Miejscowość
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 151

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowoœć Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
1 Ur. Grzegorz Dziekoński - rolnik 47 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
1 żona Katarzyna 43 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
1 syn Norbert 11 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
1 córka Klara 18 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
1 córka Joanna 14 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
1 Jednodworzec Jakub Szoszyński - służący 18 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
1 Agnieszka Kowalska wdowa - krawcowa 41 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
1 córka Marianna 10 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
2 Marianna Ładan - sołdatka 22 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
2 mąż jej obrządku greko-rosyjskiego Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
3 Ur. Marianna Chodorowska wdowa 70 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
3 syn Piotr Chodorowski - rolnik 30 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
3 żona Klara 25 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
3 córka Genowefa 2 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
4 Prac. Mikołaj Krzeminowski - rolnik 48 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
4 żona Wiktoria 46 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
4 syn Tomasz 19 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
4 syn Kazimierz 10 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
4 córka Aniela 8 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
4 Prac. Bartłomiej Wasylewski kawaler - służący 30 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
5 Ur. Gabriel Łoś - rolnik 40 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
5 żona Aleksandra 32 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
5 córka Franciszka 13 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
5 Franciszka Szoszyńska wdowa - krewna 82 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
6 Ur. Piotr Łoś - rolnik 40 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
6 żona Marianna 30 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
6 syn Anastazy 3 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
6 córka Aleksandra 7 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
6 córka Józefa 2 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
6 brat Piotra Józef Łoś - rolnik 37 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
6 żona Magdalena 37 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
6 syn Albin 2 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
6 2- gi brat Wojciech Łoś - rolnik 28 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
6 żona Ludwika 25 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
6 syn Maciej 3 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
6 syn Mikołaj 1 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
6 córka Agata 4 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
6 3- brat Stanisław Łoś kawaler 20 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
6 siostra Piotra Marianna Łoś panna 18 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
7 Jednodworzec Stanisław Jasiński - rolnik 47 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
7 żona Elżbieta 45 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
7 syn Andrzej 19 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
7 syn Łukasz 10 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
7 syn Hieronim 8 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
7 córka Petronela 15 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
7 córka Franciszka 4 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
7 siostra żony Katarzyna Hryniewiecka panna 20 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
8 Ur. Stefan Łoś - rolnik 26 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
8 żona Dorota 20 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
8 syn Marceli 2 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
8 syn Dawid 1 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
9 Ur. Wojciech Dziekoński - rolnik 45 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
9 żona Agnieszka 40 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
9 syn Jan 9 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
9 córka Paulina 14 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
9 córka Joanna 4 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
10 Jednodworzec Marcin Szoszyński - kowal 41 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
10 żona Agnieszka 30 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
10 syn Jan 6 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
10 syn Wojciech 4 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
10 syn Aleksander 2 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
10 syn Franciszek 2 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
10 matka Agnieszki Marcelina Borzeska wdowa 69 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
10 siostra Marcina Agnieszka Szoszyńska 35 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
10 jej córka Józefa 10 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
11 Ur. Piotr Łoś - rolnik 60 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
11 żona Agnieszka 60 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
11 córka Karolina 20 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
11 zięć Józef Pulikowski - rolnik 27 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
11 żona Marianna z Łosiów 28 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
11 syn Wawrzyniec 4 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
11 córka Klara 5 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
11 córka Joanna 2 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
12 Ur. Mateusz Sawicki - rolnik 36 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
12 żona Franciszka 30 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
12 córka Małgorzata 6 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
13 Ur. Józef Sawicki - rolnik 42 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
13 żona Urszula 37 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
13 syn Jan 17 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
13 syn Aleksander 15 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
13 syn Maciej 12 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
13 syn Tomasz 8 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
13 syn Antoni 5 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
13 córka Marianna 3 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
13 Małgorzata Sawicka panna - krewna 18 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
13 Sł. Grzegorz Zubarski - służący 19 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
14 Ur. Mikołaj Chodorowski - rolnik 44 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
14 żona Józefa 35 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
14 syn Hieronim 13 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
14 syn Leon 4 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
14 syn Hipolit 3 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
14 córka Paulina 15 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
14 córka Aniela 9 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
14 córka Faustyna 6 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
14 Matka Józefy Marianna Kobrynowicz wdowa 60 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
14 syn Józef Kobrynowicz 20 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
14 syn Andrzej Kobrynowicz 18 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
14 córka Ludwika Kobrynowicz 16 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
15 Ur. Józef Kamiński - rolnik 40 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
15 żona Ewa 35 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
15 syn Joachim 14 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
15 syn Mikołaj 10 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
15 syn Franciszek 4 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
15 córka Petronela 8 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
15 córka Eleonora 6 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
15 córka Franciszka 2 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
15 Matka Tekla Kamińska wdowa 61 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
15 Ur. Marianna Chorążewska panna - krewna 22 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
15 Marianna Jaworska - służąca 16 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
15 Kazimierz Zieliński żołnierz - służący 45 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
16 Ur. Jan Łoś - rolnik 50 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
16 żona Zofia 30 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
16 syn Adam 7 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
16 syn Franciszek 5 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
16 syn Wiktor 2 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
16 córka Marcelina 3 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
17 Jednodworzec Antoni Szoszyński - rolnik 30 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
17 żona Antonina 28 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
17 syn Andrzej Łoś 3 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
17 córka Marianna 5 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
18 Sł. Stefan Drzewiecki - rolnik 53 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
18 żona Ludwika 45 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
18 syn Władysław 8 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
18 syn Ireneusz 5 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
18 córka Karolina 17 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
18 córka Paulina 15 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
18 córka Petronela 10 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
18 córka Scholastyka 3 Aleksandria Józefówka 1844 CDIAK DM 1045-2-234
1 Prac. Mikołaj Mamczu - rolnik 60 Aleksandria Józefówka Rudeńska 1844 CDIAK DM 1045-2-234
1 żona jego obrządku greko-rosyjskiego Aleksandria Józefówka Rudeńska 1844 CDIAK DM 1045-2-234
1 brat Wawrzyniec Mamczur 45 Aleksandria Józefówka Rudeńska 1844 CDIAK DM 1045-2-234
1 żona Marianna 35 Aleksandria Józefówka Rudeńska 1844 CDIAK DM 1045-2-234
2 Prac. Aleksander Mamczur - rolnik żonaty 35 Aleksandria Józefówka Rudeńska 1844 CDIAK DM 1045-2-234
3 Prac. Kazimierz Płomiński 50 Aleksandria Józefówka Rudeńska 1844 CDIAK DM 1045-2-234
3 żona jego obrządku greko-rosyjskiego Aleksandria Józefówka Rudeńska 1844 CDIAK DM 1045-2-234
3 Tekla Płomińska wdowa - krewna 60 Aleksandria Józefówka Rudeńska 1844 CDIAK DM 1045-2-234
4 Prac. Franciszka Kasiańczukowa 50 Aleksandria Józefówka Rudeńska 1844 CDIAK DM 1045-2-234
4 mąż jej obrządku greko-rosyjskiego Aleksandria Józefówka Rudeńska 1844 CDIAK DM 1045-2-234
5 Prac. Szymon Lewandowski - rolnik 56 Aleksandria Józefówka Rudeńska 1844 CDIAK DM 1045-2-234
5 żona jego obrządku greko-rosyjskiego Aleksandria Józefówka Rudeńska 1844 CDIAK DM 1045-2-234
5 syn Walenty Lewandowski 30 Aleksandria Józefówka Rudeńska 1844 CDIAK DM 1045-2-234
5 żona Marianna 21 Aleksandria Józefówka Rudeńska 1844 CDIAK DM 1045-2-234
5 córka Szymona Katarzyna 18 Aleksandria Józefówka Rudeńska 1844 CDIAK DM 1045-2-234
5 córka Szymona Marianna 10 Aleksandria Józefówka Rudeńska 1844 CDIAK DM 1045-2-234
6 Prac. Maciej Krzemiński - rolnik 56 Aleksandria Józefówka Rudeńska 1844 CDIAK DM 1045-2-234
6 żona Małgorzata 45 Aleksandria Józefówka Rudeńska 1844 CDIAK DM 1045-2-234
7 Prac. Stefan Krzemiński - kowal 51 Aleksandria Józefówka Rudeńska 1844 CDIAK DM 1045-2-234
7 żona Apolonia 50 Aleksandria Józefówka Rudeńska 1844 CDIAK DM 1045-2-234
7 syn Grzegorz 7 Aleksandria Józefówka Rudeńska 1844 CDIAK DM 1045-2-234
7 syn Jan 5 Aleksandria Józefówka Rudeńska 1844 CDIAK DM 1045-2-234
7 córka Marianna 2 Aleksandria Józefówka Rudeńska 1844 CDIAK DM 1045-2-234


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl