Miejscowość
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 55

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowoœć Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
1 Jednodworzec Antoni Szczepański - Ekonom 71 Aleksandria Kamienna Góra 1844 CDIAK DM 1045-2-234
1 żona Tekla 48 Aleksandria Kamienna Góra 1844 CDIAK DM 1045-2-234
1 syn Ignacy 18 Aleksandria Kamienna Góra 1844 CDIAK DM 1045-2-234
2 Rozalia Kozubowicz sołdatka 40 Aleksandria Kamienna Góra 1844 CDIAK DM 1045-2-234
2 mąż jej obrządku greko-rosyjskiego Aleksandria Kamienna Góra 1844 CDIAK DM 1045-2-234
3 Jendoworzec Tomasz Przyłuski - rolnik 40 Aleksandria Kamienna Góra 1844 CDIAK DM 1045-2-234
3 żona Petronela 29 Aleksandria Kamienna Góra 1844 CDIAK DM 1045-2-234
3 syn Adolf 8 Aleksandria Kamienna Góra 1844 CDIAK DM 1045-2-234
3 syn Dominik 3 Aleksandria Kamienna Góra 1844 CDIAK DM 1045-2-234
3 córka Józefa 5 Aleksandria Kamienna Góra 1844 CDIAK DM 1045-2-234
3 siostra Petroneli Aponina Bilin 20 Aleksandria Kamienna Góra 1844 CDIAK DM 1045-2-234
4 Ur. Florian Prokopowicz - strzelec 33 Aleksandria Kamienna Góra 1844 CDIAK DM 1045-2-234
4 żona Franciszka 28 Aleksandria Kamienna Góra 1844 CDIAK DM 1045-2-234
4 córka Teresa 7 Aleksandria Kamienna Góra 1844 CDIAK DM 1045-2-234
4 córka Marianna 5 Aleksandria Kamienna Góra 1844 CDIAK DM 1045-2-234
4 córka Michalina 1 Aleksandria Kamienna Góra 1844 CDIAK DM 1045-2-234
4 służący sł. Maciej Kuczewski 12 Aleksandria Kamienna Góra 1844 CDIAK DM 1045-2-234
5 Prac. Jan Ostapowicz - strzelec 36 Aleksandria Kamienna Góra 1844 CDIAK DM 1045-2-234
5 żona Zuzanna 38 Aleksandria Kamienna Góra 1844 CDIAK DM 1045-2-234
5 syn Mikołaj 7 Aleksandria Kamienna Góra 1844 CDIAK DM 1045-2-234
5 syn Stanisław 6 Aleksandria Kamienna Góra 1844 CDIAK DM 1045-2-234
5 syn Benedykt 2 Aleksandria Kamienna Góra 1844 CDIAK DM 1045-2-234
5 brat Jana Marcin Ostapowicz 26 Aleksandria Kamienna Góra 1844 CDIAK DM 1045-2-234
5 żona Anna 25 Aleksandria Kamienna Góra 1844 CDIAK DM 1045-2-234
5 syn Kazimierz 6 Aleksandria Kamienna Góra 1844 CDIAK DM 1045-2-234
5 syn Andrzej 1 Aleksandria Kamienna Góra 1844 CDIAK DM 1045-2-234
6 Sł. Bernard Czerwinski - rolnik 56 Aleksandria Kamienna Góra 1844 CDIAK DM 1045-2-234
6 żona Zofia 50 Aleksandria Kamienna Góra 1844 CDIAK DM 1045-2-234
6 syn Wincenty 20 Aleksandria Kamienna Góra 1844 CDIAK DM 1045-2-234
6 syn Gabriel 17 Aleksandria Kamienna Góra 1844 CDIAK DM 1045-2-234
6 syn Bazyli 8 Aleksandria Kamienna Góra 1844 CDIAK DM 1045-2-234
6 córka Joanna 12 Aleksandria Kamienna Góra 1844 CDIAK DM 1045-2-234
6 Sł. Teresa Niżyńska wdowa - komornica 60 Aleksandria Kamienna Góra 1844 CDIAK DM 1045-2-234
6 zięć Ur. Andrzej Kuczyński - bednarz 40 Aleksandria Kamienna Góra 1844 CDIAK DM 1045-2-234
6 żona Marianna 27 Aleksandria Kamienna Góra 1844 CDIAK DM 1045-2-234
6 syn Kazimierz 6 Aleksandria Kamienna Góra 1844 CDIAK DM 1045-2-234
6 córka Marianna 8 Aleksandria Kamienna Góra 1844 CDIAK DM 1045-2-234
6 brat Andrzeja Jakub Kuczyński kawaler 19 Aleksandria Kamienna Góra 1844 CDIAK DM 1045-2-234
7 Ur. Ludwika Chodorowska wdowa 51 Aleksandria Kamienna Góra 1844 CDIAK DM 1045-2-234
7 syn Karol 22 Aleksandria Kamienna Góra 1844 CDIAK DM 1045-2-234
7 córka Petronela 17 Aleksandria Kamienna Góra 1844 CDIAK DM 1045-2-234
7 wychowanka Karolina Bolcówna 12 Aleksandria Kamienna Góra 1844 CDIAK DM 1045-2-234
7 służący ur. Andrzej Sewruk 19 Aleksandria Kamienna Góra 1844 CDIAK DM 1045-2-234
8 Ur. Antoni Chodorowski wdowiec 100 Aleksandria Kamienna Góra 1844 CDIAK DM 1045-2-234
8 syn Karol - rolnik 50 Aleksandria Kamienna Góra 1844 CDIAK DM 1045-2-234
8 żona Franciszka 50 Aleksandria Kamienna Góra 1844 CDIAK DM 1045-2-234
8 córka Honorata 20 Aleksandria Kamienna Góra 1844 CDIAK DM 1045-2-234
8 służący 1-dw. Józef Kowalski 15 Aleksandria Kamienna Góra 1844 CDIAK DM 1045-2-234
9 Prac. Józef Ostapowicz - rolnik 45 Aleksandria Kamienna Góra 1844 CDIAK DM 1045-2-234
9 żona Małgorzata 48 Aleksandria Kamienna Góra 1844 CDIAK DM 1045-2-234
9 syn Teodor 11 Aleksandria Kamienna Góra 1844 CDIAK DM 1045-2-234
9 córka Marianna 6 Aleksandria Kamienna Góra 1844 CDIAK DM 1045-2-234
9 brat Józefa Andrzej Ostapowicz kawlaer 30 Aleksandria Kamienna Góra 1844 CDIAK DM 1045-2-234
9 córka Józefa Katarzyna Ostapowicz 20 Aleksandria Kamienna Góra 1844 CDIAK DM 1045-2-234
9 jej córka Franciszka 1 Aleksandria Kamienna Góra 1844 CDIAK DM 1045-2-234


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl