Miejscowo¶ę
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 63

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowoœę Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
1 256 Lub. gub. Aleksander Kuczyński 31 Aleksandria Kar³owszczyzna Ko¼lińska 1885 Równe DW 597-1-1
1 230 Æona Anna z Kamińskich 29 Aleksandria Kar³owszczyzna Ko¼lińska 1885 Równe DW 597-1-1
1 231 Córki Paulina 7 Aleksandria Kar³owszczyzna Ko¼lińska 1885 Równe DW 597-1-1
1 232 Petronela 5 Aleksandria Kar³owszczyzna Ko¼lińska 1885 Równe DW 597-1-1
1 233 Bronis³awa 1 Aleksandria Kar³owszczyzna Ko¼lińska 1885 Równe DW 597-1-1
1 234 Wiktoria Kosińska wdowa 51 Aleksandria Kar³owszczyzna Ko¼lińska 1885 Równe DW 597-1-1
2 257 Austriacki poddany Jan Cacek 50 Aleksandria Kar³owszczyzna Ko¼lińska 1885 Równe DW 597-1-1
2 235 Æona Teresa ze Strza³ków 46 Aleksandria Kar³owszczyzna Ko¼lińska 1885 Równe DW 597-1-1
2 258 Synowie Jan 22 Aleksandria Kar³owszczyzna Ko¼lińska 1885 Równe DW 597-1-1
2 259 Franciszek 14 Aleksandria Kar³owszczyzna Ko¼lińska 1885 Równe DW 597-1-1
2 260 Antoni 3 Aleksandria Kar³owszczyzna Ko¼lińska 1885 Równe DW 597-1-1
2 236 Córki Franciszka 18 Aleksandria Kar³owszczyzna Ko¼lińska 1885 Równe DW 597-1-1
2 237 Maria 10 Aleksandria Kar³owszczyzna Ko¼lińska 1885 Równe DW 597-1-1
2 238 Anna 2 Aleksandria Kar³owszczyzna Ko¼lińska 1885 Równe DW 597-1-1
3 261 Austriacki poddany Marcin Stad 41 Aleksandria Kar³owszczyzna Ko¼lińska 1885 Równe DW 597-1-1
3 239 Æona Katarzyna z Zauchów 51 Aleksandria Kar³owszczyzna Ko¼lińska 1885 Równe DW 597-1-1
3 262 Synowie Jan 18 Aleksandria Kar³owszczyzna Ko¼lińska 1885 Równe DW 597-1-1
3 263 Stanis³aw 14 Aleksandria Kar³owszczyzna Ko¼lińska 1885 Równe DW 597-1-1
3 264 Andrzej 13 Aleksandria Kar³owszczyzna Ko¼lińska 1885 Równe DW 597-1-1
3 240 Córka Marianna 8 Aleksandria Kar³owszczyzna Ko¼lińska 1885 Równe DW 597-1-1
4 265 Szl. Miko³aj Jaroszyński 33 Aleksandria Kar³owszczyzna Ko¼lińska 1885 Równe DW 597-1-1
4 241 Æona Ludwika z Hartmanów 28 Aleksandria Kar³owszczyzna Ko¼lińska 1885 Równe DW 597-1-1
4 266 Ojciec Wincenty Hartman 65 Aleksandria Kar³owszczyzna Ko¼lińska 1885 Równe DW 597-1-1
4 267 Wnuk Robert Gula 6 Aleksandria Kar³owszczyzna Ko¼lińska 1885 Równe DW 597-1-1
5 268 Austr. pod. Piotr Skowronek 22 Aleksandria Kar³owszczyzna Ko¼lińska 1885 Równe DW 597-1-1
5 242 Æona Jadwiga z Jopów 18 Aleksandria Kar³owszczyzna Ko¼lińska 1885 Równe DW 597-1-1
6 269 Austr. pod. Jan Taborski 52 Aleksandria Kar³owszczyzna Ko¼lińska 1885 Równe DW 597-1-1
6 243 Æona Anna z Moczarów 51 Aleksandria Kar³owszczyzna Ko¼lińska 1885 Równe DW 597-1-1
6 270 Synowie Józef 21 Aleksandria Kar³owszczyzna Ko¼lińska 1885 Równe DW 597-1-1
6 271 Jan 18 Aleksandria Kar³owszczyzna Ko¼lińska 1885 Równe DW 597-1-1
6 244 Córka Franciszka 13 Aleksandria Kar³owszczyzna Ko¼lińska 1885 Równe DW 597-1-1
7 245 Austr. pod. Marianna Skowronek wdowa 43 Aleksandria Kar³owszczyzna Ko¼lińska 1885 Równe DW 597-1-1
7 272 Syn Marcin 17 Aleksandria Kar³owszczyzna Ko¼lińska 1885 Równe DW 597-1-1
8 246 Mieszcz. Barbara Rusińska (m.pr.) 24 Aleksandria Kar³owszczyzna Ko¼lińska 1885 Równe DW 597-1-1
9 273 Austr. pod. Jan Zaucha 51 Aleksandria Kar³owszczyzna Ko¼lińska 1885 Równe DW 597-1-1
9 247 Æona Katarzyna z Kie³basów 36 Aleksandria Kar³owszczyzna Ko¼lińska 1885 Równe DW 597-1-1
9 274 Pasierb Jan Konopko 14 Aleksandria Kar³owszczyzna Ko¼lińska 1885 Równe DW 597-1-1
9 248 Agata Starzyk 11 Aleksandria Kar³owszczyzna Ko¼lińska 1885 Równe DW 597-1-1
9 249 Jej siostra Maria 8 Aleksandria Kar³owszczyzna Ko¼lińska 1885 Równe DW 597-1-1
10 250 Szl. Zofia Mierzwińska 16 Aleksandria Kar³owszczyzna Ko¼lińska 1885 Równe DW 597-1-1
11 275 Mieszcz. Witalis Ko³odyński 61 Aleksandria Kar³owszczyzna Ko¼lińska 1885 Równe DW 597-1-1
11 251 Æona Apolonia z Chor±æewskich 41 Aleksandria Kar³owszczyzna Ko¼lińska 1885 Równe DW 597-1-1
11 276 Synowie Zygmunt 17 Aleksandria Kar³owszczyzna Ko¼lińska 1885 Równe DW 597-1-1
11 277 Józef 11 Aleksandria Kar³owszczyzna Ko¼lińska 1885 Równe DW 597-1-1
11 278 Konstanty 9 Aleksandria Kar³owszczyzna Ko¼lińska 1885 Równe DW 597-1-1
11 252 Córki Józefa 13 Aleksandria Kar³owszczyzna Ko¼lińska 1885 Równe DW 597-1-1
11 253 Antonina 7 Aleksandria Kar³owszczyzna Ko¼lińska 1885 Równe DW 597-1-1
11 254 Waleria 2 Aleksandria Kar³owszczyzna Ko¼lińska 1885 Równe DW 597-1-1
12 279 Austr. pod. Piotr Zaraza 40 Aleksandria Kar³owszczyzna Ko¼lińska 1885 Równe DW 597-1-1
12 255 Æona Jadwiga z Betlejów 44 Aleksandria Kar³owszczyzna Ko¼lińska 1885 Równe DW 597-1-1
12 280 Synowie Jan 5 Aleksandria Kar³owszczyzna Ko¼lińska 1885 Równe DW 597-1-1
12 281 Ludwik 4 Aleksandria Kar³owszczyzna Ko¼lińska 1885 Równe DW 597-1-1
12 282 Franciszek 3 Aleksandria Kar³owszczyzna Ko¼lińska 1885 Równe DW 597-1-1
13 283 Austr. pod. Franciszek Zoj 50 Aleksandria Kar³owszczyzna Ko¼lińska 1885 Równe DW 597-1-1
13 256 Æona Marianna z Pyrków 40 Aleksandria Kar³owszczyzna Ko¼lińska 1885 Równe DW 597-1-1
13 257 Córka Zofia 18 Aleksandria Kar³owszczyzna Ko¼lińska 1885 Równe DW 597-1-1
14 284 Ch³. Jakub Ostapowicz 14 Aleksandria Kar³owszczyzna Ko¼lińska 1885 Równe DW 597-1-1
14 285 Mieszcz. Stefan Komnacki 12 Aleksandria Kar³owszczyzna Ko¼lińska 1885 Równe DW 597-1-1
15 286 Austr. pod. Witold Æeber 50 Aleksandria Kar³owszczyzna Ko¼lińska 1885 Równe DW 597-1-1
15 258 Æona Konstancja z Daleæów 49 Aleksandria Kar³owszczyzna Ko¼lińska 1885 Równe DW 597-1-1
15 287 Syn W³adys³aw 19 Aleksandria Kar³owszczyzna Ko¼lińska 1885 Równe DW 597-1-1
16 288 Ch³. Jan ¦wi±tkowski 27 Aleksandria Kar³owszczyzna Ko¼lińska 1885 Równe DW 597-1-1
16 259 Æona Paulina z Terleckich 20 Aleksandria Kar³owszczyzna Ko¼lińska 1885 Równe DW 597-1-1


Zarówno w samych ksiźgach jak i przy ich odczytywaniu i t³umaczeniu zdarzaja siź b³źdy. Proszź je zg³aszaę na adres wodanka @ o2.pl