Miejscowość
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 15

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowoœć Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
284 1 W. Ciołkowski Onufry (dwór, dzierżawca) 31 Żytomierz Kalinówka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
284 1 żona Kunegunda 28 Żytomierz Kalinówka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
284 2 córka Angela 4 Żytomierz Kalinówka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
284 2 syn Iwo 3 Żytomierz Kalinówka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
284 3 syn Andrzej 1 Żytomierz Kalinówka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
284 3 Marianna, służąca 21 Żytomierz Kalinówka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
284 4 Magdalena, wdowa, służąca 50 Żytomierz Kalinówka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
284 4 Hajewski Paweł, służący 12 Żytomierz Kalinówka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
284 5 W. Rościszewski Wawrzyniec, kawaler 24 Żytomierz Kalinówka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
284 6 W. Rościszewski Stanisław, kawaler 21 Żytomierz Kalinówka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
284 7 Piotrowski Krzysztof, służący 16 Żytomierz Kalinówka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
284 5 W. Rościszewska Franciszka, wdowa 46 Żytomierz Kalinówka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
284 6 Wojciechowska Tekla, służąca 19 Żytomierz Kalinówka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
284 7 Rohatyńska Magdalena, służąca 14 Żytomierz Kalinówka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
284 8 Lisicki Grzegorz, służący 13 Żytomierz Kalinówka 1790 CDIAK DM 1044-1-1


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl