Miejscowo¶æ
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 26

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia MiejscowoϾ Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
1 1 Antecki Aleksander s. Walentego 33 Ostróg Kurhany 1903 Ostróg par. DW
1 1 ¿. Olimpia z Pileckich 25 Ostróg Kurhany 1903 Ostróg par. DW
1 2 s. Stefan 8 Ostróg Kurhany 1903 Ostróg par. DW
1 3 Aleksander 2 Ostróg Kurhany 1903 Ostróg par. DW
1 2 c. Zofia 5 Ostróg Kurhany 1903 Ostróg par. DW
2 4 Baszyñski Miko³aj s. Alojzego 48 Ostróg Kurhany 1903 Ostróg par. DW
2 3 ¿. Rozalia z Krzemiñskich 35 Ostróg Kurhany 1903 Ostróg par. DW
2 5 s. Ludwik 18 Ostróg Kurhany 1903 Ostróg par. DW
2 6 Wiktor 1 Ostróg Kurhany 1903 Ostróg par. DW
2 4 c. Kazimiera 20 Ostróg Kurhany 1903 Ostróg par. DW
2 5 Stanis³awa 14 Ostróg Kurhany 1903 Ostróg par. DW
2 6 Helena 10 Ostróg Kurhany 1903 Ostróg par. DW
2 7 Jadwiga 6 Ostróg Kurhany 1903 Ostróg par. DW
2 8 Joanna 3 Ostróg Kurhany 1903 Ostróg par. DW
3 7 Bu³ajewski Ignacy s. Hieronima 28 Ostróg Kurhany 1903 Ostróg par. DW
3 9 ¿. Anna z Jaksiñskich 23 Ostróg Kurhany 1903 Ostróg par. DW
3 c. Helena (dopisana - DW) Ostróg Kurhany 1903 Ostróg par. DW
3 10 c. Maria 3 Ostróg Kurhany 1903 Ostróg par. DW
4 11 Ozirska Maria z Ruciñskich m.pr. 37 Ostróg Kurhany 1903 Ostróg par. DW
5 8 Kraciñski Stanis³aw 23 Ostróg Kurhany 1903 Ostróg par. DW
5 12 ¿. Wiktoria z Jaksiñskich 23 Ostróg Kurhany 1903 Ostróg par. DW
5 9 s. W³adys³aw 3 Ostróg Kurhany 1903 Ostróg par. DW
6 10 Oleksiñski Franciszek s. Józefa 54 Ostróg Kurhany 1903 Ostróg par. DW
6 13 ¿. Aniela z Bu³ajewskich 42 Ostróg Kurhany 1903 Ostróg par. DW
6 11 s. jej Bronis³aw Kucharski 13 Ostróg Kurhany 1903 Ostróg par. DW
6 12 Romanowski W³adys³aw s. Ignacego 23 Ostróg Kurhany 1903 Ostróg par. DW


Zarówno w samych ksiêgach jak i przy ich odczytywaniu i t³umaczeniu zdarzaja siê b³êdy. Proszê je zg³aszaæ na adres wodanka @ o2.pl