Miejscowość
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 5

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowoœć Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
Naum Popławski / skreślony/ 38 Nowogród Wołyński Kijanka 1819 CDIAK AS 1045-2/216
Stanisław Hruszkowski /skreślony/ 24 Nowogród Wołyński Kijanka 1819 CDIAK AS 1045-2/216
Pelagia żona /skreślona / 19 Nowogród Wołyński Kijanka 1819 CDIAK AS 1045-2/216
Wawrzyniec służący /skreślony / 13 Nowogród Wołyński Kijanka 1819 CDIAK AS 1045-2/216
Apolonia Wojciechowska /skreślona / 30 Nowogród Wołyński Kijanka 1819 CDIAK AS 1045-2/216


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl