Miejscowo¶æ
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 52

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia MiejscowoϾ Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
1 1 Bondarczuk Ludwika z Mark. 37 Ostróg Hrymiacze 1903 Ostróg par. DW
1 1 Bondarczuk Ludwika z Mark. 37 Ostróg Hrymiacze 1903 Ostróg par. DW
2 1 Wierzbicki Tomasz s. Józefa 57 Ostróg Hrymiacze 1903 Ostróg par. DW
2 2 ¿. Katarzyna z Lichtan. 45 Ostróg Hrymiacze 1903 Ostróg par. DW
2 2 s. Ludwik 21 Ostróg Hrymiacze 1903 Ostróg par. DW
2 3 Józef 13 Ostróg Hrymiacze 1903 Ostróg par. DW
2 3 c. Anna 16 Ostróg Hrymiacze 1903 Ostróg par. DW
2 4 Malwina 10 Ostróg Hrymiacze 1903 Ostróg par. DW
2 5 Antonina 3 Ostróg Hrymiacze 1903 Ostróg par. DW
2 6 Michalina 7 Ostróg Hrymiacze 1903 Ostróg par. DW
2 1 Wierzbicki Tomasz s. Józefa 57 Ostróg Hrymiacze 1903 Ostróg par. DW
2 2 ¿. Katarzyna z Lichtan. 45 Ostróg Hrymiacze 1903 Ostróg par. DW
2 2 s. Ludwik 21 Ostróg Hrymiacze 1903 Ostróg par. DW
2 3 Józef 13 Ostróg Hrymiacze 1903 Ostróg par. DW
2 3 c. Anna 16 Ostróg Hrymiacze 1903 Ostróg par. DW
2 4 Malwina 10 Ostróg Hrymiacze 1903 Ostróg par. DW
2 5 Antonina 3 Ostróg Hrymiacze 1903 Ostróg par. DW
2 6 Michalina 7 Ostróg Hrymiacze 1903 Ostróg par. DW
3 4 Wiarkowski Zygmunt s.Anzelma 72 Ostróg Hrymiacze 1903 Ostróg par. DW
3 7 ¿. Maria z Olszewskich 46 Ostróg Hrymiacze 1903 Ostróg par. DW
3 5 s. Edward 22 Ostróg Hrymiacze 1903 Ostróg par. DW
3 6 Adam 21 Ostróg Hrymiacze 1903 Ostróg par. DW
3 7 Bronis³aw 14 Ostróg Hrymiacze 1903 Ostróg par. DW
3 4 Wiarkowski Zygmunt s.Anzelma 72 Ostróg Hrymiacze 1903 Ostróg par. DW
3 7 ¿. Maria z Olszewskich 46 Ostróg Hrymiacze 1903 Ostróg par. DW
3 5 s. Edward 22 Ostróg Hrymiacze 1903 Ostróg par. DW
3 6 Adam 21 Ostróg Hrymiacze 1903 Ostróg par. DW
3 7 Bronis³aw 14 Ostróg Hrymiacze 1903 Ostróg par. DW
4 8 Wiarkowski Stanis³aw s. Zygmunta 34 Ostróg Hrymiacze 1903 Ostróg par. DW
4 8 ¿. Anna z Zdaniuków 32 Ostróg Hrymiacze 1903 Ostróg par. DW
4 8 Wiarkowski Stanis³aw s. Zygmunta 34 Ostróg Hrymiacze 1903 Ostróg par. DW
4 8 ¿. Anna z Zdaniuków 32 Ostróg Hrymiacze 1903 Ostróg par. DW
5 9 9 s. Stanis³aw 7 Ostróg Hrymiacze 1903 Ostróg par. DW
5 Bronis³aw (dopisano - DW) Ostróg Hrymiacze 1903 Ostróg par. DW
5 Lichtañski Józef s. Fabiana 47 Ostróg Hrymiacze 1903 Ostróg par. DW
5 10 ¿. Aniela z Lenkiewiczów 40 Ostróg Hrymiacze 1903 Ostróg par. DW
5 10 s. Kazimierz 19 Ostróg Hrymiacze 1903 Ostróg par. DW
5 11 Antoni 5 Ostróg Hrymiacze 1903 Ostróg par. DW
5 11 c. Maria 15 Ostróg Hrymiacze 1903 Ostróg par. DW
5 12 Joanna 11 Ostróg Hrymiacze 1903 Ostróg par. DW
5 13 Józefa 9 Ostróg Hrymiacze 1903 Ostróg par. DW
5 14 Bronis³awa 3 Ostróg Hrymiacze 1903 Ostróg par. DW
5 9 9 s. Stanis³aw 7 Ostróg Hrymiacze 1903 Ostróg par. DW
5 Bronis³aw (dopisano - DW) Ostróg Hrymiacze 1903 Ostróg par. DW
5 Lichtañski Józef s. Fabiana 47 Ostróg Hrymiacze 1903 Ostróg par. DW
5 10 ¿. Aniela z Lenkiewiczów 40 Ostróg Hrymiacze 1903 Ostróg par. DW
5 10 s. Kazimierz 19 Ostróg Hrymiacze 1903 Ostróg par. DW
5 11 Antoni 5 Ostróg Hrymiacze 1903 Ostróg par. DW
5 11 c. Maria 15 Ostróg Hrymiacze 1903 Ostróg par. DW
5 12 Joanna 11 Ostróg Hrymiacze 1903 Ostróg par. DW
5 13 Józefa 9 Ostróg Hrymiacze 1903 Ostróg par. DW
5 14 Bronis³awa 3 Ostróg Hrymiacze 1903 Ostróg par. DW


Zarówno w samych ksiêgach jak i przy ich odczytywaniu i t³umaczeniu zdarzaja siê b³êdy. Proszê je zg³aszaæ na adres wodanka @ o2.pl