Miejscowo¶ę
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 70

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowoœę Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
319 1 Siedlecki Józef 45 Starokonstantynów Ku¼min 1888 Æytomierz DM 178-49-24
319 1 æona Zuzanna z Sieniawskich 40 Starokonstantynów Ku¼min 1888 Æytomierz DM 178-49-24
319 2 syn Antoni 17 Starokonstantynów Ku¼min 1888 Æytomierz DM 178-49-24
319 3 syn Walery 15 Starokonstantynów Ku¼min 1888 Æytomierz DM 178-49-24
319 2 córka Franciszka 21 Starokonstantynów Ku¼min 1888 Æytomierz DM 178-49-24
319 3 córka Emilia 12 Starokonstantynów Ku¼min 1888 Æytomierz DM 178-49-24
319 4 córka Bronis³awa 9 Starokonstantynów Ku¼min 1888 Æytomierz DM 178-49-24
319 5 córka Michalina 5 Starokonstantynów Ku¼min 1888 Æytomierz DM 178-49-24
320 6 S³oniewska Maria z Zawońskich, wdowa 68 Starokonstantynów Ku¼min 1888 Æytomierz DM 178-49-24
320 7 córka Stanis³awa 20 Starokonstantynów Ku¼min 1888 Æytomierz DM 178-49-24
320 4 Kozierski Wiktor 65 Starokonstantynów Ku¼min 1888 Æytomierz DM 178-49-24
320 8 æona Anna z Skrzyæańskich 43 Starokonstantynów Ku¼min 1888 Æytomierz DM 178-49-24
320 5 syn Karol 28 Starokonstantynów Ku¼min 1888 Æytomierz DM 178-49-24
320 6 syn Wac³aw 8 Starokonstantynów Ku¼min 1888 Æytomierz DM 178-49-24
320 9 córka Leonida 22 Starokonstantynów Ku¼min 1888 Æytomierz DM 178-49-24
320 10 córka Józefa 19 Starokonstantynów Ku¼min 1888 Æytomierz DM 178-49-24
320 11 córka Henryka 15 Starokonstantynów Ku¼min 1888 Æytomierz DM 178-49-24
321 7 Bobowski Józef 28 Starokonstantynów Ku¼min 1888 Æytomierz DM 178-49-24
321 12 æona Amelia z Osowskich 23 Starokonstantynów Ku¼min 1888 Æytomierz DM 178-49-24
321 13 córka Alfonsa 2 Starokonstantynów Ku¼min 1888 Æytomierz DM 178-49-24
321 8 Kolinberg Józef 32 Starokonstantynów Ku¼min 1888 Æytomierz DM 178-49-24
322 9 Dobrowolski Ignacy 59 Starokonstantynów Ku¼min 1888 Æytomierz DM 178-49-24
322 14 æona Zygmunta z Zimentków ? [Zielonko] 50 Starokonstantynów Ku¼min 1888 Æytomierz DM 178-49-24
322 10 syn Stefan 25 Starokonstantynów Ku¼min 1888 Æytomierz DM 178-49-24
322 11 syn Karol 16 Starokonstantynów Ku¼min 1888 Æytomierz DM 178-49-24
322 15 córka Maria 22 Starokonstantynów Ku¼min 1888 Æytomierz DM 178-49-24
322 16 córka Kamila 19 Starokonstantynów Ku¼min 1888 Æytomierz DM 178-49-24
322 17 córka Jadwiga 14 Starokonstantynów Ku¼min 1888 Æytomierz DM 178-49-24
322 12 Gumoliński Marian 17 Starokonstantynów Ku¼min 1888 Æytomierz DM 178-49-24
322 13 Karpiński Tomasz 28 Starokonstantynów Ku¼min 1888 Æytomierz DM 178-49-24
322 18 æona Ewelina z Naczewskich 22 Starokonstantynów Ku¼min 1888 Æytomierz DM 178-49-24
322 19 córka Zofia 2 Starokonstantynów Ku¼min 1888 Æytomierz DM 178-49-24
322 20 córka Maria 1 Starokonstantynów Ku¼min 1888 Æytomierz DM 178-49-24
323 14 Jasiński Konstanty 68 Starokonstantynów Ku¼min 1888 Æytomierz DM 178-49-24
323 21 æona Tekla z Kudelskich 58 Starokonstantynów Ku¼min 1888 Æytomierz DM 178-49-24
