Miejscowość
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 20

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowoœć Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
1 1 Izydor Tucewicz 44 Kuniów Korytno 1863 Równe DM 654-1-39 11V 23
1 1 żona Józefa 38 Kuniów Korytno 1863 Równe DM 654-1-39 11V 23
1 2 córka Józefa 18 Kuniów Korytno 1863 Równe DM 654-1-39 11V 23
1 3 córka Ludwika 11 Kuniów Korytno 1863 Równe DM 654-1-39 11V 23
2 4 Marianna Markiewicz, wdowa 61 Kuniów Korytno 1863 Równe DM 654-1-39 11V 23
2 5 córka Józefa 27 Kuniów Korytno 1863 Równe DM 654-1-39 11V 23
2 6 córka Karolina 25 Kuniów Korytno 1863 Równe DM 654-1-39 11V 23
3 2 Jan Piątkowski 50 Kuniów Korytno 1863 Równe DM 654-1-39 11V 23
3 7 żona Anastazja 46 Kuniów Korytno 1863 Równe DM 654-1-39 11V 23
3 3 syn Józef 18 Kuniów Korytno 1863 Równe DM 654-1-39 11V 23
3 4 syn Bazyli 12 Kuniów Korytno 1863 Równe DM 654-1-39 11V 23
3 8 córka Aniela 15 Kuniów Korytno 1863 Równe DM 654-1-39 11V 23
4 5 Piotr Skomski [Skompski ?] Kuniów Korytno 1863 Równe DM 654-1-39 11V 23
4 5 Aleksander Baraniewicz [Baranowicz] 44 Kuniów Korytno 1863 Równe DM 654-1-39 11V 23
4 9 żona Marianna 38 Kuniów Korytno 1863 Równe DM 654-1-39 11V 23
4 6 syn Jan 19 Kuniów Korytno 1863 Równe DM 654-1-39 11V 23
4 7 syn Józef 17 Kuniów Korytno 1863 Równe DM 654-1-39 11V 23
4 8 syn Feliks 9 Kuniów Korytno 1863 Równe DM 654-1-39 11V 23
4 10 córka Wiktoria 15 Kuniów Korytno 1863 Równe DM 654-1-39 11V 23
4 11 córka Karolina 11 Kuniów Korytno 1863 Równe DM 654-1-39 11V 23


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl