Miejscowość
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 10

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowoœć Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
1 Tomasz Wosniakoski 50 Luboml Lubochynie 1791 Lublin BK 14
1 Anastazja Wosniakoska żona 36 Luboml Lubochynie 1791 Lublin BK 14
1 Feliks Wosniakoski syn 16 Luboml Lubochynie 1791 Lublin BK 14
1 Marcin Wosniakoski syn 12 Luboml Lubochynie 1791 Lublin BK 14
1 Mateusz Wosniakoski syn 8 Luboml Lubochynie 1791 Lublin BK 14
1 Jan Wosniakoski syn 5 Luboml Lubochynie 1791 Lublin BK 14
1 Baltazar Wosniakoski syn 3 Luboml Lubochynie 1791 Lublin BK 14
1 Apolonia Lubochyńska służąca 8 Luboml Lubochynie 1791 Lublin BK 14
1 Tomasz Rychleski wdowiec 45 Luboml Lubochynie 1791 Lublin BK 14
1 Józef Rychleski syn 11 Luboml Lubochynie 1791 Lublin BK 14


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl