Miejscowoĥĉ
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 95

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowoœĉ Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
148 318 Bo³sunowski Wiktor Mieszcz. 46 Korzec Koszelów 1885 Równe DW 597-1-1 13V 27
148 370 Żona Antonina z Kozakiewiczów 42 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
148 319 Synowie Adolf 24 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
148 320 Jan 11 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
148 321 Miko³aj 5 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
148 371 Córki Klementyna 20 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
148 372 Teofila 9 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
149 322 Jezierski Miko³aj Mieszcz. 36 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
149 373 Żona Aniela z Bronowieckich 29 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
149 323 Syn Tomasz 6 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
149 374 Córki Maria 8 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
149 375 Klementyna 1 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
149 376 Jezierska Konstancja wdowa 61 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
150 324 Jezierski Józef Mieszcz. 25 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
150 377 Żona Maria z Soroczyñskich 32 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
150 325 Syn Józef 2 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
150 378 Córki Maria 9 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
150 379 Franciszka 4 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
150 326 Soroczyñski Tomasz 27 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
151 327 Lewkowicz Antoni 44 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
151 380 Żona Korzec Koszelów 1885 Równe DW
151 381 Córka Michalina 11 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
152 328 Bo³sunowski Bazyli Mieszcz. 56 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
152 382 Żona Katarzyna z Czajkowskich 54 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
152 329 Synowie Aleksander 25 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
152 330 Jan 21 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
152 383 Córka Anna 19 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
153 331 Borowski Franciszek Mieszcz. 43 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
153 384 Żona Honorata z Faszczewskich 41 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
153 333 Synowie Jan 17 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
153 Antoni 12 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
153 385 Córki Teresa 14 Korzec Koszelów 1885 Równe DW 597-1-1 14R 28
153 386 Teofila 8 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
154 334 Lewkowicz Jan Mieszcz. 60 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
154 387 Żona Franciszka z Wysockich 50 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
154 335 Synowie Antoni 8 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
154 336 Marian 6 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
154 388 Córka Maria 20 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
155 Lewkowicz Stefan Mieszcz. 32 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
155 Żona Marcelina z £uczyñskich 23 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
156 336 Lewkowicz Kajetan Mieszcz. 46 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
156 389 Żona Domicela z Iwanickich 42 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
156 337 Syn Józef 11 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
156 390 Córki Paulina 24 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
156 391 Emilia 21 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
156 392 Anna 14 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
157 338 Em. Żo³n. Lewkowicz Wincenty 57 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
157 393 Żona Maria z Mirynów 44 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
157 339 Syn Jan 14 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
157 394 Córki Petronela 23 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
157 395 Antonina 18 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
158 340 Korzeniowski Tomasz Mieszcz. 55 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
158 396 Żona Petronela z Sadowskich 44 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
158 341 Syn Jan 22 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
159 342 Lewkowicz Tomasz 33 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
159 397 Żona Marcelina z Chodakowskich 30 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
159 343 Synowie Jerzy 10 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
159 344 Karol 7 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
159 345 Adam 2 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
159 398 Córka Maria 4 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
160 346 Lewkowicz Antoni Mieszcz. 24 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
160 399 Żona Paulina z Betnerów 21 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
160 400 Lewkowicz Paulina wdowa 55 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
161 345 Bagiñski Michal Mieszcz. 48 Korzec Koszelów 1885 Równe DW 597-1-1 14V 29
161 402 Żona Katarzyna z Korzeniowskich 44 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
161 346 Syn Józef 11 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
161 403 Córki Julia 22 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
161 404 Ma³gorzata 19 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
162 347 Dħbrowski Jan Ch³. 41 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
162 405 Żona Tekla z Gogolów 36 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
162 348 Synowie Feliks 16 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
162 349 Tomasz 7 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
162 406 Córki Emilia 14 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
162 407 Józefa 11 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
162 408 Teofila 0,5 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
163 350 Gajewski Antoni ch³op 58 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
163 409 Żona Franciszka z Dħbrowskich 47 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
163 351 Syn Antoni 14 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
163 410 Córka Józefa 17 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
163 352 Gajewski Jan 28 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
163 411 Żona Helena z Lewkowiczów 20 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
163 353 Syn Bronis³aw 2 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
164 354 Mieszcz. Korzeniowski Józef 38 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
164 412 Żona Agata z Dħbrowskich 37 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
164 355 Syn Jan 2 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
164 413 Córka Anna 10 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
165 356 Korzeniowski Franciszek 40 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
165 414 Żona Anna z Przew³ockich 28 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
166 357 Jankowski Józef Ch³. 60 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
166 415 Żona Helena z Bereżeckich 46 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
166 358 Synowie Piotr 30 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
166 359 Marceli 18 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
166 416 Córka Kamila 14 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
166 z 2-ej żony syn Ludwik 8 Korzec Koszelów 1885 Równe DW
166 418 Aniela 11 Korzec Koszelów 1885 Równe DW


Zarówno w samych ksiêgach jak i przy ich odczytywaniu i t³umaczeniu zdarzaja siê b³êdy. Proszê je zg³aszaĉ na adres wodanka @ o2.pl