Miejscowo¶æ
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 102

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia MiejscowoϾ Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
1 1 Burkowski Karol s. Andrzeja 55 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
1 1 ¿. Antonina z Picdorów 44 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
1 2 s. Romuald 29 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
1 ¿. Aniela z Marcinkowskich (dopisano - DW) 18 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
1 3 Adolf 14 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
1 4 Antoni 1 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
2 2 Bronowicka Maria z Kwiatkowskich mp 44 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
3 5 Wisznicki Micha³ s. Ludwika wd. 52 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
3 6 s. Stanis³aw 13 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
3 3 c. Apolonia 25 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
3 4 Jadwiga 17 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
3 5 Maria 12 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
4 7 Wisznicki Ludwik s. Micha³a 27 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
4 6 ¿. Olimpia z Kraciñskich 26 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
4 7 c. Helena 1 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
5 8 Wêgliñski Hipolit s. Antoniego 42 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
5 8 ¿. Klementyna z Makowskich 30 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
5 9 s. Bronis³aw 3 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
5 9 c. Maria 14 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
5 10 Anna 7 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
6 10 Gêsiorowski Jan s. Józefa 42 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
6 11 ¿. Maria z Kowalskich Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
6 11 s. Micha³ 14 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
6 12 Józef 5 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
6 13 Bronis³aw 2 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
6 12 c. Anna 13 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
7 14 Galimski Piotr s. Wojciecha Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
7 13 ¿. Paulina z Zieliñskich Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
7 15 s. W³adys³aw Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
7 s. Roman (dopisany - DW) Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
7 14 c. Rozalia 17 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
7 15 Stanis³awa 13 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
7 16 Anna 10 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
7 17 Józefa 8 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
7 18 Bronis³awa 5 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
8 16 Galimski Tomasz s. Wojciecha 36 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
8 19 ¿. Józefa z Mas³owskich 29 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
8 17 s. Stanis³aw 3 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
8 20 c. Helena 7 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
8 21 Maria 9 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
8 22 Stanis³awa 6 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
8 23 jej M. Jadwiga z Piaseckich wd. 77 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
9 18 Zwierzchowski Micha³ s. Feliksa 34 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
9 24 ¿. Bronis³awa z Michalewskich 26 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
9 19 s. Boles³aw 6 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
9 20 Witalis 7 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
9 25 c. Józefa 4 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
10 21 Kuliñski Franciszek s. Grzegorza 51 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
10 26 ¿. Anna z Jakuszewskich 49 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
10 22 s. Bonifacy 24 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
10 23 Karol 18 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
10 24 Jakub 14 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
10 27 c. Rozalia 22 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
11 25 £ukomski Józef s. Miko³aja 34 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
11 28 ¿. Józefa z S³omczyñskich 32 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
11 26 s. Ludwik 7 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
11 29 c. Karolina 4 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
11 30 Olimpia 3 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
12 27 Makowski Wincenty s. Stefana 28 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
12 31 ¿. Antonina z Oryszewskich 26 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
12 28 s. W³adys³aw 5 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
12 32 c. Miroslawa 3 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
13 29 Michalewski Jan s. Jana 57 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
13 33 ¿. Józefa z Danczewskich 57 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
13 30 s. Cezary 11 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
13 31 Feliks 7 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
13 34 c. Leontyna 16 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
14 32 Majborski Franciszek s. Józefa ( dop. wdowiec - DW) 52 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
14 35 ¿. Klementyna z Krzy¿an. (skre¶lona, dop. umarla - DW) 42 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
14 33 s. Hipolit 11 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
14 36 c. Leontyna (skre¶lona, dop. zam. - DW) 24 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
14 37 Józefa Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
14 38 Bronis³awa Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
14 39 Apolonia Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
14 40 Feliksa Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
15 34 Oryszewski Piotr 82 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
15 41 ¿. Maria z Iwerskich 82 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
15 35 s. Karol 20 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
15 36 Franciszek 17 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
16 37 Oryszewski Dominik s. Piotra 28 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
16 42 ¿. Bronis³awa z Jasiñskich 23 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
16 38 s. Karol 1 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
16 Gracjan (dopisany - DW) Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
17 43 Romanowska Paulina z Kuliñskich 25 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
17 39 s. Józef 7 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
18 40 Sobolewski Antoni s. Józefa 42 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
18 44 ¿. Anna z Hryniewieckich 42 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
18 41 s. Józef 15 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
18 42 Adolf 13 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
19 43 Jasiñski Dominik s. Jana 65 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
19 45 ¿. Katarzyna z Iwerskich 60 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
19 44 s. Karol 19 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
19 46 c. Józefa Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
20 45 Jasiñski Jan s. Dominika 33 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
20 47 ¿. Justyna 28 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
21 46 Jasiñski Jan s. Karola 57 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
21 48 ¿. Józefa z Kaliñskich 50 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
21 47 s. Antoni 22 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
21 48 Stanis³aw 19 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
21 49 Wac³aw 16 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
21 50 Marian 12 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW
21 51 Stefan 10 Ostróg Grozowski Korczunek 1903 Ostróg par. DW


Zarówno w samych ksiêgach jak i przy ich odczytywaniu i t³umaczeniu zdarzaja siê b³êdy. Proszê je zg³aszaæ na adres wodanka @ o2.pl