Miejscowość
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 6

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowoœć Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
1 Stefan Bojalski ekonom 40 Luboml Huta Stara 1791 Lublin BK 18 0
1 Marianna Bojalska żona 30 Luboml Huta Stara 1791 Lublin BK 18
1 Jakub Bojalski syn 5 Luboml Huta Stara 1791 Lublin BK 18
1 Ewa Bojalska córka 3 Luboml Huta Stara 1791 Lublin BK 18
1 Agnieszka Lulek służąca 30 Luboml Huta Stara 1791 Lublin BK 18
1 Adam Furman służący 29 Luboml Huta Stara 1791 Lublin BK 18


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl