Miejscowość
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 7

Spisy

Nr Gospodarstwa Nr Mężczyzny Nr Kobiety Personalia Wiek Mężczyzny Wiek Kobiety Parafia Miejscowoœć Rok Archiwum Spisane przez Uwagi
117 1 Wojciechowski Marian, kawaler 17 Nieświcz Horodyszcze 1911 Żytomierz DM 178-49-39
117 2 Odarski Jan 69 Nieświcz Horodyszcze 1911 Żytomierz DM 178-49-39
117 1 żona Antonina z Bernackich 49 Nieświcz Horodyszcze 1911 Żytomierz DM 178-49-39
117 2 Słupska Stanisława z Wojciechowskich, zamężna 23 Nieświcz Horodyszcze 1911 Żytomierz DM 178-49-39
117 3 syn Józef 3 Nieświcz Horodyszcze 1911 Żytomierz DM 178-49-39
117 3 córka Anna 1 Nieświcz Horodyszcze 1911 Żytomierz DM 178-49-39
117 4 Szadurska Michalina, panna 70 Nieświcz Horodyszcze 1911 Żytomierz DM 178-49-39


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl