Miejscowoĥĉ
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 79

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowoœĉ Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
1 0 Wieĥ dziedziczna JW. Maksymiliana Potockiego Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
1 1 Dwór: JW. Maksymilian Potocki 49 Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
1 1 żona Anna z Micha³owskich 37 Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
1 2 syn Wawrzyniec 10 Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
1 2 córka Aniela 11 Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
1 3 córka Antonina 9 Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
1 3 Ur. Antoni Fidowicz, geometra 32 Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
1 4 Ur. Antoni Krasnopolski, w us³ugach 16 Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
1 5 Ur. Józef Bohdanowicz, w us³ugach 48 Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
1 6 Ur. Ostrowski Jan, w us³ugach 21 Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
1 7 £ukasz Kamiñski, w us³ugach 17 Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
1 8 Maksymilian Grywaczewski, w us³ugach 21 Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
2 9 Folwark: Ur. Ignacy Ostrowski, dyspozytor, żona Ruska 28 Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
2 10 syn Micha³ 5 Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
2 4 córka Anna 3 Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
2 5 Ma³gorzata Taranówna, w us³ugach 21 Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
3 11 Probostwo: Uczciwy Szymon Żurowiecki, żona Ruska 42 Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
3 12 W. Antoni Bahrynowski, podcz.czerni., szwagier proboszcza 63 Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
3 6 żona Teresa z Wigurów 48 Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
3 7 córka Ludwika 25 Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
3 8 córka Barbara 20 Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
3 9 córka Justyna 19 Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
3 13 syn Julian 11 Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
3 10 Marianna Żubrówna, w us³ugach 12 Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
3 11 Katarzyna Piħtkowska z Gostyñskich, wdowa, kucharka 50 Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
3 12 córka Magdalena 5 Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
4 14 Dwór posesora: W. Adam Kuczewski, burgrabia kijowski 52 Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
4 13 żona Marianna z Modliñskich 39 Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
4 15 syn Joachim 6 Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
4 16 syn Jan 3 Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
4 14 W. Bogumi³a Abramowicz, pod.gost., krewna, panna 29 Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
4 17 Ur. Jakub Krasowski, w us³ugach 17 Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
5 18 Dom karytnika: Ucz. Jakub Korbijewski 52 Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
5 15 żona Rozalia z Kulikowskich 48 Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
5 19 syn Micha³ 11 Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
5 16 córka Julianna 14 Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
5 17 córka Tekla, zamêżna 18 Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
5 20 mħż Tekli uczciwy Aleksander Radzikiewicz 27 Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
5 21 Jan Józefowicz, w us³ugach 11 Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
6 22 Dom kucharza: Uczciwy Miko³aj Roszkiewicz 58 Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
6 18 żona Agnieszka z Borowskich 52 Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
6 23 syn Stefan 7 Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
6 24 syn Kazimierz 9 Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
6 19 córka Ma³gorzata 13 Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
6 20 córka Anna 11 Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
7 25 Dom kucharza: Uczciwy Szymon Rudnicki 42 Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
7 21 żona Wiktoria z Laskowskich 28 Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
7 26 syn Wincenty 4 Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
7 22 córka Anna 2 Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
8 27 Dom czynszowy: Uczciwy Józef Krajeski, żona Ruska 41 Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
8 28 syn Nikodem 3 Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
9 29 Dom czynszowy: Uczciwy Antoni Zajħczkowski 42 Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
9 23 żona Marianna 30 Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
9 30 syn Jan 3 Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
10 31 Dom poddanego: Prac. Tomasz Matyaszczuk 32 Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
10 24 żona Agata z Terezów 26 Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
10 32 syn Filip 3 Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
10 25 córka Marianna 4 Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
11 33 Dom stelmacha: Uczciwy Tomasz Matyaszczuk, żona Ruska 48 Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
11 34 syn Jan 6 Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
11 35 Stefan Matyaszczuk, brat, żona Ruska 38 Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
11 36 Szymon Mazur, gumienny, żona Ruska 48 Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
12 26 Dom rymarza: Uczciwa Marianna Rublewska, wdowa 39 Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
12 37 syn Karol 15 Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
12 38 syn Benedykt 10 Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
12 27 córka Zofia 13 Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
12 28 córka Teresa 4 Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
13 39 Dom: Ur. Hilary Karmowski, burkowy 49 Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
13 29 żona Marianna z Karwowskich 38 Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
13 40 syn Adam 17 Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
13 41 syn Micha³ ? Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
13 30 córka Domicela 4 Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
14 31 Dom stolarski: Uczciwa Teresa Romanowska z Kulczyckich 27 Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
14 42 syn £ukasz 10 Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
14 32 córka Zofia 6 Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
14 33 córka Marianna 4 Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
15 43 Dom stadnika: Uczciwy Andrzej Terêz 65 Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
15 34 żona Ma³gorzata z Sztukowieckich 30 Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1
15 35 Marianna Borszczowska, w us³ugach 19 Horbulów Horbulów 1790 CDIAK DM 1044-1-1


Zarówno w samych ksiêgach jak i przy ich odczytywaniu i t³umaczeniu zdarzaja siê b³êdy. Proszê je zg³aszaĉ na adres wodanka @ o2.pl