Miejscowość
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 8

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowoœć Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
51 0 Wieś dziedziczna W. Kurowskiego Horbulów Hołowin 1790 CDIAK DM 1044-1-1
51 1 Dwór: W, Józef Kurowski, cześnik, żona Ruska 61 Horbulów Hołowin 1790 CDIAK DM 1044-1-1
51 2 Ur. Antoni Ułaszyński, w usługach 21 Horbulów Hołowin 1790 CDIAK DM 1044-1-1
51 3 Ur. Michał Olszeski, wdowiec, w usługach 40 Horbulów Hołowin 1790 CDIAK DM 1044-1-1
51 4 syn Szymon 10 Horbulów Hołowin 1790 CDIAK DM 1044-1-1
51 5 syn Grzegorz 6 Horbulów Hołowin 1790 CDIAK DM 1044-1-1
51 6 syn Bazyli 3 Horbulów Hołowin 1790 CDIAK DM 1044-1-1
51 7 Felicjan Wróblewski, woźny, żona Ruska Horbulów Hołowin 1790 CDIAK DM 1044-1-1


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl