Miejscowo¶ę
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 32

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowoœę Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
1 349 Austr. podd. W³odzimierz Drelichowski 42 Aleksandria Ko¼lin 1885 Równe DW 597-1-1
1 337 Æona Leokadia z Æulińskich 30 Aleksandria Ko¼lin 1885 Równe DW 597-1-1
1 350 Syn Mieczys³aw 12 Aleksandria Ko¼lin 1885 Równe DW 597-1-1
2 351 Kalisk. gub. Antoni B³achowicz 34 Aleksandria Ko¼lin 1885 Równe DW 597-1-1
2 338 Æona Cecylia ze Skupińskich 34 Aleksandria Ko¼lin 1885 Równe DW 597-1-1
2 352 Synowie Józef 5 Aleksandria Ko¼lin 1885 Równe DW 597-1-1
2 353 Adam 4 Aleksandria Ko¼lin 1885 Równe DW 597-1-1
2 339 Córki Teodora 12 Aleksandria Ko¼lin 1885 Równe DW 597-1-1
2 340 Anna 7 Aleksandria Ko¼lin 1885 Równe DW 597-1-1
2 341 Bogumi³a 2 Aleksandria Ko¼lin 1885 Równe DW 597-1-1
2 342 Siostra Antoniego Marianna 20 Aleksandria Ko¼lin 1885 Równe DW 597-1-1
3 343 Austr. podd. Anna Wolf (lut. wyzn.) 34 Aleksandria Ko¼lin 1885 Równe DW 597-1-1
3 354 Syn Franciszek 2 Aleksandria Ko¼lin 1885 Równe DW 597-1-1
3 344 Córka Karolina 4 Aleksandria Ko¼lin 1885 Równe DW 597-1-1
3 345 Krewna Maria Wójcicka 18 Aleksandria Ko¼lin 1885 Równe DW 597-1-1
4 346 Æo³n. Feliksa Sosnowska wd. 50 Aleksandria Ko¼lin 1885 Równe DW 597-1-1
4 355 Synowie Szymon 13 Aleksandria Ko¼lin 1885 Równe DW 597-1-1
4 356 Stanis³aw 10 Aleksandria Ko¼lin 1885 Równe DW 597-1-1
4 347 Córka Anna 18 Aleksandria Ko¼lin 1885 Równe DW 597-1-1
5 348 Szl. Adela Baraniecka wd. 32 Aleksandria Ko¼lin 1885 Równe DW 597-1-1
5 357 Synowie Kajetan 21 Aleksandria Ko¼lin 1885 Równe DW 597-1-1
5 358 Jan 15 Aleksandria Ko¼lin 1885 Równe DW 597-1-1
5 349 Córki Maria 10 Aleksandria Ko¼lin 1885 Równe DW 597-1-1
5 350 Jadwiga 2 Aleksandria Ko¼lin 1885 Równe DW 597-1-1
5 351 Matka Adeli Eleonora z Cichockich 55 Aleksandria Ko¼lin 1885 Równe DW 597-1-1
6 359 Szl. Józef Zdanowicz 52 Aleksandria Ko¼lin 1885 Równe DW 597-1-1
6 352 Æona Aniela z Jankowskich 48 Aleksandria Ko¼lin 1885 Równe DW 597-1-1
6 360 Synowie Wincenty 20 Aleksandria Ko¼lin 1885 Równe DW 597-1-1
6 361 Tomasz 13 Aleksandria Ko¼lin 1885 Równe DW 597-1-1
6 362 Jan 9 Aleksandria Ko¼lin 1885 Równe DW 597-1-1
6 353 Córki Bronis³awa 22 Aleksandria Ko¼lin 1885 Równe DW 597-1-1
6 354 Marianna 17 Aleksandria Ko¼lin 1885 Równe DW 597-1-1


Zarówno w samych ksiźgach jak i przy ich odczytywaniu i t³umaczeniu zdarzaja siź b³źdy. Proszź je zg³aszaę na adres wodanka @ o2.pl