Miejscowo¶ć
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 2

Spisy

Nr Gospodarstwa Nr Mężczyzny Nr Kobiety Personalia Wiek Mężczyzny Wiek Kobiety Parafia Miejscowość Rok Archiwum Spisane przez Uwagi
89 0 Wie¶ dziedziczna W. Trzeciakowej, kasztelanowej owruckiej Horbulów Lachowa 1790 CDIAK DM 1044-1-1
89 x parafian katolików nie ma Horbulów Lachowa 1790 CDIAK DM 1044-1-1


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl