Ostróg Grozów 1903 Ostróg par. DW
4 6 Igliñski Józef s. Karola 42 Ostróg Grozów 1903 Ostróg par. DW
4 6 ¿. Paulina z Jakuszewskich 40 Ostróg Grozów 1903 Ostróg par. DW
4 7 s. Feliks 20 Ostróg Grozów 1903 Ostróg par. DW
4 8 Jan 18 Ostróg Grozów 1903 Ostróg par. DW
4 9 Micha³ 16 Ostróg Grozów 1903 Ostróg par. DW
4 10 Stanis³aw 9 Ostróg Grozów 1903 Ostróg par. DW
4 11 Franciszek 7 Ostróg Grozów 1903 Ostróg par. DW
4 12 Aleksander 5 Ostróg Grozów 1903 Ostróg par. DW
5 7 Tumo³owska Maria z Jasiñskich 22 Ostróg Grozów 1903 Ostróg par. DW
6 13 Nawrocki Antoni s. Stefana 23 Ostróg Grozów 1903 Ostróg par. DW
6 ¿. Paulina z Cieliñskich 21 Ostróg Grozów 1903 Ostróg par. DW
6 14 s. Stanis³aw (skre¶lony, dop. um. - DW) 1 Ostróg Grozów 1903 Ostróg par. DW


Zarówno w samych ksiêgach jak i przy ich odczytywaniu i t³umaczeniu zdarzaja siê b³êdy. Proszê je zg³aszaæ na adres wodanka @ o2.pl