323 15 syn Julian 20 Starokonstantynów Ku¼min 1888 Æytomierz DM 178-49-24
323 22 jego æona Maria z Janickich 19 Starokonstantynów Ku¼min 1888 Æytomierz DM 178-49-24
324 16 Karnicki Gabriel 35 Starokonstantynów Ku¼min 1888 Æytomierz DM 178-49-24
324 23 æona Aniela z Karpińskich 23 Starokonstantynów Ku¼min 1888 Æytomierz DM 178-49-24
324 24 córka Anna 2 Starokonstantynów Ku¼min 1888 Æytomierz DM 178-49-24
324 25 Karpińska Anna, wdowa 60 Starokonstantynów Ku¼min 1888 Æytomierz DM 178-49-24
324 17 Kuczalski Józef 50 Starokonstantynów Ku¼min 1888 Æytomierz DM 178-49-24
324 26 æona Julia z Pikulickich 30 Starokonstantynów Ku¼min 1888 Æytomierz DM 178-49-24
324 18 syn Stanis³aw 4 Starokonstantynów Ku¼min 1888 Æytomierz DM 178-49-24
324 19 syn Andrzej 3 Starokonstantynów Ku¼min 1888 Æytomierz DM 178-49-24
324 20 syn Feliks 4 Starokonstantynów Ku¼min 1888 Æytomierz DM 178-49-24
324 21 syn Aleksander 5 Starokonstantynów Ku¼min 1888 Æytomierz DM 178-49-24
324 22 syn Antoni 2 Starokonstantynów Ku¼min 1888 Æytomierz DM 178-49-24
324 27 córka Maria 1 Starokonstantynów Ku¼min 1888 Æytomierz DM 178-49-24
325 23 Krotewicz Józef 30 Starokonstantynów Ku¼min 1888 Æytomierz DM 178-49-24
325 28 æona Anna z Teleæyńskich 26 Starokonstantynów Ku¼min 1888 Æytomierz DM 178-49-24
325 24 syn Stanis³aw 3 Starokonstantynów Ku¼min 1888 Æytomierz DM 178-49-24
325 29 córka Teresa 9 Starokonstantynów Ku¼min 1888 Æytomierz DM 178-49-24
325 30 córka Antonina 1 Starokonstantynów Ku¼min 1888 Æytomierz DM 178-49-24
326 25 Radzicki Grzegorz 30 Starokonstantynów Ku¼min 1888 Æytomierz DM 178-49-24
326 31 æona Franciszka z Piotrowskich 20 Starokonstantynów Ku¼min 1888 Æytomierz DM 178-49-24
326 32 córka Helena 1 Starokonstantynów Ku¼min 1888 Æytomierz DM 178-49-24
327 26 Piotrowski Wojciech 60 Starokonstantynów Ku¼min 1888 Æytomierz DM 178-49-24
327 33 æona Maria z Dublińskich 50 Starokonstantynów Ku¼min 1888 Æytomierz DM 178-49-24
327 27 syn Marian 18 Starokonstantynów Ku¼min 1888 Æytomierz DM 178-49-24
327 34 córka Aniela 15 Starokonstantynów Ku¼min 1888 Æytomierz DM 178-49-24
328 28 Czyæewski Antoni 80 Starokonstantynów Ku¼min 1888 Æytomierz DM 178-49-24
328 35 æona Józefa z Wróblewskich 50 Starokonstantynów Ku¼min 1888 Æytomierz DM 178-49-24
328 29 syn Antoni 16 Starokonstantynów Ku¼min 1888 Æytomierz DM 178-49-24
329 30 Wyszkowski Ksawery 50 Starokonstantynów Ku¼min 1888 Æytomierz DM 178-49-24
329 36 æona Maria z Zielińskich 40 Starokonstantynów Ku¼min 1888 Æytomierz DM 178-49-24
329 31 syn Jan 22 Starokonstantynów Ku¼min 1888 Æytomierz DM 178-49-24
329 32 syn Piotr 15 Starokonstantynów Ku¼min 1888 Æytomierz DM 178-49-24
329 33 syn Miko³aj 12 Starokonstantynów Ku¼min 1888 Æytomierz DM 178-49-24
329 34 syn W³adys³aw 2 Starokonstantynów Ku¼min 1888 Æytomierz DM 178-49-24


Zarówno w samych ksiźgach jak i przy ich odczytywaniu i t³umaczeniu zdarzaja siź b³źdy. Proszź je zg³aszaę na adres wodanka @ o2.pl