Miejscowość
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 43

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowoœć Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
415 750 Żyżko Aleksander, chł., Serb. wołosti 35 Nowogród W. Horodyszcze 1885 Równe EH 597-1-1
415 830 żona Elżbieta ur. Kotwicka 30 Nowogród W. Horodyszcze 1885 Równe EH 597-1-1
415 831 córka Józefa 4 Nowogród W. Horodyszcze 1885 Równe EH 597-1-1
416 832 Terpiłowska Antonina ur. Konarzewska, mąż prawosł. 30 Nowogród W. Horodyszcze 1885 Równe EH 597-1-1
417 833 Morawska Ewelina ur. Skokowska, mąż prawosł. 30 Nowogród W. Horodyszcze 1885 Równe EH 597-1-1
418 751 Zajączkowski Jan, kolonista, żonaty 60 Nowogród W. Horodyszcze 1885 Równe EH 597-1-1
418 752 syn Jan, kawaler 24 Nowogród W. Horodyszcze 1885 Równe EH 597-1-1
418 834 żona Jana Zajączkowskiego Tekla ur. Dubicka 57 Nowogród W. Horodyszcze 1885 Równe EH 597-1-1
418 835 córki: Marcelina, panna 18 Nowogród W. Horodyszcze 1885 Równe EH 597-1-1
418 836 Filipina, panna 16 Nowogród W. Horodyszcze 1885 Równe EH 597-1-1
418 837 Dubicka Marianna ur. Skokowska, wdowa 79 Nowogród W. Horodyszcze 1885 Równe EH 597-1-1
419 753 Oskolski Roman, szlach., żonaty 60 Nowogród W. Horodyszcze 1885 Równe EH 597-1-1
419 838 żona Bronisława ur. Szpilewska 26 Nowogród W. Horodyszcze 1885 Równe EH 597-1-1
419 754 syn Czesław 7 Nowogród W. Horodyszcze 1885 Równe EH 597-1-1
419 839 córki: Helena 2 Nowogród W. Horodyszcze 1885 Równe EH 597-1-1
419 840 Julia 6 Nowogród W. Horodyszcze 1885 Równe EH 597-1-1
419 841 Kościńska Teofila 70 Nowogród W. Horodyszcze 1885 Równe EH 597-1-1
420 755 Zubowski Mikołaj, mieszcz., Susł., żonaty 35 Nowogród W. Horodyszcze 1885 Równe EH 597-1-1
420 842 żona Zofia ur. Kołior 30 Nowogród W. Horodyszcze 1885 Równe EH 597-1-1
420 756 synowie: Jan 3 Nowogród W. Horodyszcze 1885 Równe EH 597-1-1
420 757 Feliks 10 Nowogród W. Horodyszcze 1885 Równe EH 597-1-1
420 843 córka Kamila 6 Nowogród W. Horodyszcze 1885 Równe EH 597-1-1
421 758 Sotnicki Józef, chł. Piszczow. Woł., żona prawosł. 50 Nowogród W. Horodyszcze 1885 Równe EH 597-1-1
422 759 Kołior Jan, chł. Piszczow. Woł., żonaty 30 Nowogród W. Horodyszcze 1885 Równe EH 597-1-1
422 844 żona Teofila ur. Kotwicka 30 Nowogród W. Horodyszcze 1885 Równe EH 597-1-1
422 760 syn Feliks 1 Nowogród W. Horodyszcze 1885 Równe EH 597-1-1
423 761 Zajączkowski Józef, chł. Piszcz. Woł., żonaty 40 Nowogród W. Horodyszcze 1885 Równe EH 597-1-1
423 845 żona Marianna ur. Bielewska 50 Nowogród W. Horodyszcze 1885 Równe EH 597-1-1
424 762 Kuliński Jan, chł. Piszcz. Wołos., wdowiec 60 Nowogród W. Horodyszcze 1885 Równe EH 597-1-1
425 763 Wyhornicki Wincenty, mieszcz. Susły, żonaty 40 Nowogród W. Horodyszcze 1885 Równe EH 597-1-1
425 846 żona Konstancja Zubowska 39 Nowogród W. Horodyszcze 1885 Równe EH 597-1-1
426 764 Zubowski Jan, mieszcz. Susły, żonaty 54 Nowogród W. Horodyszcze 1885 Równe EH 597-1-1
426 847 żona Marianna ur. Tomaszewska 48 Nowogród W. Horodyszcze 1885 Równe EH 597-1-1
426 848 córka Monika 10 Nowogród W. Horodyszcze 1885 Równe EH 597-1-1
427 765 Sitnicki Wincenty, chł. Piszcz. Woł., żonaty 36 Nowogród W. Horodyszcze 1885 Równe EH 597-1-1
427 849 żona Józefa ur. Połowińska 36 Nowogród W. Horodyszcze 1885 Równe EH 597-1-1
427 766 syn Stanisław 9 Nowogród W. Horodyszcze 1885 Równe EH 597-1-1
427 850 córki: Michalina 10 Nowogród W. Horodyszcze 1885 Równe EH 597-1-1
427 851 Franciszka 4 Nowogród W. Horodyszcze 1885 Równe EH 597-1-1
428 852 Swięcicka Aleksandra ur. Kalińska, chł., Piszcz. Wołosti, wdowa 28 Nowogród W. Horodyszcze 1885 Równe EH 597-1-1
428 767 Jan 5 Nowogród W. Horodyszcze 1885 Równe EH 597-1-1
428 768 Józef 1 Nowogród W. Horodyszcze 1885 Równe EH 597-1-1
428 853 Trojanowska Józefa ur. Kołior, wdowa 40 Nowogród W. Horodyszcze 1885 Równe EH 597-1-1


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl