Miejscowość
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 5

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowoœć Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
405 1 W. Wyszpolski Eleutery 42 Żytomierz Klityszcza 1790 CDIAK DM 1044-1-1
405 1 żona Klara 37 Żytomierz Klityszcza 1790 CDIAK DM 1044-1-1
405 2 syn Antoni 20 Żytomierz Klityszcza 1790 CDIAK DM 1044-1-1
405 3 syn Damazy 19 Żytomierz Klityszcza 1790 CDIAK DM 1044-1-1
405 2 Kurowska Anna, wdowa, służąca 50 Żytomierz Klityszcza 1790 CDIAK DM 1044-1-1


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl