Miejscowo¶æ
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 68

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia MiejscowoϾ Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
1 1 Piotrowska Franciszka z Piotrowskich wd. 58 Ostróg Klonowiec 1903 Ostróg par. DW
1 1 s. Marcin s. Marcina 34 Ostróg Klonowiec 1903 Ostróg par. DW
1 2 Zygmunt 25 Ostróg Klonowiec 1903 Ostróg par. DW
1 2 c. Gertruda 21 Ostróg Klonowiec 1903 Ostróg par. DW
1 1 Baszyñski Bronis³aw s. Jakuba 42 Ostróg Klonowiec Borysowski 1903 Ostróg par. DW
1 1 ¿. Zofia z Krasuckich 37 Ostróg Klonowiec Borysowski 1903 Ostróg par. DW
1 2 c. Apolonia 16 Ostróg Klonowiec Borysowski 1903 Ostróg par. DW
2 2 G±ga³o Grzegorz s. Micha³a 82 Ostróg Klonowiec Borysowski 1903 Ostróg par. DW
2 3 ¿. Anna z Kokorskich 57 Ostróg Klonowiec Borysowski 1903 Ostróg par. DW
2 4 c. Aniela 32 Ostróg Klonowiec Borysowski 1903 Ostróg par. DW
2 5 Antonina 22 Ostróg Klonowiec Borysowski 1903 Ostróg par. DW
2 6 Stanis³awa 16 Ostróg Klonowiec Borysowski 1903 Ostróg par. DW
2 7 Adela 13 Ostróg Klonowiec Borysowski 1903 Ostróg par. DW
3 3 G±ga³o W³adys³aw s. Grzegorza 32 Ostróg Klonowiec Borysowski 1903 Ostróg par. DW
3 8 ¿. Maria z Koto³owsk. 30 Ostróg Klonowiec Borysowski 1903 Ostróg par. DW
3 9 c. Maria 3 Ostróg Klonowiec Borysowski 1903 Ostróg par. DW
4 4 Karpiñski Jan s. Marcina 24 Ostróg Klonowiec Borysowski 1903 Ostróg par. DW
4 10 ¿. Bronis³awa z G±ga³ów 23 Ostróg Klonowiec Borysowski 1903 Ostróg par. DW
5 5 Kokorski Pawe³ s. Miko³aja 46 Ostróg Klonowiec Borysowski 1903 Ostróg par. DW
5 11 ¿. Antonina z Karpiñskich 32 Ostróg Klonowiec Borysowski 1903 Ostróg par. DW
5 5 s. Stanis³aw 15 Ostróg Klonowiec Borysowski 1903 Ostróg par. DW
5 6 Zygmunt 12 Ostróg Klonowiec Borysowski 1903 Ostróg par. DW
5 7 Kazimierz 8 Ostróg Klonowiec Borysowski 1903 Ostróg par. DW
5 7 c. Teofila 2 Ostróg Klonowiec Borysowski 1903 Ostróg par. DW
6 8 Kokorski Marcin s. Miko³aja 42 Ostróg Klonowiec Borysowski 1903 Ostróg par. DW
6 8 ¿. Paulina z Jasiñskich 32 Ostróg Klonowiec Borysowski 1903 Ostróg par. DW
6 9 s. Micha³ 12 Ostróg Klonowiec Borysowski 1903 Ostróg par. DW
6 10 Jan 5 Ostróg Klonowiec Borysowski 1903 Ostróg par. DW
6 9 c. Maria 16 Ostróg Klonowiec Borysowski 1903 Ostróg par. DW
6 10 Rozalia 14 Ostróg Klonowiec Borysowski 1903 Ostróg par. DW
6 11 Anna 8 Ostróg Klonowiec Borysowski 1903 Ostróg par. DW
8 11 Kokorski Jan s. Miko³aja 40 Ostróg Klonowiec Borysowski 1903 Ostróg par. DW
8 12 ¿. Jadwiga z Wa¶kowskich 28 Ostróg Klonowiec Borysowski 1903 Ostróg par. DW
8 Miko³aj (dopisany - DW) Ostróg Klonowiec Borysowski 1903 Ostróg par. DW
8 13 c. Adela 8 Ostróg Klonowiec Borysowski 1903 Ostróg par. DW
8 14 Celestyna 6 Ostróg Klonowiec Borysowski 1903 Ostróg par. DW
9 12 Kokorski Franciszek s. Miko³aja 30 Ostróg Klonowiec Borysowski 1903 Ostróg par. DW
9 15 ¿. Maria z Rutkowskich 27 Ostróg Klonowiec Borysowski 1903 Ostróg par. DW
9 13 s. Antoni 4 Ostróg Klonowiec Borysowski 1903 Ostróg par. DW
9 Roman (dopisany - DW) Ostróg Klonowiec Borysowski 1903 Ostróg par. DW
9 16 c. Olimpia 1 Ostróg Klonowiec Borysowski 1903 Ostróg par. DW
10 17 Kokorska Sabina z Kulikowskich wd. 52 Ostróg Klonowiec Borysowski 1903 Ostróg par. DW
10 14 s. W³adys³aw 21 Ostróg Klonowiec Borysowski 1903 Ostróg par. DW
10 15 Roman 18 Ostróg Klonowiec Borysowski 1903 Ostróg par. DW
10 16 Karol 12 Ostróg Klonowiec Borysowski 1903 Ostróg par. DW
10 18 c. Leontyna 19 Ostróg Klonowiec Borysowski 1903 Ostróg par. DW
11 19 Kokorska Katarzyna z Kozlan. wd. 47 Ostróg Klonowiec Borysowski 1903 Ostróg par. DW
11 17 s. Józef 32 Ostróg Klonowiec Borysowski 1903 Ostróg par. DW
11 18 Bronis³aw 20 Ostróg Klonowiec Borysowski 1903 Ostróg par. DW
11 19 Kazimierz 12 Ostróg Klonowiec Borysowski 1903 Ostróg par. DW
11 20 Wac³aw 10 Ostróg Klonowiec Borysowski 1903 Ostróg par. DW
11 20 c. Salomea (?) 18 Ostróg Klonowiec Borysowski 1903 Ostróg par. DW
12 21 Kokorski Stanis³aw s. Antoniego 27 Ostróg Klonowiec Borysowski 1903 Ostróg par. DW
12 21 ¿. Magdalena z Krasowskich 26 Ostróg Klonowiec Borysowski 1903 Ostróg par. DW
12 22 c. Adela Ostróg Klonowiec Borysowski 1903 Ostróg par. DW
13 22 Krasucki Grzegorz s. Adama wd. 57 Ostróg Klonowiec Borysowski 1903 Ostróg par. DW
13 23 ¿. Liberta z Piotrowskich (skre¶lona, dop.: umar³a 1904 - DW) 52 Ostróg Klonowiec Borysowski 1903 Ostróg par. DW
14 23 Krasucki Stanis³aw s.Grzegorza 37 Ostróg Klonowiec Borysowski 1903 Ostróg par. DW
14 24 ¿. Helena z Orêdów 32 Ostróg Klonowiec Borysowski 1903 Ostróg par. DW
14 24 Tomasz 3 Ostróg Klonowiec Borysowski 1903 Ostróg par. DW
14 25 Leon 4 Ostróg Klonowiec Borysowski 1903 Ostróg par. DW
14 26 Stefan 1 Ostróg Klonowiec Borysowski 1903 Ostróg par. DW
14 25 c. Zuzanna 7 Ostróg Klonowiec Borysowski 1903 Ostróg par. DW
15 27 Piotrowski Aleksander s. Miko³aja 52 Ostróg Klonowiec Borysowski 1903 Ostróg par. DW
15 26 ¿. Sabina z Feliñskich 52 Ostróg Klonowiec Borysowski 1903 Ostróg par. DW
15 c. Helena 22 Ostróg Klonowiec Borysowski 1903 Ostróg par. DW
15 Jadwiga 20 Ostróg Klonowiec Borysowski 1903 Ostróg par. DW
15 Maria 12 Ostróg Klonowiec Borysowski 1903 Ostróg par. DW


Zarówno w samych ksiêgach jak i przy ich odczytywaniu i t³umaczeniu zdarzaja siê b³êdy. Proszê je zg³aszaæ na adres wodanka @ o2.pl