Miejscowo¶ę
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 57

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowoœę Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
69 1 JW. Hrabia Leon Krasicki 29 Kamień Koszyrski H³usza Wielka 1826 AGAD DM 433-13
69 1 æona Michalina 26 Kamień Koszyrski H³usza Wielka 1826 AGAD DM 433-13
69 2 syn Micha³ 6 Kamień Koszyrski H³usza Wielka 1826 AGAD DM 433-13
69 3 syn Witold 4 Kamień Koszyrski H³usza Wielka 1826 AGAD DM 433-13
69 4 syn Wac³aw 2 Kamień Koszyrski H³usza Wielka 1826 AGAD DM 433-13
69 2 córka Leontyna 3 Kamień Koszyrski H³usza Wielka 1826 AGAD DM 433-13
69 3 Izabella Sadkowska 23 Kamień Koszyrski H³usza Wielka 1826 AGAD DM 433-13
69 4 Klara Stabniewiczówna 17 Kamień Koszyrski H³usza Wielka 1826 AGAD DM 433-13
70 5 Andrzej Chmielewski 31 Kamień Koszyrski H³usza Wielka 1826 AGAD DM 433-13
70 5 æona Balbina 28 Kamień Koszyrski H³usza Wielka 1826 AGAD DM 433-13
70 6 syn Jakub 4 Kamień Koszyrski H³usza Wielka 1826 AGAD DM 433-13
70 6 córka Nastazja 11 Kamień Koszyrski H³usza Wielka 1826 AGAD DM 433-13
70 7 córka Joanna 8 Kamień Koszyrski H³usza Wielka 1826 AGAD DM 433-13
70 8 córka Aleksandra 2 Kamień Koszyrski H³usza Wielka 1826 AGAD DM 433-13
71 7 Kazimierz Kamnajewski 66 Kamień Koszyrski H³usza Wielka 1826 AGAD DM 433-13
71 9 æona Marianna 49 Kamień Koszyrski H³usza Wielka 1826 AGAD DM 433-13
71 10 córka Marianna 18 Kamień Koszyrski H³usza Wielka 1826 AGAD DM 433-13
72 11 Franciszka Kruszewska 28 Kamień Koszyrski H³usza Wielka 1826 AGAD DM 433-13
72 12 Antonina Bernatowicz 62 Kamień Koszyrski H³usza Wielka 1826 AGAD DM 433-13
72 8 Ludwik Bernatowicz 42 Kamień Koszyrski H³usza Wielka 1826 AGAD DM 433-13
72 13 Joanna Ma³ecka 22 Kamień Koszyrski H³usza Wielka 1826 AGAD DM 433-13
73 9 Tomasz Zomer 44 Kamień Koszyrski H³usza Wielka 1826 AGAD DM 433-13
73 14 æona Katarzyna 37 Kamień Koszyrski H³usza Wielka 1826 AGAD DM 433-13
73 10 syn Jan 13 Kamień Koszyrski H³usza Wielka 1826 AGAD DM 433-13
73 15 córka Marianna 10 Kamień Koszyrski H³usza Wielka 1826 AGAD DM 433-13
73 16 Marianna Zomer 58 Kamień Koszyrski H³usza Wielka 1826 AGAD DM 433-13
73 17 córka Anna 22 Kamień Koszyrski H³usza Wielka 1826 AGAD DM 433-13
73 18 Aniela Hryniewicz 27 Kamień Koszyrski H³usza Wielka 1826 AGAD DM 433-13
73 11 Szymon Leszczyński 19 Kamień Koszyrski H³usza Wielka 1826 AGAD DM 433-13
73 12 Piotr Dyflert 16 Kamień Koszyrski H³usza Wielka 1826 AGAD DM 433-13
74 19 Marianna Karpowicz 37 Kamień Koszyrski H³usza Wielka 1826 AGAD DM 433-13
74 20 Anastazja Michalewicz 28 Kamień Koszyrski H³usza Wielka 1826 AGAD DM 433-13
74 21 Marianna Mosiekiewicz 20 Kamień Koszyrski H³usza Wielka 1826 AGAD DM 433-13
75 22 Prakseda Lesikowska 32 Kamień Koszyrski H³usza Wielka 1826 AGAD DM 433-13
75 23 córka Anna 15 Kamień Koszyrski H³usza Wielka 1826 AGAD DM 433-13
75 13 syn Franciszek 7 Kamień Koszyrski H³usza Wielka 1826 AGAD DM 433-13
75 14 syn Stefan 13 Kamień Koszyrski H³usza Wielka 1826 AGAD DM 433-13
75 24 córka Tekla 5 Kamień Koszyrski H³usza Wielka 1826 AGAD DM 433-13
76 15 Grzegorz Chomicki 31 Kamień Koszyrski H³usza Wielka 1826 AGAD DM 433-13
76 16 Jan Juszkiewicz 31 Kamień Koszyrski H³usza Wielka 1826 AGAD DM 433-13
76 25 æona Salomea 16 Kamień Koszyrski H³usza Wielka 1826 AGAD DM 433-13
76 26 Marianna Murawska 40 Kamień Koszyrski H³usza Wielka 1826 AGAD DM 433-13
76 17 Dionizy Murawski 13 Kamień Koszyrski H³usza Wielka 1826 AGAD DM 433-13
76 27 Anna Murawska 5 Kamień Koszyrski H³usza Wielka 1826 AGAD DM 433-13
76 18 Wojciech Murawski 4 Kamień Koszyrski H³usza Wielka 1826 AGAD DM 433-13
76 19 Jan Bańkowski 35 Kamień Koszyrski H³usza Wielka 1826 AGAD DM 433-13
76 20 Micha³ Stefański 25 Kamień Koszyrski H³usza Wielka 1826 AGAD DM 433-13
77 28 Marianna Stanis³awska 81 Kamień Koszyrski H³usza Wielka 1826 AGAD DM 433-13
77 29 córka Marianna 26 Kamień Koszyrski H³usza Wielka 1826 AGAD DM 433-13
77 30 Barbara Makowska 65 Kamień Koszyrski H³usza Wielka 1826 AGAD DM 433-13
77 21 syn Tomasz 40 Kamień Koszyrski H³usza Wielka 1826 AGAD DM 433-13
77 22 syn Tomasza Jan 7 Kamień Koszyrski H³usza Wielka 1826 AGAD DM 433-13
77 23 syn Ksawery 30 Kamień Koszyrski H³usza Wielka 1826 AGAD DM 433-13
77 24 syn Ksawerego Adam 6 Kamień Koszyrski H³usza Wielka 1826 AGAD DM 433-13
77 25 Jan Zomer 42 Kamień Koszyrski H³usza Wielka 1826 AGAD DM 433-13
77 26 Teodor Karpowski 21 Kamień Koszyrski H³usza Wielka 1826 AGAD DM 433-13
77 31 Anna Hryniewicz 25 Kamień Koszyrski H³usza Wielka 1826 AGAD DM 433-13


Zarówno w samych ksiźgach jak i przy ich odczytywaniu i t³umaczeniu zdarzaja siź b³źdy. Proszź je zg³aszaę na adres wodanka @ o2.pl