Miejscowość
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 10

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowoœć Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
1 Franciszek Korowicki ekonom 51 Luboml Krymno 1791 Lublin BK 14
1 Klara Korowicka żona 42 Luboml Krymno 1791 Lublin BK 14
1 Regina Korowicka córka 17 Luboml Krymno 1791 Lublin BK 14
1 Franciszek Wasieski służący 30 Luboml Krymno 1791 Lublin BK 14
1 Jakub Baryłoski służący 21 Luboml Krymno 1791 Lublin BK 14
1 Dominika Gołębioska służąca 19 Luboml Krymno 1791 Lublin BK 14
1 Marcin K...szoski służący 60 Luboml Krymno 1791 Lublin BK 14 0
1 Helena Sachonik? służąca 30 Luboml Krymno 1791 Lublin BK 14
2 Michał Kowalski 43 Luboml Krymno 1791 Lublin BK 14
2 Brygida Kowalska żona 35 Luboml Krymno 1791 Lublin BK 14


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl