Miejscowość
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 21

Spisy

Nr Gospodarstwa Nr Mężczyzny Nr Kobiety Personalia Wiek Mężczyzny Wiek Kobiety Parafia Miejscowoœć Rok Archiwum Spisane przez Uwagi
1 Krypicka Maria 32 Dubno Kościaniec 1892 Łuck DW 1-22-297a
2 Krypicka Waleria 35 Dubno Kościaniec 1892 Łuck DW 1-22-297a
1 Kowaliński Adolf 39 Dubno Kościaniec 1892 Łuck DW 1-22-297a
3 żona Maria 37 Dubno Kościaniec 1892 Łuck DW 1-22-297a
4 córka Jadwiga 12 Dubno Kościaniec 1892 Łuck DW 1-22-297a
5 Wereszczyńska Marcelina 28 Dubno Kościaniec 1892 Łuck DW 1-22-297a
2 Wąsowicz Klemens 51 Dubno Kościaniec 1892 Łuck DW 1-22-297a
6 żona Anna 51 Dubno Kościaniec 1892 Łuck DW 1-22-297a
3 Naumowicz Franciszek 29 Dubno Kościaniec 1892 Łuck DW 1-22-297a
4 Jasiński Tomasz 70 Dubno Kościaniec 1892 Łuck DW 1-22-297a
7 żona Karolina 52 Dubno Kościaniec 1892 Łuck DW 1-22-297a
8 Rokocka Aniela 38 Dubno Kościaniec 1892 Łuck DW 1-22-297a
5 Rokocki Stanisław 24 Dubno Kościaniec 1892 Łuck DW 1-22-297a
9 Rajewska Bronisława Dubno Kościaniec 1892 Łuck DW 1-22-297a
6 Zwoliński Dionizy 38 Dubno Kościaniec 1892 Łuck DW 1-22-297a
10 żona Urszula 36 Dubno Kościaniec 1892 Łuck DW 1-22-297a
11 córka Karolina 14 Dubno Kościaniec 1892 Łuck DW 1-22-297a
12 Żugadło Franciszka 34 Dubno Kościaniec 1892 Łuck DW 1-22-297a
7 dzieci Jan 16 Dubno Kościaniec 1892 Łuck DW 1-22-297a
13 Adela 9 Dubno Kościaniec 1892 Łuck DW 1-22-297a
8 Doliński Franciszek Dubno Kościaniec 1892 Łuck DW 1-22-297a


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl